Tampereen Orkesteriakatemia yhteistyöhön Puolustusvoimien kanssa

Tampereen ammattikorkeakoulun ja Puolustusvoimien välinen kumppanuusohjelma laajenee syksyllä 2021.

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy (TAMK) ja Puolustusvoimat (sotilasmusiikkiala) ovat sopineet kumppanuusohjelman toteutuksesta sotilassoittokuntien ja TAMKin välillä lukuvuoden 2021-2022 aikana. Yhteistoimintamalli on osa Tampereen Orkesteriakatemiaa, jonka käytäntöjä testataan pilottivuoden aikana Laivaston ja Kaartin soittokuntien kanssa toiminnan laajentamiseksi kaikkiin ammattisotilassoittokuntiin lukuvuonna 2022-2023.

TAMKissa vuonna 2017 käynnistetyn Tampereen Orkesteriakatemian tavoitteena on lisätä TAMKin musiikin koulutuksen työelämäyhteistyötä. Uudessa kumppanuusohjelmassa TAMKin opiskelijat saavat sotilasmusiikkialan muusikoiden antamaa asiantuntijaohjausta yhteistyössä TAMKin opetushenkilöstön kanssa. Lisäksi opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus harjoitteluun korkeatasoisessa työympäristössä Suomen ainoissa ammattipuhallinorkestereissa.

– Orkesteriakatemian Kisällitoiminnan keskiössä on puhallinorkesterisoiton ydinosaaminen, näkyvyyden ja tunnettuuden lisääminen sekä puhallinorkesterisoiton ammattiosaamisen kehittäminen, luonnehtii TAMKin osaamispäällikkö Timo Salo.

Työelämäyhteistyötä Kisälli-toiminnan avulla
Orkesteriakatemian ydintoimintaa ovat harjoitus- ja konserttiperiodit soittokunnissa, jossa ohjaajina, äänenjohtajina ja/tai soittajina on sotilassoittokuntien muusikoita. Orkesteriharjoitukset ovat osa TAMKin musiikin koulutuksen orkesteriohjelmiston opintojaksojen toteutusta. Orkesteriakatemia-yhteistyö sisältää pilottivuonna 2021-2022 Kisälli-toiminnan Laivaston soittokunnan kanssa ja yhden Kaartin soittokunnan yhteiskonsertin.

Kumppanuuden pohjana on Puolustusvoimien ja TAMKin aiempi yhteistyö, muun muassa kapellimestarikoulutuksen osalta. Yhteistyön syventäminen tarjoaa mahdollisuudet monipuoliseen ja molempia osapuolia hyödyttävään kehitystyöhön.

 

Lisätietoja:
osaamispäällikkö Timo Salo
p. 050 441 3243, timo.salo@tuni.fi

sotilasmusiikkialan intendentti Marjo Riihimäki
puh. 0299500732, marjo.riihimaki@mil.fi

Lisätietoja Orkesteriakatemiasta täältä.