Musiikin ylempi tutkinto-ohjelma, musiikkipedagogi

Mitä musiikkipedagogin (YAMK) opinnot sisältävät?

Musiikkipedagogin ylemmän AMK-tutkinto antaa sinulle valmiudet toimia musiikkialan vaativissa asiantuntija-, kehittämis- sekä johtotehtävissä. Tutkinto on tarkoitettu musiikkipedagogi (AMK) -tutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille. Koulutuksen tavoitteena on laajentaa ja syventää musiikkipedagogista osaamista ottaen huomioon työelämän tarpeet ja kehittyvä opettajuus musiikkialalla.

Mihin ammatteihin musiikkipedagogit (YAMK) sijoittuvat?

Voit työllistyä musiikkialan opetus-, johtamis- ja kehittämistehtäviin eri koulutusasteille sekä muusikon tehtäviin. Voit toimia esimerkiksi opettajana, lehtorina tai rehtorina musiikkioppilaitoksissa ja konservatorioissa, vapaan sivistystyön opettajana, muusikkona, kuoronjohtajana, tapahtuma- tai konserttituottajana, intendenttinä tai musiikkialan yrittäjä.

Lue lisää koulutuksesta