Musiikin tutkinto-ohjelma, musiikkipedagogi

Mitä musiikkipedagogin opinnot sisältävät?

Musiikkipedagogin opinnot yhdistävät nimensä mukaisesti musiikin ja opettajuuden. Opinnot sisältävät oman instrumentin opiskelua, säveltämistä, kuoron- ja orkesterinjohtoa, musiikin teoriaa ja historiaa sekä pedagogiikkaa. Lisäksi voit valita muun muassa tapahtumatuotannon, vapaan säestyksen tai rytmimusiikin yhtyesoiton kursseja. Voit hyödyntää myös Tampereen korkeakouluyhteisön muita tarjolla olevia kursseja ja muokata siten tutkintoasi.

TAMK Musiikki tuottaa aktiivisesti erilaisia laadukkaita produktioita. Pääset mukaan osallistumaan orkesteri-, ooppera-, kuoro- ja kamarimusiikkitoimintaan sekä soittamaan uutta musiikkia. Produktioita toteutetaan sekä omin voimin, että monien eri työelämäyhteistyökumppaneiden kanssa.
Myös 30 opintopisteen laajuisessa harjoittelussa tutustut käytännön työelämään yhteistyössä TAMKin lukuisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Harjoitusoppilastoiminnan avulla musiikkipedagogiopiskelijat pääsevät tutustumaan käytännön opetustyöhön jo opiskelun aikana.

Ainulaatuisessa Orkesteriakatemiassa pääset Tampere Filharmonian ammattimuusikoiden oppiin orkesteripaikkatunneilla. Lisäksi kisälliyhteistyö mahdollistaa sijoittumisen sekä Puolustusvoimien soittokuntien, että Tampere Filharmoniankin periodeille.

Mihin ammatteihin musiikkipedagogit sijoittuvat?

Musiikkipedagogin tutkinto sisältää yleisen opettajan kelpoisuuden tuottavat pedagogiset opinnot. Voit valmistuttuasi toimia muun muassa kuoron- tai orkesterinjohtajana, musiikinteoriapedagogina, soiton- tai laulunopettajana, säveltäjänä tai muissa musiikkialan asiantuntijatehtävissä.

Voit jatkaa opintoja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai maisteritutkintoon. TAMKissa on mahdollista suorittaa myös Musiikkipedagogi (ylempi AMK) -tutkinto.

Lue lisää koulutuksesta

Hae koulutukseen: opintopolku.fi