TAMKin musiikkipedagogiikan opettaja Tiina Kaukinen: Opintokokonaisuus on monipuolinen paketti teoriaa ja työelämään tutustumista

Tiina Kaukinen on toiminut TAMK Musiikissa pitkään viulupedagogiikan opettajana, ja nyt keväästä lähtien hän siirtyi päätoimiseksi musiikkipedagogiikan opettajaksi. Pitkän ja monipuolisen kokemuksensa myötä Tiinalla on varmasti paljon annettavaa pedagogiopiskelijoille. Hän on valmistunut Sibelius-akatemiasta musiikin maisteriksi, toinen maisterintutkinto Tiinalla on Viron musiikkiakatemiasta orkesterinjohto pääaineenaan. Tiina toimii myös Pirkanmaan musiikkiopistossa viulun ja alttoviulun soiton lehtorina ja kapellimestarina.

TAMKissa opetusharjoittelua riittää

Tiina kertoo, että TAMKin musiikkipedagogin opinnot ovat laaja ja monipuolinen paketti yleis- ja musiikkipedagogisia aineita. Opetusharjoittelua on paljon, sillä TAMKin harjoitusoppilastoiminta pyörii hyvin. Tiinan mukaan on iso etu, että saa neljänä vuonna opettaa eri soiton vaiheessa olevia oppilaita. Lisäksi harjoitusoppilaat ovat innokkaita ja vastaanottavaisia oppilaita.

Instrumenttipedagogiikassa opintojen alussa syksyllä kerätään työkalupakki praktikum-tunneilta ja kevätpuolella pidetään heti kymmenen oppituntia, joissa joka toisessa on ohjaava opettaja mukana. Eli se on turvallinen aloitus opetustoiminnalle. Ja seuraavasta vuodesta lähtien opetustunteja onkin jo sitten paljon enemmän. Jos on innostunut opettamisesta, niin täällä saa kyllä antaa harjoitustunteja lähes kyllästymiseen asti, naurahtaa Tiina.

Lisäksi opitaan tekemään tuntisuunnitelmia ja pitkän ajan suunnitelmia sekä miettimään musiikkiopetuksen mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Teorioita ei vain mietitä koulunpenkillä, vaan ajatuksia lähdetään testaamaan ulos käytännön tasolle, mm. työpaikoille ja palvelukeskuksiin.

Musiikkikoulutuksen visioista vuodelle 2030 on tehty kartoitus, ja sen pohjalta on mietitty, mihin kaikkialle musiikkia voidaan viedä ja miten opetus tulee kehittymään. Opetusta annetaan aiempaa enemmän aikuisille ja senioreille, ja musiikki kytkeytyy myös työhyvinvointiin, Tiina valottaa musiikkiopetuksen näkymiä.

Musiikin tulee olla kaikkien saavutettavissa

Saavutettavuus on päivän sana musiikkipedagogiassakin. Ihmisen ei tarvitse enää välttämättä mennä musiikin luo, vaan musiikki tuodaan ihmisten luo, kouluihin, eskareihin, opistoihin ja työelämään.

Toinen trendi on lisääntyvä ryhmäopetus, eli ryhmäjohtamisen taitoja tarvitaan tulevaisuudessa. TAMKissa kaikki, sekä teoria- että instrumenttipedagogian opiskelijat saavat harjoitusta myös ryhmätyöskentelyn ohjaamiseen, kertoo Tiina.

Musiikkipedagogeiksi valmistuneet työllistyvät mm. musiikkiopistojen soiton- ja teorianopettajiksi, kuoron- ja orkesterinjohtajiksi, puolustusvoimien sotilassoittokuntiin, teoriaopettajiksi, säveltäjiksi ja sovittajiksi. Lisäksi työkenttää riittää kansalaisopistoissa, toisen asteen oppilaitoksissa ja konservatorioissa. Moni työllistää itsensä freelancerina, mihin TAMKin laaja ja monipuolinen työkalupakki antaa myös hyvät mahdollisuudet.