Orkesteriakatemia

Tampereen Orkesteriakatemia (OA) on Tampereen ammattikorkeakoulun musiikin koulutuksen, Tampereen konservatorion sekä Tampere Filharmonian välinen yhteistyömuoto, jossa opiskelijat saavat kiinteän työelämäyhteyden kautta opetusta orkesterisoitossa, koesoittovalmennuksessa ja esiintymisessä. Opetus järjestetään pääsääntöisesti TAMK Musiikin toimipisteellä. Yhteistyöhön sisältyvä vuosittainen orkesteriperiodi Tampere Filharmonian kanssa järjestetään Tampere-talolla. Opettajina toimivat Tampere Filharmonian äänenjohtajat ja soittajat.

Tampereen Orkesteriakatemiasta polkuja työelämään

Tampere Filharmonia, TAMK Musiikki ja Tampereen konservatorio aloittivat syksyllä 2020 Kisällitoiminnan, jossa opiskelijat pääsevät työskentelemään lukuvuoden aikana neljälle erilliselle Tampere Filharmonian valitsemalle orkesteriviikolle. Opiskelijat valitaan Kisällitoimintaan koesoittojen perusteella, ja he pääsevät osallistumaan orkesterin toimintaan ammattimuusikoiden ohjauksessa. Opiskelijat toimivat näillä niin kutsutuilla “side by side” -viikoilla sektioissa ekstrasoittajina, ja he saavat orkesteriviikoistaan opintopisteitä.

Yhteistyökumppanina Puolustusvoimat

TAMK ja Puolustusvoimat (sotilasmusiikkiala) ovat sopineet kumppanuusohjelman toteutuksesta sotilassoittokuntien ja TAMKin välillä. Yhteistoimintamalli on osa Tampereen Orkesteriakatemiaa. Pääyhteistyösoittokuntana toimii Laivaston soittokunta, mutta orkesteriperiodeja ja yhteistyötä tehdään kaikkien soittokuntien kanssa.

Tamperen Orkesteriakatemian työryhmä:
Dimas Ruiz Santos, orkesterinjohdon ja orkesterimusiikin lehtori, TAMK Musiikki
Maria Piirainen, tuottaja, TAMK Musiikki (tiedotus + tilavaraukset)
Tuire Hänninen, tapahtumakoordinaattori, Tampere Filharmonia

Lisäksi yhteistyössä:
Mia Muona, tuottaja Tampereen konservatorio
Tarja Reijonen, tiedottaja Tampereen konservatorio

Tampere Filharmonian koutsit kaudelle 2024-2025 päivittyvät myöhemmin. 

Mistä Tampereen Orkesteriakatemia sai alkunsa?

Keväällä 2015 toteutettiin Tampereen Musiikkiakatemian opiskelijoiden sekä Tampere Filharmonian yhteistyönä orkesteriprojekti. Orkesterin ohjelmassa oli tuolloin Dimitri Sostakovitsin Sinfonia nro 7, joka tunnetaan myös lisänimellä Leningrad-sinfonia. Toiminnan käynnistämisessä avainhenkilönä toimi Tampereen konservatorion viulunsoiton lehtori Jaana Haanterä.

Alkuperäisenä Haanterän ja Tampere Filharmonian silloisen intendentin Helena Hiilivirran ideana oli toteuttaa yhteistyö, jossa Haanterä valmentaisi Musiikkiakatemian opiskelijoita Filharmonian orkesteriviikkoa ja konserttia varten. Näin syntyikin ajatus aloittaa pitkäjänteinen yhteistyö Tampere Filharmonian ja Musiikkiakatemian välillä. Orkesteriakatemian tavoitteeksi on muodostunut edistää opiskelijoiden ammattiosaamista orkesterisoitossa sekä parantaa työllistymismahdollisuuksia valmistumisen jälkeen.