Nykymusiikkiyhteistyötä TAMK Musiikin ja TampereRaw:n kesken

TAMK Musiikin sävellys- ja muusikko-opiskelijat ovat saaneet tämän vuoden TAMK Modern -opintokokonaisuuteensa nimekkäät mentorit. Tampere Filharmonian jäsenistä koostuva nykymusiikkiyhtye TampereRaw tekee mestari-kisälli -henkistä yhteistyötä opiskelijoiden kanssa koko lukuvuoden ajan.

Sävellyksistä esitysworkshopien kautta konsertiksi

Yhteistyö käynnistyi syksyllä sävellysseminaarien ja workshopien myötä. Syyskaudella sävellysopiskelijat ovat työstäneet uusia teoksia. Kevätkaudella yhteistyötä jatketaan instrumenttiopiskelijoiden kamariyhtyeiden kanssa, jotka harjoittelevat esitykset konserttikuntoon. Jokainen pienyhtye koostuu 3-4 TAMK Musiikin opiskelijasta ja yhdestä TampereRaw:n muusikosta, joka valmentaa ja johtaa työskentelyä. Kaikille avoin konsertti järjestetään Satamakadun salissa torstaina 23.3.2023.

Yhteistyö on ensimmäistä kertaa näin laajaa ja kunnianhimoista. TampereRaw on toiminut jo yli 20 vuotta, ja heidän kanssaan on pienempiä yhteistyökuvioita ollut aiemminkin. Muun muassa heidän juhlakonsertissaan 2021 oli mukana TAMK Musiikin opiskelijoita. Molemminpuolinen kiinnostus innosti kokeilemaan nyt laajempaa yhteistyötä, kertoo sävellyksen lehtori Hannu Pohjannoro.

Yhteistyö avaa opiskelijoille teosten harjoitteluprosessin

Opiskelijoille tämäntyyppinen yhteistyö tarjoaakin loistavan mahdollisuuden oppia uutta. Sävellys- ja esittämispuolen ammattilaisten kanssa työskentely avaa uusien teosten harjoitteluprosessin aivan uudella tavalla. Uusien ennen esittämättömien teosten harjoittamiseen liittyy monenlaisia kysymyksiä; mm. kuinka harjoitusprosessia viedään eteenpäin ja mitä kaikkea on huomioitava. Esimerkiksi soittotekniikkoihin ja nuotinnoksiin liittyviä asioita tulee tarkasteltua uusin silmin.

Monilla opiskelijoilla ei vielä ole kovin suurta käytännön kokemusta uuden musiikin esittämisestä. Ammattilaisilta saa paljon hyviä vinkkejä siitä, miten saadaan harjoiteltua paras mahdollinen esitys. Workshop-tyyppinen työskentely ammattimuusikoiden kanssa on todella opettavainen kokemus, Pohjannoro kuvailee.

Esimerkiksi säveltäjän on opittava tarkastelemaan sävellystään myös esittäjien näkökulmasta. Yleensä kullakin muusikolla on nuotti, jossa on vain juuri kyseisen soittimen osuus. Soitinkohtaisten musiikillisten erityiskysymysten lisäksi onkin otettava huomioon myös niinkin käytännöllinen asia kuin sivunkäännöt. Esimerkiksi viulistin nuotit on aseteltava sivuille niin, että musiikissa olevat tauot mahdollistavat sivun kääntämisen.

Yhteistyö käynnistyi kahdella yhteiskerralla, joilla oli mukana myös TampereRaw:n tuottaja ja viulisti Anna Angervo. Sen jälkeen syksyn aikana sävellystyöhön keskittyviä seminaareja on ollut noin joka toinen viikko. Sisällöllisesti niissä on keskitytty nykymusiikin säveltämisen ja esittämisen kysymyksiin. Teoriasta siirrytään hiljalleen kohti toiminnallisuutta.

Viimeistään tammikuussa teokset ovat valmiina ja muusikot pääsevät harjoittelemaan. Harjoitustahti tiivistyy lähestyttäessä maaliskuun konserttipäivää. Konserttia edeltävää viikkoa voitaisiin kuvailla varsinaiseksi aktiiviperiodiksi.

Tervetuloa kuuntelemaan TAMK Modern & TampereRaw -yhteiskonserttia: Valosta syntynyt torstaina 23.3. klo 19.00 Satamakadun saliin. Kuvat: Ville Hautakangas

Vuorovaikutus ammattilaisten ja opiskelijoiden kesken hyödyttää kaikkia

Mukaan tuotantoon lähtee TAMK Musiikista kymmenkunta säveltäjää ja saman verran soittajia. Myös muiden opiskelijoiden on mahdollista seurata tuotannon etenemistä ja harjoituksia. Hannu Pohjannoro muistuttaa, että harjoituksetkin voivat olla hyvin opettavaisia. Soiton seuranta samalla nuotteja tarkastellen voi opettaa paljon silloinkin, kun ei ole kyse omasta musiikista.

Workshop-työskentely on vanha toimintatapa, mestareilla on aina ollut kisällinsä ja päinvastoin. Yhteistyön mahdollistama vuorovaikutus ammattilaisten ja opiskelijoiden kesken ruokkii molempien osapuolien ajattelua. Monipuolinen vuorovaikutus säveltäjien ja muusikoiden, opiskelijoiden ja ammattilaisten kesken harjoitusvaiheessa ruokkii myös musiikkia: odotettavissa on esityksiä, joissa uusien sävellysten potentiaali saadaan esille parhaalla mahdollisella tavalla.

Nykymusiikin kenttä on laaja. Käsitteen sisällä voidaan puhua hyvinkin kokeellisista monitaiteisista asioista, esityksistä, performansseista erikoisissa esityspaikoissa, tai yhtä hyvin perinteisestä konserttiasetelmasta perinteisin soittimin. Maaliskuun konsertti on muodoltaan perinteinen konsertti Satamakadun konserttisalissa. Toteutus on täysin akustinen ilman elektronista äänenkäsittelyä. Tyylillisesti sävellyksiä ei ole rajoitettu: niin perinteistä kuin tavanomaisesta poikkeavaa musiikillista ilmaisua erikoisine soittotapoineen on odotettavissa. Melodian sijaan kokonaisuudessa voi korostua esimerkiksi sointi, saundi tai rytmi.

Sävellystyö on saanut lähteä vapaasti liikkeelle opiskelijoiden omista musiikillisista kiinnostuksista ja intresseistä. Tavoitteena on työstää musiikillista ideaa sävellystunneilla siten, että sen taustalla olevat ajatukset toteutuisivat mahdollisimman hyvin, monipuolisesti ja myös käytännöllisesti.

Jotta kokonaisuudet mahtuvat samaan konserttiin, teokset eivät voi kovin pitkiä. Samoin kokoonpanojen soittajamäärä on rajoitettu 3-5 soittajaan.

Nykymusiikki voi olla vaikeaa soitettavaa. Omat haasteensa tuo se, että opiskelijoilla on usein takanaan vain lyhyt kokemus uuden musiikin esittämisestä. Asioiden hahmottamiseen ja harjoitteluun on siis varattava riittävästi aikaa. Uusien teosten ilmaisukeinojen ja ”juonen” haltuunotto voi tapahtua vain käytännön kautta. Keskeistä on oma harjoittelu, mutta yhtä tärkeää on keskittynyt kuunteleminen ja esitettävälle musiikille avoinna oleminen.

Teksti: Heli Antila