YAMK-tutkinnosta eväät rehtorin pestiin

Maiju Helin toimii kasvatuksen johtavana kanttorina ja kirkkomusikantti-toiminnan rehtorina Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymässä. Aiemmin hän on tehnyt mm. kanttorin perustyötä Pohjois-Suomessa ja Tampereella, nykyisen työnantajan leivissä Maiju on ollut kahdeksan vuotta. TAMKin musiikkipedagogin YAMK-tutkinnon Maiju suoritti vuonna 2020. Se avasi hänelle tien nykyiseen toimenkuvaansa rehtorina.

Olin ollut töissä täällä jonkin aikaa, kun aloimme miettiä taiteen perusopetuksen järjestämisen mahdollisuutta. Rehtorin työllä on tietyt pätevyys- ja koulutusvaatimuksensa, ja kun TAMKin tutkinto tuli esille, innostuin ajatuksesta, Maiju kertoo.

Opinnäytetyö omalle työpaikalle

Maiju suoritti tutkinnon työnsä ohessa, ainoastaan opinnäytetyötä varten hän otti pari kuukautta opintovapaata. Lopputyön aiheena hänellä oli kirkkomusikantit: soitonopetus osaksi paikallisseurakuntien musiikkitoimintaa.

Oli kiinnostavaa ja hyödyllistä päästä käsittelemään lopputyössä niitä aiheita, jotka muutoinkin olivat tulevassa toimenkuvassani mietinnän alla.

Maiju kertoo saaneensa opinnoista enemmän kuin oli osannut toivoakaan. Kurssit käsittelivät monipuolisesti eri aiheita, joihin ei muutoin olisi tullut perehtyneeksi. Maiju nostaa esimerkiksi monikulttuurisuuden näkymisen ja huomioimisen opetuskentällä. Musiikkiterapiaa käsittelevät tunnit herättivät niin suuren kiinnostuksen, että hän innostui opiskelemaan aihetta lisää. Maiju hyödynsi myös TAMKin tarjoaman mahdollisuuden solistisiin opintoihin ja otti laulu- sekä kuoronjohtotunteja.

Muilta kurssin opiskelijoilta sai lisäksi uusia ajatuksia ja näkökulmia. Maiju kertoo, että oli valaisevaa kuulla esimerkiksi pianonsoiton opettajan ajatuksia työn haasteista ja positiivisista puolista, nimenomaan tulevaa rehtorin tointa ajatellen. Porukasta muodostui Maijulle tietynlainen eri aloista koostuva asiantuntijaryhmä, joiden näkemyksiä voi kysyä edelleenkin.

Opiskelu kannattaa aina, Maiju toteaa. Työelämä vie helposti mennessään, ja oman tiedon päivittämiseen ja syventämiseen ei välttämättä kiireen keskellä jää aikaa.

Musiikinopetus muuttuu todella nopeasti, niin kuin kaikki muukin maailmassa. Vaikka omasta valmistumisesta ei olisi kuin kymmenen vuotta aikaa, voi tuntea olevansa ”vanhanaikainen”. TAMKin YAMK-tutkinto antoi mahdollisuuden tarttua oman alan tuoreisiin tapahtumiin ja käyttää aikaa uusiin materiaaleihin perehtymiseen, Maiju toteaa.