TAMKin suosittu musiikkipedagogin YAMK-tutkinto avaa uusia ovia työmarkkinoilla

Musiikkipedagogin ylempi AMK-tutkinto antaa opiskelijoille valmiudet toimia musiikkialan vaativissa asiantuntija-, kehittämis- sekä johtotehtävissä. Koulutus on tarkoitettu musiikkipedagogi (AMK) -tutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille. Tutkinnon laajuus on 60 op ja opiskelun kesto 1 vuosi.

Matti Ruippo toimii TAMKilla musiikkiteknologian lehtorina ja musiikkipedagogin YAMK-tutkinnon tutkintovastaavana. Hän kertoo nyt starttaavan kurssin olevan järjestyksessään kahdeksas ja tutkinnon suosion olleen koko ajan hyvällä tasolla.

Onhan tämä numeroidenkin valossa TAMKin pidetyin koulutus. Kun opiskelijoilta kysytään palautetta asteikolla 0–7, olemme aina saaneet korkeat arvosanat, eräänäkin vuonna keskiarvo oli tasan 7, Matti kertoo.

Tutkinto vastaa nykypäivän työelämän tarpeisiin

YAMK-tutkinto kiinnostaa, koska omaa ammattitaitoa halutaan päivittää ajan tasalle ja saada maisterin kelpoisuutta vastaava tutkinto. Vaatimuksena on suoritettu AMK-tutkinto sekä vähintään kahden vuoden työkokemus alalta. Koulutuksen sisältö suunnitellaan vastaamaan nykypäivän työelämän tarpeisiin. Opettajuuden työkenttä on muuttunut viime aikoina niin huimasti, että ammattitaidon päivitys on usein tarpeen.

Esimerkiksi musiikkioppilaitosten opetussuunnitelman suositukset ovat muuttuneet vuosien saatossa niin paljon, ettei näillä kurssilaisilla ole omana opiskeluaikanaan ollut tietoakaan sellaisista aiheista, Matti kertoo esimerkin.

Kurssilla aiheina on mm. tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen, monikulttuurisuus, musiikkipedagogisen asiantuntijaorganisaation johtaminen ja kehittäminen sekä yrittäjyys. Valinnaisena aineena voi opiskella esimerkiksi tapahtumatuotantoa, musiikin sovittamista, säveltämistä, kuoronjohtamista ja musiikkiteknologiaa. Omaan instrumenttiin on myös mahdollisuus saada soittotunteja.

Kurssille hakeutuu ihmisiä useista eri ammattinimikkeistä ja eri puolilta Suomea. Moni tekee opinnäytetyön omalle työpaikalleen. Luonnollisesti tutkinto avaa myös uusia ovia työmarkkinoilla ja näkyy yleensä palkkapussissakin.