Esittely

Tampereen ammattikorkeakoulu järjestää yhdessä tapahtuma-alan toimijaverkoston kanssa täydennyskoulutuksen tapahtuma-alan työkokemusta omaaville henkilöille. Koulutus järjestetään "TAOTAO – Tapahtumaosaamisen kehittäminen tapahtumassa oppimisen avulla -hankkeen" puitteissa. Täydennyskoulutus on opiskelijoille maksutonta, se toteutetaan Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) rahoituksella vuosina 2022–2024.

Koulutuksen tausta ja tavoite

Koronapandemian aikaisten tapahtuma-alaan kohdistuneiden rajoitusten seurauksena alalta on poistunut viime aikoina 6500 ammattilaista. Epävarman työllisyystilanteen vuoksi heitä on ollut vaikea houkutella palaamaan takaisin alalle, vaikka toiminta tapahtuma-alalla on vähitellen normalisoitunut.

TAOTAO-hankkeen keskeisenä tavoitteena on laajentaa tapahtuma-alan työntekijöiden osaamisalaa kouluttamalla heitä omaa ydinosaamistaan lähellä oleviin työtehtäviin, ja täten parantaa heidän mahdollisuuksiaan ympärivuotiseen työllistymiseen. Näin samalla vahvistetaan tapahtuma-alan pitovoimaa ja lisätään osaavan työvoiman määrää tapahtuma-alalla.

Koulutuksen kohderyhmä

TAOTAO-hankkeen täydennyskoulutuksen pääkohderyhmänä ovat tapahtuma-alalla aikaisemmin toimineet ammattilaiset ja ”puoliammattilaiset”, mutta myös alalla tällä hetkellä osa- tai täysiaikaisesti työskentelevät henkilöt, jotka haluavat täydentää osaamistaan. Koulutus on kaikille avoin, mutta hakijoilta edellytetään koulutukseen sopivia taustoja ja pohjatietoja. Koulutukseen voidaan hyväksyä myös työttömiä työnhakijoita. Tavoitteena on kouluttaa hankkeen aikana yhteensä 60 henkilöä.

TAOTAO-hankkeen täydennyskoulutus on osa JOTPAn koronapandemian lyhyt- ja pitkäaikaisvaikutusten hoitoon tarkoitettua ohjelmaa.