Hakijoille

Hae mukaan tapahtuma-alan täydennyskoulutuksen! Koulutuksen kokonaislaajuus on 25 opintopistettä, ja siitä voi halutessaan valita itselle parhaiten sopivat kurssit. Saadakseen sertifikaatin koulutuksesta, opiskelijan tulee suorittaa vähintään 10 opintopistettä. "Harjoittelu 1" on pakollinen osa koulutusta.

Koulutukseen haetaan Tampereen ammattikorkeakoulun Tree-koulutusten kautta. Haku koulutukseen on avoinna 2.1.–15.2.2023. Alla linkki hakutietoihin.

Linkki Tapahtuma-alan täydennyskoulutuksen hakutietoihin.

Koulutuksen sisältö ja aikataulu vuonna 2023

Tapahtuma-alan täydennyskoulutus alkaa torstaina 16.3.2023 yhteisellä aloitustilaisuudella, johon on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Koulutuksen ensimmäisten viikkojen aikana opiskelijoiden kanssa käydään opinto- ja uraohjauskeskustelu, jossa kartoitetaan kunkin opiskelijan oppimistarpeet ja suunnitellaan Harjoittelu 1 -jaksoa. Koulutuksen tarkemmat päivämäärät kevään 2023 osalta tarkentuvat tammikuussa. Alla on eri kurssien toteuttamisjärjestys. Kurssit pyritään toteuttamaan niin, että opiskelu onnistuu myös työn ohella.

Koulutus koostuu seuraavista kursseista

  • Tapahtumaturvallisuus, 3 op – toteutetaan maalis-huhtikuussa lähiopetuksena
  • Tuotantoprosessien osien johtaminen ja toteutus, 5 op – ensimmäinen osa toteutetaan huhti-toukokuussa ja toinen osa syksyllä lähiopetuksena
  • Vastuullisuus, 3 op – toteutetaan etäopintoina, kurssi avautuu huhtikuussa
  • Harjoittelu 1, 5 op – toteutetaan pääsääntöisesti kesän aikana eri tapahtumissa
  • Asiakaskokemus ja kaupallistaminen, 3 op – toteutetaan hybridiopintoina syksyllä
  • AV-tuotannon perusteet, 3 op – toteutetaan hybridiopintoina syksyllä
  • Harjoittelu 2 – toteutetaan pääosin syksyllä eri tapahtumissa

Kurssien tarkempi sisältö löytyy Tapahtuma-alan täydennyskoulutuksen opetussuunnitelmasta.

Olemme luoneet mahdollisia kuvitteellisia urapolkuja mallintamaan, kenelle, missä elämäntilanteissa ja miten TAOTAO-koulutus voisi sopia ja toimia.

Linkki Tapahtuma-alan täydennyskoulutuksen hakutietoihin