Opiskelijoille

TAOTAO-kouutuksen eli TAMKin Tapahtuma-alan täydennyskoulutuksen kokonaislaajuus on 25 opintopistettä, ja siitä voi halutessaan valita itselle parhaiten sopivat kurssit. Saadakseen sertifikaatin koulutuksesta, opiskelijan tulee suorittaa vähintään 10 opintopistettä. "Harjoittelu 1" on pakollinen osa koulutusta.

Koulutus koostuu seuraavista kursseista

  • Tapahtumaturvallisuus, 3 op
  • Tuotantoprosessien osien johtaminen ja toteutus, 5 op
  • Vastuullisuus, 3 op
  • Harjoittelu 1, 5 op
  • Asiakaskokemus ja kaupallistaminen, 3 op
  • AV-tuotannon perusteet, 3 op
  • Harjoittelu 2

Kurssien tarkempi sisältö löytyy Tapahtuma-alan täydennyskoulutuksen opetussuunnitelmasta.

Olemme luoneet mahdollisia kuvitteellisia urapolkuja mallintamaan, kenelle, missä elämäntilanteissa ja miten TAOTAO-koulutus voisi sopia ja toimia.

 

Koulutuksen aikataulu vuonna 2024

TAOTAO-koulutuksen vuoden 2024 aikataulu julkaistaan Moodle-alustalla, johon opiskelijoilla on pääsy TUNI-tunnuksilla: TAOTAO:n ”Keskus Moodle”.

Koulutuksen sisältö on osin sama kuin vuonna 2023. Keväällä 2024 opetus toteutetaan lähes täysin etäopetuksena.

 

Koulutuksen sisältö ja aikataulu vuonna 2023

Tapahtuma-alan täydennyskoulutus alkoi torstaina 16.3.2023 yhteisellä aloitustilaisuudella, johon oli mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Koulutuksen ensimmäisten viikkojen aikana opiskelijoiden kanssa käytiin opinto- ja uraohjauskeskustelu, jossa kartoitettiin kunkin opiskelijan oppimistarpeet ja suunniteltiin Harjoittelu 1 -jaksoa. Kurssit pyrittiin toteuttamaan niin, että opiskelu onnistuu myös työn ohella.

 

Haku koulutukseen on päättynyt, mutta tässä vanha linkki hakutietoihin:

Linkki Tapahtuma-alan täydennyskoulutuksen hakutietoihin