Mahdollisia kuvitteellisia urapolkuja

Tapahtuma-ala kattaa hyvin monia erilaisia tapahtumia niin urheilun, taiteen kuin liike-elämänkin saralta. TAOTAO-hankkeen koulutus on suunnattu hyödyntämään kaikenlaisten tapahtumien työntekijöiden osaamisen täydentämistä. Alla on muutamia mahdollisia kuvitteellisia urapolkuja, joita koulutukseen osallistuvilla voisi olla, ja esimerkkejä, millaista oppia he koulutuksesta saisivat.

Mika Miksaaja

Vankkarakentainen, tuhti mies, sininen tausta

Mika Miksaaja aloitti uransa jo 80-luvun lopussa kiertämällä erilaisten kokoonpanojen kanssa ympäri Suomea, kunnes 2000-luvun alussa hän sai vihdoin vakiokiinnitykseen erääseen Tampereella sijaitsevaan keikkapaikkaan. Töitä oli parhaimpina aikoina monta kertaa viikossa, ja ”vapaa-aikakin” sujui erilaisten freelancer-keikkojen sekä laitevuokrauksen parissa. Koronan myötä Mikan työt kuitenkin vähenivät ja tulot romahtivat.

Mika Miksaaja päätti osallistua TAOTAO-hankkeen järjestämiin lisäkoulutuksiin. Hän sai kurssien aikana hyödyllistä tietoa mm. tapahtumien järjestämiseen liittyvästä johtamisesta, työturvallisuudesta ja RF-koordinaattorin tehtävistä.

Pitkän kokemuksensa, laajan verkostonsa ja kursseilla opittujen uusien taitojensa vuoksi Mika siirtyikin pian töihin tiiminvetäjäksi suureen tamperelaiseen tapahtuma-alan yritykseen.

 

Tiina Teknikko

Iloinen, nuorekas noin 40-vuotias vaaleahiuksinen nainen

Tiina Teknikko työskentelee talon AV-teknikkona eräässä suuressa pirkanmaalaisessa keikkapaikassa. Paikan aukioloista johtuen hänen työnsä painottuvat yleensä loppuviikkoon, ja alkuviikko kuluukin useimmiten lähinnä peukaloita pyöritellessä.

Tiina päättää laajentaa osaamistaan osallistumalla TAOTAO-hankkeen järjestämälle Tapahtumaturvallisuus-kurssille. Hän perehtyy kurssin aikana tapahtumaturvallisuuden eri osa-alueisiin mukaan lukien suurten konserttien aluesuunnittelu, kävijälogistiikka ja erilaiset lupahakemukset.

Käytännön syistä johtuen Tiina päätyy suorittamaan turvallisuuteen liittyvän harjoittelunsa omalla työpaikallaan turvallisuuspäällikön alaisuudessa. Työnantaja maksaa ystävällisesti Tiinalle harjoittelun ajalta palkkaa, ja koska suunnittelutyöt voidaan tehdä myös alkuviikosta, niin Tiina saa kalenteriinsa sopivasti täytettä.

Jatkossa Tiina pystyy työskentelemään entistä laaja-alaisemmin tapahtumatuotannon parissa.

 

Minttu Moniosaaja

Nuorehko sinihiuksinen nainen, keltainen tausta

Minttu Moniosaaja teki kulttuurialan koulutuksesta valmistuttuaan töitä muutamassa eri kulttuuritapahtumassa. Korona lopetti kaiken tämän kuin seinään ja Mittu päätti hakea töitä liike-elämän puolelta.

Tapahtuma-alalla on kuitenkin oma hohtonsa. Minttu päättää osallistua TAOTAO-hankkeen koulutuksiin ja syventää sekä ennen kaikkea laajentaa osaamistaan niin, että hän voi hakea toimeksiantoja monenlaisista eri tapahtumista niin urheilun, taiteen kuin musiikin saralta. Myös eri messutapahtumat kuuluvat Mintun repertuaariin.

Minttu osallistuu TAOTAO-koulutuksen kaikille kursseille ja tekee harjoittelut viidessä eri tapahtumassa.

 

Tarja Tuottaja

Hymyilevä nainen, harmaalila tausta

Tarja Tuottaja on työskennellyt freelancer-tuottajana jo vuosia, järjestäen mm. erilaisia festivaaleja ja sekalaisia pienempiä tapahtumia.

Viime aikoina monet festivaalit ovat alkaneet kiinnittämään entistä enemmän huomiota mm. ympäristöasioihin ja kestävään kehitykseen. Musiikkituotantoihin perehtyneet alan asiantuntijat ovat kuitenkin edelleen harvassa, joten Tarja päättää päivittää osaamistaan osallistumalla TAOTAO-hankkeen järjestämiin lisäkoulutuksiin. Hän saa kurssien aikana hyödyllistä ja ajantasaista tietoa mm. ympäristövastuullisuudesta, sosiaalisesta vastuullisuudesta, saavutettavuudesta ja esteettömyydestä.

Suorittamiensa kurssien ja saamansa käytännön harjoittelun ansiosta Tarja on jatkossa vahvemmassa asemassa hakiessaan töitä erilaisilta tapahtumajärjestäjiltä.

 

Mikko Muusikko

Keski-ikäinen rauhallinen mies, vihreä tausta

Mikko Muusikko on työskennellyt päätoimisena muusikkona jo 90-luvun alusta lähtien. Hänen toimeentulonsa on koostunut mm. sekalaisista cover-keikoista, sovitustöistä, satunnaisista opetustöistä ja pienimuotoisen studion pyörittämisestä. Alalla tapahtuneiden muutosten vuoksi keikat ja studio-hommat ovat kuitenkin vähentyneet, ja varsinkin arkipäivisin Mikon on välillä vaikeata löytää itseään kiinnostavia töitä.

Mikko päättääkin käyttää osan vapaa-ajastaan TAOTAO-hankkeen järjestämiin lisäkoulutuksiin. Hän suorittaa harjoittelunsa suuressa pirkanmaalaisessa tapahtuma-alan yrityksessä, toiveenaan osa-aikaiset työt yhdessä talon AV-tiimeistä. Suorittamiensa opintojensa, teknisen osaamisensa ja rauhallisuutensa vuoksi Mikko alkaa myös työskentelemään erilaisten festivaalien stage managerina kiireisimmän kesäsesongin aikana.

 

Marko Markkinoija

Ystävällisesti hymyilevä mies, ounainen tausta

Marko Markkinoija työskentelee markkinointitehtävissä tapahtuma-alalla. Hänen nykyinen työpaikkansa vuokraa eri kokoisia kokous- ja messutiloja mm. muille yrityksille ja organisaatioille.

Koronan myötä Markon työpaikalta on lähtenyt monia AV-järjestelmien perustaidot osaavia työntekijöitä pois. Marko onkin ollut viime aikoina monta kertaa tilanteessa, jossa tilan vuokranneella yrityksellä on ollut hankaluuksia ko. tilan äänentoiston ja/tai videopuhelujärjestelmän kanssa, mutta asiantuntevaa apua ei ole ollut nopeasti saatavilla.

Marko päättää osallistua TAOTAO-hankkeen järjestämiin koulutuksiin. Kurssien aikana hän saa hyödyllistä yleistietoa mm. AV-järjestelmien perusteista ja live striimauksesta. Tämän jälkeen Marko pystyy itse ratkomaan yksinkertaisimmat ääneen ja videoon liittyvät ongelmat, mikäli talon varsinaista AV-teknikkoa ei saada tarpeeksi nopeasti paikalle.

 

Valto Vastuu

Vastuullisen oloinen kolmissakymmenissä oleva mies katsoo suoraan kameraan.

Valto on tehnyt sosiaalialan yliopisto-opintoja ja eri sivuaineopintoja. Hänellä on takanaan monipuolinen työhistoria. Tapahtuma-alallakin Valto on toiminut eri työtehtävissä vuosien aikana.

Valto kiinnostuu TAOTAO-koulutuksen vastuullisuusaiheesta. Siihen liittyvä sosiaalinen vastuu, häirinnän ehkäisy ja turvallisen tilan käsite ovat lähellä Valton sydäntä.

Valto osallistuu kevään aikana Vastuullisuus sekä Tapahtumaturvallisuus -kursseille ja tekee kesällä harjoittelua kolmessa eri musiikkitapahtumassa häirintäyhteyshenkilön ohjauksessa. Syksyllä Valto suorittaa vielä Asiakaskokemus ja kaupallisuus -kurssin ja tekee lisää harjoitteluja. Koulutus parantaa Valton työllistymismahdollisuuksia, sillä hän on perehtynyt erittäin ajankohtaiseen aihealueeseen.

 

Erilaisia elämäntilanteita ja urapolkuja on lukemattomia. Tapahtuma-alan täydennyskoulutuksesta on mahdollista saada uusia suuntia omalle polullesi.