Monialaisessa, kansallisesti ja kansainvälisesti ainutlaatuisessa tiedekunnassamme yhdistyvät humanististen tieteiden, luonnontieteiden, tekniikan, yhteiskuntatieteiden ja teatteritaiteen opetuksen ja tutkimuksen perinteet ja asiantuntemus. Pystymme tällä poikkeuksellisella yhdistelmällä tarjoamaan erinomaiset mahdollisuudet monitieteiseen ja laaja-alaiseen koulutukseen ja tutkimukseen. Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta tuottaa ymmärrystä ja ratkaisuja globaalin, digitalisoituneen sekä monikulttuurisen maailman ja suomalaisen yhteiskunnan visaisiin ongelmiin.

Keväällä toteutetussa yliopiston tutkimuksen kansainvälisessä arvioinnissa informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa tehtävän tutkimuksen todettiin yltävän monella osa-alueella alansa kansainväliseen kärkeen. Osoituksena korkeasta tutkimuksemme laadusta ovat myös tiedekunnassa toimivat tieteen huippuyksiköt. Koordinoimme Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikköä ja olemme mukana Inversiomallinnuksen ja kuvantamisen huippuyksikössä sekä Suurnopeuksiset sähkömekaaniset energianmuunnosjärjestelmät -huippuyksikössä. Lisäksi olemme mukana UNITE-lippulaivassa, Suomen Akatemian profilaatioalueilla Games as a Platform to Tackle Grand Challenges, TAU Imaging Research Platform ja uusimpana System-on-Chip and Wireless Technology for Intelligent Machines.

Monialaisuus on osoittautunut tiedekunnan suureksi vahvuudeksi, ja sitä aiomme vahvistaa myös tulevassa, niin tutkimuksessa kuin koulutuksessa.

Huippututkimusta tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiseen

Vuoden 2022 suuri monitieteinen avauksemme oli Jane ja Aatos Erkon säätiön rahoituksella käynnistynyt tohtorikoulutusala CONVERGENCE of Humans and Machines. Koulutusala yhdistää teknisten ja humanistisyhteiskuntatieteellisten alueiden tutkijoita ratkaisemaan ihmisen ja koneen konvergenssiin liittyviä yhteiskunnan uusia haasteita yhteisohjatuissa väitöskirjahankkeissa. Maailmanlaajuiseen mikroelektroniikan lisääntyvään tarpeeseen sekä European Chips Actiin puolestaan vastaamme muun muassa SoC Hub -ekosysteemihankkeella. Hanke vahvistaa mikroelektroniikan osaamista Suomessa, kasvattaa asiantuntijuutta ja tuo lisää tekijöitä alalle vahvan yritysyhteistyön, kahden työelämäprofessorin sekä kansainvälisen ja kansallisen rahoituksen ansiosta.

Ilmastonmuutoksen hillinnässä ratkaisevassa asemassa ovat energian käytön tehostaminen, hiilineutraali energiatuotanto ja yhteiskunnan sähköistyminen. Tutkimme liikkuviin työkoneisiin ja energiayhteisöihin liittyviä energia- ja digitalisaatioteknologioita, joihin kytkeytyvän tutkimusinfrastruktuurin rakentamiseen yliopisto sai myös FIRI-rahoitusta Suomen Akatemialta. Kehitämme uusia menetelmiä elektroniikan valmistamiseen kestävästi ja taloudellisesti tehokkaalla tavalla sekä tietoliikenneverkkojen 6G-teknologiaa, mihin saimme kolmen uuden tutkimusprojektin rahoituksen Suomen Akatemian ja Yhdysvaltojen National Science Foundationin yhteisohjelmasta.

Valmistelimme vuoden aikana uuden energiamurroksen tutkinto-ohjelman, joka vastaa alan laaja-alaisten osaajien tarpeeseen.

Yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistaminen tutkimuksen ja koulutuksen kautta jatkui vahvana

Vaalivuoden lähestyessä korostui tiedekunnan viestinnän tutkimuksen painopistealueisiin kuuluva poliittisen viestinnän tutkimus. Esimerkiksi Politiikan henkilöityminen hybridimediassa -tutkimushankkeessa on tutkittu vaaleihin liittyvää viestintää sosiaalisessa mediassa ja sanomalehdissä viime eduskuntavaalien ja kuntavaalien yhteydessä. Viestintätieteen yksikön vahvoja kärkiä on myös visuaalisen kulttuurin tutkimusalue, joka on vahvistunut syksystä alkaen Kaupungin visiot -hankkeella (Suomen Akatemia) sekä Luottamus ja visuaalisuus -hankkeella (EU Chanse). Ne luovat pohjaa visuaalisen informaation monitieteiselle totuudenmukaisuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta analysoivalle tutkimukselle.

Yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistaminen tutkimuksen ja koulutuksen kautta jatkui vahvana kielten, viestinnän ja tietotekniikan yksiköiden yhteisponnistuksin. Tampere Accessibility Unitin laaja verkkokurssipaletti tarjosi ajantasaista ja työelämän uusiin tarpeisiin vastaavaa koulutusta saavutettavuuden eri aloilta. Lukuisat tutkimushankkeet eri tavoin kielellisesti haavoittuvassa asemassa olevien vuorovaikutuksen kehittämiseksi toivat uutta tietoa myös saavutettavuuskoulutuksen jatkuvaan kehittämiseen. Osana käytännön saavutettavuus- ja kielipolitiikkatyötä tiedekunnassa jatkettiin tulkkaustoimintaa, jossa englannin tulkkiopiskelijat simultaanitulkkaavat oman ja muiden tiedekuntien sekä yliopistotason tilaisuuksia suomen ja englannin välillä.

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan dekaani Jyrki Vuorinen katsoo hymyillen kameraa kohti.

 

Jyrki Vuorinen
dekaani

 

 

Tutustu tiedekuntaan verkkosivuillamme.
Tiedekuntien tilastot (pdf).

Nostoja vuodelta 2022

Mary Nurmisen konekäännösten käyttöympäristöjä ja kontekstejä käsitellyt väitöskirja palkittiin Oslossa.
Fiksussa energiajärjestelmässä teet diilin sähköyhtiön sijaan naapurisi kanssa.
Tampereen yliopisto johtaa tulevaisuuden autojen käyttöliittymien tutkimusta.
Näty kiertueella viidellä Pirkanmaan paikkakunnalla.
Kaikki ITC:n uutiset.