Kaikki nuoret haluavat määrätä elämästään -tutkimushanke 2018-2023

Nuorten mahdollisuudet vaikuttaa yhteiskunnassa ja maailmassa kaipaavat vahvistamista. Moni nuorista on sitä mieltä, ettei politiikka ole heitä varten eikä se ota huomioon nuorten näkökulmia. Osa ei koe saavansa arvostusta yhteiskunnan jäseninä. Nuorten luottamuksen rapautuminen on otettava vakavasti, sillä se voi johtaa turhautumiseen ja lopulta horjuttaa yhteiskunnan tasapainoa. ALL-YOUTH – Kaikki nuoret haluavat määrätä elämästään –tutkimushanke pyrki löytämään ratkaisuja nuorten aktivoimiseksi.

ALL-YOUTH oli monitieteinen hanke, joka tutki 16–25-vuotiaiden nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen kykyjä ja esteitä sekä nuorten käsityksiä kestävästä kehityksestä, kasvusta ja hyvinvoinnista. Hanke tuotti uusia ratkaisuja nuorten aktiivisempaan kansalaisuuteen vuorovaikutteisen hallinnon ja oikeusvaltioperiaatteen, digitaalisten innovaatioiden sekä kestävän kehityksen ja biotalouden näkökulmista.

Toista video YouTubessa (aukeaa uuteen välilehteen)