Tuloksellisuus – tuloksia työyhteisönä

Tässä 4T-aihepiirissä – tuloksellisuus – voit yhdessä henkilökunnan kanssa tunnistaa, miten arjen toimintaa voidaan sujuvoittaa. Voitte priorisoida toimenpiteitä, joilla vähennetään hukkaa aiheuttavia tekijöitä sekä etsiä keinoja parantaa viestintää ja vuorovaikutusta työyhteisössä.

Toista video YouTubessa (aukeaa uuteen välilehteen)

Näin ajattelet toisin ja omaksut uudenlaisen toimintatavan tuloksellisuudessa:

Ennen  Rethink! 
”Kehittämistä tehdään silloin kun meillä on siihen aikaa”  ”Asioita kehitetään, jotta meillä olisi aikaa muuhunkin kuin tulipalojen sammuttamiseen” 
”Ei me olla kuvattu prosesseja tai tehty mitään ohjeita, kaikki tekee kaikkea tilanteen mukaan” ”Jotta toimintaa voi sujuvoittaa, pitää yhdessä tunnistaa, mikä aiheuttaa viivästyksiä, hävikkiä ja poikkeamia”
”Kyllä me on pyritty informoimaan henkilöstöä aina, kun on tarvetta” ”Nostetaan viestinnän kehittäminen keskiöön, tunnistetaan pullonkaulat ja sovitaan pelisäännöistä yhdessä” 

Kolme työkalua:

Hukan tunnistaminen 

Priorisointimatriisi 

Viestintäkanvaasi

                            

  • Tunnistakaa, mikä kaikki aiheuttaa hukkaa työyhteisössänne. Lataa ohje tästä!  
  • Luokitelkaa sujuvoittamistoimenpiteet hukan ja vaadittavan muutoksen suuruuden mukaan. Lataa ohje ja työskentelypohja tästä! 
  • Nostakaa viestinnän eri osa-alueet keskusteluun ja sopikaa, mitä kehitetään. Lataa ohje ja työskentelypohja tästä! 

Lataa kaikki tuloksellisuuden työkalut tästä.

 

Mukana muun muassa Campusravita ja Ravintola Kajo: 

Campusravita

Henkilöstö lähti meillä Campusravitassa pohtimaan hukkaa aiheuttavia tekijöitä niin, että saimme tunnistettua useita kymmeniä eri asioita, joita voimme parantaa sekä omassa työssä että koko työpaikan tasolla.– Saija, toimitusjohtaja

Ravintola Kajo

Henkilöstön osallistaminen on meillä Ravintola Kajossa parantanut meillä työyhteisön kommunikaatiota ja vuorovaikutusta ja sitä kautta yhdessä tekemistä ja yhteishenkeä!  – Marko, yrittäjä