Tunnettuus – tunne asiakkaasi

Tässä 4T-aihepiirissä – tunnettuus – voit oppia tuntemaan asiakkaasi paremmin sekä kehittää tuotteita ja palveluita ketterämmin ja asiakaslähtöisemmin. Voit ottaa käyttöön keinoja erottua kilpailevista yrityksistä ja luoda oman tapasi luoda.

Toista video YouTubessa (aukeaa uuteen välilehteen)

Näin ajattelet toisin ja omaksut uudenlaisen toimintatavan tunnettuudessa:

Ennen  Rethink! 
”Markkinointi on viestintää, ja sitä tehdään puuskittaisesti”  ”Markkinointia hyödynnetään / Markkinointi vahvistaa brändiä monipuolisesti, suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti” 
”Tuote- ja palvelukehitystä tehdään yhden-kahden henkilön kesken ja jos löytyy aikaa  ”Tuote- ja palvelukehitys on osallistavaa ja ketterää”
”Yritys toimii samalla tavalla kuin muut ja tuotantolähtöisesti”  ”Yritys rakentaa erottautumistaan asiakkaidensa, arvojensa ja toimintaympäristönsä lähtökohdista”
 

Kolme työkalua

Asiakasprofiili 

Tuote- ja palveluideointi 

Kokonaispalvelu ja asiakaskokemus                       

  • Tunnistakaa, millaisia asiakkaita teillä asioi nyt ja tulevaisuudessa – ja miksi he käyvät teillä. Lataa ohje ja työskentelypohja tästä!
  • Ideoikaa kritiikittömästi paljon ideoita ja valitkaa sopivimmat testaus- ja pilotointivaiheeseen. Lataa ohje ja työskentelypohja tästä!
  • Hahmottakaa ja kehittäkää asiakkaan kokemusta kokonaisvaltaisesti ydin-, oheis- ja lisäarvopalveluina. Lataa ohje ja työskentelypohja tästä!

Lataa kaikki tunnettuuden työkalut tästä.

Mukana muun muassa Trattoria Pazzi, Ravintola Kajo ja Padellon:

Trattoria Pazzi

Trattoria Pazzissa Kangasalla uudistimme ruokalistan suunnitteluprosessimme nuuskimalla trendejä, tunnistamalla asiakkaitamme ja pohtimalla heidän motiivejaan sekä osallistamalla kaikkia työntekijöitä ideointiin. Aiemmin tuotekehitystyö tapahtui kiireessä ja yhden ihmisen päässä.

Ravintola Kajo

Ravintola Kajossa kehitimme omaa tapaamme luoda ja kehittää yhdistämällä luovuutta ja rutiineja kansainvälisen huippuesimerkin inspiroimana. Tulevaisuuden asiakkaiden näkökulmasta saimme uusia ideoita tulevaisuuden tuotteista ja palveluista, joiden avulla voimme erottua muista entisestään ja kenties ilmiöittääkin toimintaamme.

Ravintola Padellon

Ravintola Padellonissa saimme uutta ajatteluvoimaa yhteistyöskentelystä, kun sitä niin helposti tulee uppouduttua omiin ajatuksiin ja keskityttyä arjen askareisiin. Asiakasprofiili- ja ideointiharjoitukset tarjosivat meille mahdollisuuden pysähtyä ja pohtia, millaisen asiakaskokemuksen haluamme luoda.