Digiopetusuutisia 09/2021

Digiopetusuutisia -ajankohtaistiedote kokoaa yhteen opetusteknologiaan ja digiopetukseen liittyviä uutisia, tapahtumia, julkaisuja ja tutkimustietoa. Jos haluat uutiskirjeestä herätteen sähköpostiisi, käy antamassa sähköpostiosoitteesi lomakkeella.

Sisältö:

 • Väitös: Jousea, J.: Blogit oppimisympäristönä : Tutkimus blogien piirteistä oppimisympäristönä sekä niiden merkityksestä pedagogisille käytänteille ja yliopisto-opiskelijan itsesäätelylle
 • Väitös: Yang, D.: Engaging Secondary School Students in Science Learning through a Massive Open Online Course (MOOC)
 • Julkaisu: Talman, K., Karihtala, T., Vierula, J., Borodavkin, M., Haavisto, E. (2021): Ammattikorkeakoulujen uuden digitaalisen valintakokeen kehittäminen – kehittämisvaiheen tulokset
 • Julkaisu: Yliopistopedagogiikka 1/2021
 • Tulevat tapahtumat ja webinaarit
  • Digivisio-webinaareja
  • Osuvat taidot -webinaarisarja
  • eEemeli -webinaarisarja
  • Korkeakoulujen IT-päivät, 16. – 17.11.2021, Turku
  • ITK 2021 – Arkea ja unelmia, 1.-3.12.2021, Hämeenlinna
  • OEB, 1.-3.12.2021, Berlin
  • BettFest, 19.-21.1.2022, London

 

Väitös: Jousea, J.: Blogit oppimisympäristönä : Tutkimus blogien piirteistä oppimisympäristönä sekä niiden merkityksestä pedagogisille käytänteille ja yliopisto-opiskelijan itsesäätelylle

Väitöstutkimus selvitti blogien piirteitä oppimisympäristönä sekä niiden merkitystä pedagogisille käytänteille ja yliopisto-opiskelijan itsesäätelylle. Näitä oppimisprosessille keskeisiä tekijöitä tutkimuksessa tarkasteltiin opiskelijan ja opettajan näkökulmista.

Yhteenvetona väitöskirjan analyysien havainnoista voidaan esittää, että blogeista oppimisympäristönä muodostui merkittävää tukea oppimistavoitteiden saavuttamiselle. Niiden aikaansaama aktiivisuus vuorovaikutuksessa ja oppimistavoitteiden suuntainen yhteistoiminta tukivat oppimista. Blogien piirteet tukivat yhteisöllistä oppimista ja opiskelijalähtöisyyttä pedagogisissa käytänteissä. Tieteenalasta riippumatta blogit osoittautuivat opiskelijoiden kompetensseja kehittäväksi oppimisympäristöksi, jossa opiskelutavoitteiden niin ohjatessa oli mahdollista työskennellä avoimessa ja autenttisessa toimintaympäristössä.

Julkaisu luettavissa verkossa

Väitös: Yang, D.: Engaging Secondary School Students in Science Learning through a Massive Open Online Course (MOOC)

Väitöskirjassa tutkitaan toisen asteen opiskelijoiden tilannekohtaista sitoutumista (situational engagement) oppimiseen avoimella verkkokurssilla (Massive Open Online Course – MOOC) tukeutuen flow- teoriaan. Tämän väitöskirjan päätavoite on kuvata ja ymmärtää verkko-oppimisympäristöjen kontekstisidonnaisia ominaisuuksia, joilla on yhteys tilannekohtaiseen oppimiseen sitoutumiseen. Tässä tutkimuksessa tilannekohtainen oppimiseen sitoutuminen käsitteellistettiin tukeutumalla flow- teoriaa, jonka reunaehtoja ovat tilannekohtainen kiinnostus, oppijan taidot ja oppimiseen liittyvä haaste.

Julkaisu luettavissa verkossa

 

Julkaisu: Talman, K., Karihtala, T., Vierula, J., Borodavkin, M., Haavisto, E. (2021): Ammattikorkeakoulujen uuden digitaalisen valintakokeen kehittäminen – kehittämisvaiheen tulokset

Ammattikorkeakoulujen uuden digitaalisen valintakokeen (AMK-valintakoe) kehittämisvaihe toteutettiin vuosien 2018 ja 2019 aikana. Tässä raportissa kerrotaan kehittämisvaiheesta, jonka tuloksena ammattikorkeakoulujen käyttöön valmistui syksyn 2019 yhteishaussa käyttöön otettu uusi yhteinen digitaalinen AMK-valintakoe.

Julkaisu on tuotettu osana Metropolia Ammattikorkeakoulun koordinoimaa Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanketta.

Julkaisun luettavissa verkossa

 

Julkaisu: Yliopistopedagogiikka 1/2021
Yliopistopedagogiikka on monitieteinen, kaikkien yliopiston opettajien ja opetuksen kehittäjien lehti. Uusin lehti sisältää näkökulmia mm. opiskelijoiden hyvinvoinnin ja sitoutumisen tukemisesta etäopetuksessa sekä kymmenen ”kehittäminen ja kokeilut” -artikkelia.

Luettavissa verkossa

 

Intohimona oppiminen -podcastissa puhutaan digioppimisesta kouluissa ja varhaiskasvatuksessa

Uusissa Intohimona oppiminen -podcast-jaksoissa keskustellaan viiden jakson verran digioppimisesta ja tutustutaan samalla opetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttöön laadittuihin tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kuvauksiin.

Teemat ja lisätiedot

Tulevat tapahtumat ja webinaarit

Digivisio-webinaareja
Digivisio on kaikkien Suomen korkeakoulujen yhteinen hanke, joka avaa oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan käyttöön. Webinaarit esittelevät hankkeen etenemistä. Digivisio-webinaareja järjestetään tänä vuonna noin kerran kuukaudessa. Syksyn webinaarit:
• ti 12.10. kello 11.00-12.00
• to 18.11. kello 15.30-16.30
• ti 14.12. kello 11.00-12.00
Tarkemmat tiedot hankkeen sivuilta

Osuvat taidot -webinaarisarja
Osuvat taidot -hankkeessa kehitetään valtakunnallista osaamismerkkijärjestelmää työelämässä ja opiskeluissa tarvittaville digitaidoille. Webinaarisarjassa kuulet kehittämistyön kokemuksia ja tuloksia.
Lokakuun webinaari:
• 7.10. klo 14–15: Miten Osuvat taidot -osaamismerkistöä hallinnoidaan ja kehitetään? Miten organisaatio saa oikeudet myöntää merkkejä? Merja Sjöblom | TIEKE
Webinaarisarja on maksuton ja webinaarit tallennetaan. Tallenteet julkaistaan Osuvat taidot -Youtube-kanavalla.
Lue lisää

eEemeli -webinaarisarja
Parhaat suomalaiset digitaaliset oppimisratkaisut esittäytyvät eEemeli-webinaarisarjassa syksyllä 2021. eEemeli-webinaarit ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.
• 13.10.2021 klo 15-16: Dustin – eEemeli-yhteistyökumppanin puheenvuoro, Crazy Town – Oppimisen ekosysteemi -sarjan voittaja 2021
• 3.11.2021 klo 15-16: 15.00: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia – eEemeli-yhteistyökumppanin puheenvuoro, eEemeli 2022 -kilpailu

Lisätiedot

Korkeakoulujen IT-päivät, 16. – 17.11.2021, Turku
Korkeakoulujen IT-päivät kokoaa Suomen ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen IT-asiantuntijat, päättäjät ja yhteistyökumppanit yhteen. Ohjelma julkaistaan syyskuussa.
Sivut

Kasvatustieteen päivät 2021, 25.–26.11.2021, Etäkonferenssi
Kasvatustieteen päivien teema Oppiva ja hyvinvoiva yksilö ja yhteisö kutsuu pohtimaan oppimisen ja hyvinvoinnin kysymysten yhteen kietoutumisesta niin yksilöiden kuin yhteisöjenkin tasolla. Yhtenä teemaryhmänä on myös Digitaalinen teknologia ja media oppimisessa ja opetuksessa.
Sivut

ITK 2021 – Arkea ja unelmia, 1.-3.12.2021, Hämeenlinna
Suomen suurin digitaalisen koulutuksen ja oppimisen tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa järjestetään Hämeenlinnassa Aulangolla 1.-3.12.2021.
Sivut

OEB, 1.-3.12.2021, Berlin
OEB conference is the global, cross-sector conference on technology supported learning and training. The OEB Global Virtual Experience creates new ways to learn, be inspired, engage, share, collaborate, meet and network online.
Info

BettFest, 19.-21.1.2022, London
London is home to our flagship event which is truly international with visitors from more than 120 countries. Over three days thousands of visitors gather to meet with hundreds of EdTech providers, join CPD content sessions and network with their peers.
Info

 

Digiopetusuutiset-tiedotetta toimittaa Suvi Junes, suvi.junes(at)tuni.fi, Tampereen korkeakouluyhteisön tietohallinnosta