Digimentorit parrasvaloissa

Team gathered around laptop

Syyskuun digimentoritapaaminen aloitettiin uudella rakenteella ja uusilla kokeiluilla. Käynnistimme uuden ”Digipeda Spotlight” -sarjan. Sen ajatuksena on nostaa digimentorit parrasvaloihin esittelemään osaamisyksiköissä ja tiedekunnissa tehtyjä kokeiluja ja kehittämistyötä. Ensimmäisissä parrasvaloissa esiteltiin erityisesti Microsoft Teamsin opetuskäytön tapoja. Pääsimme näkemään, miten yksityisiä kanavia voi käyttää suljettuina työskentelykanavina ja tutustumaan tiimivalmennuksen kokemuksiin Learning Labin kesäprojekteissa.

Ensimmäisenä parrasvaloihin tuotiin Learning Labin kesäprojektit ja Teamsin käyttö opiskelijaprojektien oppimisympäristönä. Teams tuki hyvin projektityöskentelyä, kun Learning Labin kesässä 2021 korkeakouluyhteisöämme kehitti monialaisissa tiimeissä yli 40 opiskelijaa. Opiskelijat toteuttivat yksitoista projektia ja heitä ohjasi pääasiassa Teamsin kautta projektivalmentajien joukko. Kesän kehittämisprojekteissa suoritettiin noin 300 opintopistettä. Saimme tutustua Learning Lab -toimeksiannon matkaan ideasta projektiksi (kuva). Erityinen merkitys tällä matkalla oli Microsoft Teamsiin rakennetulla oppimisympäristöllä, jossa tiimityöt dokumentoituivat koko kesän ajalta. Learning Labin keskeisenä menetelmänä oli tiimioppiminen. Teamsissa pyrittiin tukemaan tiimiytymistä ja monialaisuutta, rakentamaan luottamusta ja tukemaan turvallisuuden tunteita sekä huolehtimaan opiskelijoiden hyvinvoinnista vapaa-ajan toimintaa järjestämällä ja työn organisointia tukemalla. Teamsissa jokaisella tiimivalmentajalla oli oma ”toimisto”-kanava, missä he olivat tavoitettavissa kaikenlaisiin keskusteluihin. Myös valmennusosaamista jaettiin kesän aikana senioreilta junioreille, digisti yhdessä oppien.

Teamsia on ryhmätyön lisäksi mahdollista hyödyntää myös opiskelijoiden henkilökohtaisen oppimisprosessin tukena. Parrasvaloissa demottiin, kuinka opiskelijoille voidaan mahdollistaa henkilökohtaisten Teams-kanavien luominen ja sitä kautta esimerkiksi digitaalisen portfolion rakentaminen. Yhdistelmää Moodle, Zoom ja Teamsin yksityiset kanavat on onnistuneesti hyödynnetty musiikinopetuksessa Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa. Opiskelijoiden omien kanavien luomista rajoittaa yhden tiimin sisältämien kanavien maksimimäärä (30), mikä voidaan ratkaista useita Teams-alueita luomalla.  Kokemukset henkilökohtaisten kanavien käytöstä olivat varsin rohkaisevia.

Vielä jonkin aikaa jatkamme etämoodissa. Aiempien, (lukuisten) kuukausien aikana opettajat ottaneet kiitettävästi haltuun erilaisia digityökaluja. Nyt tilanne alkaa vähitellen normalisoitua ja osaamista halutaan syventää entisestään sekä tehostaa digityökalujen käyttöä. Etäajan parhaista käytännöistä halutaan pitää kiinni. Tapaamisessa nousi tulevaan keskusteluun niin vertaisarvioinnin mahdollistaminen verkossa kuin erilaista opetuksessa käytettävien sovellusten virtualisointi. Näitä aiheita toivomme tulevien digimentoritaapaamisten Digipeda Spotlighteissa näkevämme ja kokevamme.

Syyskuun aikana vinkkipankkiin ilmestyi myös uusia artikkeleita, jotka käsittelevät mm. mobiilin vuorovaikutuksen edistämistä Zoomilla ja podcastien opetuskäyttöä. Podcastit voivat toimia opetusvideoiden korvaajina tilanteissa, joissa kuva ei tuo lisäarvoa ja puheen avulla pystytään ilmaisemaan asiat riittävän selkeästi.

Sanna Sintonen & Jarmo Vihmalaakso, digimentoritoiminnan koordinaattorit