Digiopetusuutisia 1/2020

Digiopetusuutisia -ajankohtaistiedote kokoaa yhteen opetusteknologiaan ja digiopetukseen liittyviä uutisia, tapahtumia, julkaisuja ja tutkimustietoa. Jos haluat uutiskirjeestä herätteen sähköpostiisi, käy antamassa sähköpostiosoitteesi lomakkeella.

Sisältö:

 • Väitös: Kaarakainen, M-T.: Education and inequality in digital opportunities: differences in digital engagement among Finnish lower and upper secondary school students
 • Julkaisu: Hartikainen S., Koskinen M., Aksovaara S. (Eds.): Kohti oppimista tukevaa oppimisanalytiikkaa ammattikorkeakouluissa
 • Julkaisu: Sitra: Megatrendit 2020
 • Julkaisu: Yliopistopedagogiikka 3/2019
 • Kevään webinaareja ja tallenteita
 • Tulevia tapahtumia:
  • Vaikuta & vaikutu 2020 – Kohti oppivaa digikulttuuria, 12.2.2020, Helsinki
  • ITK 2020, 1.-3.4.2020, Hämeenlinna
  • EdMedia + Innovate learning, 1.-5.6.2020, Amsterdam
  • EUNIS 2020, 10.-12.6.2020, Helsinki
  • Learning Futures │Futures of Learning, 10-12.6.2020, Helsinki

 

Väitös: Kaarakainen, M-T.: Education and inequality in digital opportunities: differences in digital engagement among Finnish lower and upper secondary school students

Meri-Tuulia Kaarakaisen väitöskirja “Education and inequality in digital opportunities : differences in digital engagement among Finnish lower and upper secondary school students” tarkastettiin 3.12.2019 Turun yliopistossa.

Väitöskirja osoittaa, että sukupuolittuneet teknologiaorientaatiot ja koulutusvalinnat määrittävät suomalaisnuorten digitaalisia valmiuksia. Digitaalisesti kyvykkäät yksilöt hyötyvät eniten yhteiskunnan digitalisoitumisen myötä avautuvista mahdollisuuksista.

Suomalaisopiskelijoiden digitaalisessa osaamisessa ja käyttötottumuksissa on merkittäviä sukupuolten välisiä eroja. Opiskelijoiden teknologiamieltymysten ja koulutusvalintojen voimakas sukupuolittuneisuus vahvistavat toinen toistaan ja tulevat näin lisänneeksi informaatioyhteiskunnan kansalaisten keskuudessa sukupuoleen perustuvia jakoja. Digitaalinen kyvykkyys kertyy todennäköisimmin miesvaltaisten koulutusalojen, kuten tieto- ja viestintäteknologian ja pitkän matematiikan opiskelijoille. Näillä aloilla opiskelijoiden digitaaliset valmiudet ovat hyvät sukupuolesta riippumatta. Koulutusvalintojen sukupuolittuneisuus korostuu etenkin opiskelijoiden ilmaisemassa kiinnostuksessa ICT-alasta tulevana jatkokoulutus- tai ammattialana: toisen asteen miesopiskelijoista ICT-alalle ilmoittaa aikovansa joka kymmenes, kun naisopiskelijoista alaa pitää kiinnostavana alle prosentti.

Tutkimuksen empiirinen osuus koostuu viidestä tutkimusartikkelista, jotka analysoivat kaikkiaan 11 820 suomalaisopiskelijan digitaalisia käyttötottumuksia ja digitaalista osaamista. Sukupuolierojen näkyessä selvästi 12–22-vuotiaiden aineistossa voidaan sukupuolittuneiden teknologiaorientaatioiden olettaa kehittyvät jo varhaisessa lapsuudessa. Koulutussosiologian alaan kuuluva väitöskirja pyrkii laajentamaan näkemystä digitaaliteknologioista koulutuksessa korostamalla teknologioiden informaatioyhteiskunnassa yksilöille avaamia osaamiseen ja osallisuuteen liittyviä mahdollisuuksia sekä lisäämällä tietoisuutta digitaalisen syrjäytymisen yksilöille aiheuttamista riskeistä.

Väitöstiedote

Väitöskirjan pysyvä osoite: https://www.utupub.fi/handle/10024/148433

 

Julkaisu: Hartikainen S., Koskinen M., Aksovaara S. (Eds.): Kohti oppimista tukevaa oppimisanalytiikkaa ammattikorkeakouluissa

Oppimisanalytiikka on yksi koulutuksen kentän uusista tutkimuskohteista. Kansainvälisessä tutkimuksessa oppimisanalytiikkaa on usein lähestytty datalähtöisesti ja hallinnon tarpeita kuunnellen. Oppimisen kannalta merkityksellisten toimijoiden, opiskelijoiden ja opettajien ääni on yllättäenkin jäänyt vähälle huomiolle. Oppimisanalytiikka voidaan nähdä yhtenä ratkaisuna tulevaisuuden korkeakouluille esitettyihin oppimisen yksilöllisyyden ja joustavuuden vaatimuksiin.

Julkaisussa tarkastellaan ammattikorkeakouluissa tehtyä oppimisanalytiikan kehittämistyötä. Tarkastelunäkökulma on pedagoginen ja keskittyy oppimisanalytiikan mikrokerrokseen, opiskelijan, opettajan ja opintojakson tasolle. Julkaisun näkökulmat ja tutkimustulokset pohjautuvat Oppimisanalytiikka – avain parempaan oppimiseen AMKeissa projektissa toteutettuun kirjallisuuskatsaukseen, nykytilan kartoitukseen sekä käyttäjätarpeita kartoittaneisiin työpajoihin. APOA-projektin ensimmäisen vaiheen tulokset auttavat määrittelemään kehittämistyön tulevaisuuden suuntia. Oppimisanalytiikkaa on perusteltua kehittää rinta rinnan pedagogisten prosessien kanssa. Vaikuttavuuden kannalta näyttää olevan tarpeellista kytkeä oppimisanalytiikkaa osaksi oppimisen suunnittelua.

Julkaisun pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-547-0

 

Julkaisu: Yliopistopedagogiikka 3/2019

Joulukuun lopussa ilmestyneessä julkaisusta löydät mm. seuraavat artikkelit:

 • ”Kevään 1918 Helsinki” Twitter-toteutuksena – Anu Lahtinen, Kati Katajisto & Reetta Hänninen
 • Sähköiset tunnistustyökalut lisäävät etäopiskelumahdollisuuksia – Minna Kallinen-Kuisma, Matti Nieminen & Tarja Ladonlahti
 • Yliopistopedagogiikan massiivinen digiloikka Helsingin yliopistossa kannatti – Saara Repo, Anni Rytkönen, Henna Asikainen, Viivi Virtanen & Nina Katajavuori

Julkaisu luettavissa täällä

 

Julkaisu: Sitra: Megatrendit 2020

Megatrendit 2020 -selvitys luo kokonaiskuvaa siitä, mihin kysymyksiin meidän pitäisi keskittyä alkavana vuosikymmenenä.

Megatrendi on useista ilmiöistä koostuva yleinen kehityssuunta, laaja muutoksen kaari. Niiden nähdään usein tapahtuvan globaalilla tasolla ja kehityssuunnan uskotaan usein jatkuvan samansuuntaisena. Megatrendit eivät ole yllättäviä: ne ovat tuttuja asioita, muutoksia, jotka tapahtuvat jo nyt ja suurella todennäköisyydellä myös huomenna. Ne antavat hyvän kuvan laajoista tulevaisuuden muutoksista, joita on hyvä lähteä tarkentamaan tarkemmilla trendeillä, heikoilla signaaleilla ja jännitteiden tarkastelulla. Julkaisussa nostetaan esiin viisi megatrendiä sekä niiden väliset jännitteet. Lisäksi esillä on kolme metatrendiä eli kaikkia megatrendejä läpileikkaavia muutoksia.

Megatrendit 2020:

 • Ekologisella jälleenrakennuksella on kiire
 • Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu
 • Verkostomainen valta voimistuu
 • Teknologia sulautuu kaikkeen
 • Talousjärjestelmä etsii suuntaansa

Metatrendit:

 • Postnormaalit ajat
 • Tunteet pelissä
 • Yhdessä erikseen

Julkaisu luettavissa täällä

 

Kevään webinaareja ja tallenteita

Akvaariorakkautta? EXAM-webinaarit

Kansallisen Exam-kosortion webinaarit sähköisestä tenttimisestä järjestetään osoitteessa: connect.funet.fi/akvaariorakkautta Webinaareihin ei tarvitse erikseen ilmoittautua ja puheenvuorot ovat katsottavissa myös tallenteelta myöhemmin.

Seuraava EXAM webinaari:

14.2.2020 klo 13.15–14.30: EXAM opetuksen tukena
Puheenvuoro 1: Pedagogisesti hyvät tenttikysymykset, Sanna Siirilä, verkkopedagogiikan asiantuntija (KM), Helsingin yliopisto
Puheenvuoro 2: Opettajan kokemuksia EXAMista, Minna-Maarit Jaskari, yliopiston lehtori (markkinointi), Vaasan yliopisto

Webinaarit ja tallenteet löydät täältä

DIKATA-koulutusten tallenteet

Snellman-kesäyliopiston Dikata-hankkeen digiosaamista lisäävien verkkokoulutusten tallenteissa on tietoa ja vinkkejä digitaalisten työkalujen käyttöön.

Tallenteet katsottavissa Snellman-kesäyliopiston sivuilta

ITK-webinaarit

ITK-konferenssi järjestetään Hämeenlinnassa Aulangolla 30-vuotisjuhlien merkeissä 1.-3.4.2020.  Konferenssin teemana on Arkea ja unelmia. Lista ennen konferenssiä pidettävistä webinaareista löytyy täältä: https://itk-konferenssi.fi/fi/webinaarit Webinaarit ovat kaikille avoimia ja maksuttomia eivätkä edellytä ennakkoilmoittautumista.

Seuraavan webinaarin puheenvuorot:

11.2.2020 klo 14.00:

 • Avointa materiaalia opetukseen ja oppimiseen
 • Liikkuva oppimisympäristö tulevaisuuden toimintaympäristönä
 • STEAMinOulu 2.0

BettShow:n materiaaleja ja podcast-sarja

Lontoon Bett on Euroopan suurin oppimisen teknologian messu- ja seminaaritapahtuma. Bett pidettiin 22.-25.1.2020. Messujen sivuilta löydät paljon materiaalia ja tietoa messujen sisällöstä sekä podcast-sarjan messujen teemaan liittyen.

Sivut

 

Tulevat tapahtumat

Vaikuta & vaikutu 2020 – Kohti oppivaa digikulttuuria, 12.2.2020, Helsinki

Miten rakennamme vahvan, inhimillisen digikulttuurin, joka edistää jatkuvaa oppimista ja osaamisen johtamista? Vaikuta & vaikutu 2020:ssa etsimme digikulttuuria, joka saa meidät ihmiset kukoistamaan. Vaikuta & vaikutu on kaikille inhimillisestä organisaatiokulttuurista ja osaamisen kehittämisestä innostuville.

Sivut

ITK 2020, 1.-3.4.2020, Hämeenlinna

Suomen suurin digitaalisen koulutuksen ja oppimisen tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa järjestetään Hämeenlinnassa Aulangolla 30-vuotisjuhlien merkeissä 1.–3.4.2020.

Sivut

 

EdMedia + Innovate learning, 1.-5.6.2020, Amsterdam

Annual world Conference on Educational Media & Technology offers a forum for the discussion and exchange of research, development, and applications on all topics related to Innovation and Education.

Website

 

EUNIS 2020, 10.-12.6.2020, Helsinki

EUNIS 2020 is a one of a kind platform that will bring together leaders, IT professionals and scientists responsible for the management, development and policies of IT for higher education across Europe. Through the main theme of “Opening Education for the Future”, EUNIS 2020 will encompass the topics of Artificial Intelligence and Machine Learning, Open Science and Open Data as well as Future Vision for higher education and research.

Website

 

Learning Futures │Futures of Learning, 10-12.6.2020, Helsinki

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen järjestyksessään 21. tulevaisuuskonferenssi järjestetään 10.–12.6. Helsingissä teemalla ‘Learning Futures – Futures of Learning’. Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi mukaan keskustelemaan oppimisen tulevaisuudesta.

Sivut

 

Digiopetusuutiset-tiedotetta toimittaa Suvi Junes, suvi.junes(at)tuni.fi, Tampereen korkeakouluyhteisön digimentoritoiminnan koordinaattori