Digiopetusuutisia 12/2019

Digiopetusuutisia -tiedotteeseen kerätään opetusteknologiaan ja digiopetukseen liittyviä uutisia, tapahtumia, julkaisuja ja tutkimustietoa. Jos haluat uutiskirjeestä herätteen sähköpostiisi, käy antamassa sähköpostiosoitteesi lomakkeella

 

 • Väitös: Näpärä, L.: Mikä ihmeen digiloikka? Opettajuuden rakentuminen digiloikkadiskurssissa
 • FITechin selvitys: Miten vähentää keskeyttämistä verkkokursseilla?
 • Arene ja Unifi esittävät yhteistä visiota korkeakoulutuksen digitalisaatiolle
 • Digikorkeakoulu 2030 –kiertueen antia
 • Raportti: CampusOnline -portaalin vaikuttavuutta tutkittu
 • OEB2019  -esityksiä katsottavissa tallenteina
 • Tulevia tapahtumia:
  • The Smart City Mindtrek 2020, 28-30.1.2020, Tampere
  • Bettshow, 22-25.1.2020, London
  • ITK 2020, 1.-3.4.2020, Hämeenlinna
  • EdMedia + Innovate learning, 1.-5.6.2020, Amsterdam
  • EUNIS 2020, 10.-12.6.2020, Helsinki

 

Väitös: Näpärä, L.: Mikä ihmeen digiloikka? Opettajuuden rakentuminen digiloikkadiskurssissa

Liisa Näpärän kulttuurintutkimuksen alaan kuuluva väitöskirja ”Mikä ihmeen digiloikka? Opettajuuden rakentuminen digiloikkadiskurssissa” tarkastettiin 29.11.2019 Itä-Suomen yliopistossa.

Tutkimuksessa analysoitiin tieto- ja viestintäteknologian (tvt) opetuskäyttöön liittyviä käsityksiä ja kokemuksia haastattelemalla alakoulun opettajia ja seuraamalla digiloikkaan liittyvää mediakeskustelua Ylen verkkosivuilta ja Helsingin Sanomista vuoden ajan. Tutkimuksen teoriassa hyödynnetyn Punuya Mishran ja Matthew Koehlerin (2006) kehittämän TPACK-mallin mukaisesti opettajien pedagoginen ja sisällöllinen teknologiaosaaminen jäävät usein puutteellisiksi. Opettajia ei myöskään ole kuunneltu tvt:n käyttäjinä tarpeeksi tai he eivät ole saaneet riittävästi muodollista koulutusta ja tukea teknologioiden käyttöön. Toisaalta tukea ja koulutusta on tarjottu alueellisesti hyvin vaihtelevasti.  Tutkimuksen mukaan opettajien, opetusalan asiantuntijoiden ja auktoriteettien käsitykset TVT:n opetuskäytöstä ovat vaihtelevia ja kontekstisidonnaisia. Eri toimijat puolustavat ja vastustavat TVT:n käyttöä eri tilanteissa. He kuitenkin jakavat useimmiten ymmärryksen siitä, että sen täytyy tuottaa opetukselle jotain lisäarvoa eli TPACK-mallin mukaisesti pedagogista tai sisällöllistä hyötyä.

Digiloikan toteutuminen on näyttäytynyt monille opettajille epäonnistuneena tavoitteena teknologisoida opetus, koska heidän kokemuksissaan koulujen ja opetuksen teknologisoitumisessa on otettu vasta pieniä askelia. Vain osa kouluille hankituista laitteista ja ohjelmista soveltuu opettamiseen ja opettajien tieto- ja viestintäteknologiseen osaamiseen. Tutkimus osoittaa, että koulujen digiloikkadiskurssia on markkinoitu opettajille usein liian suurin lupauksin ja odotuksin. Lupauksissa on luotu kuvaa kaiken mullistavasta digiloikasta, joka on näyttänyt nopealta ja helpolta. Opettajien jouduttua kohtaamaan työssään teknologian jokapäiväiset haasteet ja sen monimuotoisuus digiloikka näyttää olevan hidas prosessi, joka on aloitettu jo vuosikymmeniä sitten.

Väitöstiedote

Pysyvä linkki julkaisuun

FITechin selvitys: Miten vähentää keskeyttämistä verkkokursseilla?

Tekniikan alan verkostoyliopisto FITechin (Finnish Institute of Technology)  oppimismuotoilija Akseli Huhtasen valmistelemassa tuoreessa selvityksessä tarkastellaan verkko-oppimisen keskeyttämisen syitä ja sen minimoimisen keinoja erityisesti korkeakouluissa. Kansainvälisen tutkimuskatsauksen perusteella keskeyttämisen syyt liittyvät opiskelijan taustaan, kurssiin ja ympäristötekijöihin. Verkkokursseilla oppiminen on usein vaativampaa kuin läsnäolokursseilla, mutta verkkokurssi valitaan usein siksi, että sen toivotaan olevan helppo suorittaa.

Merkittävimpiä tutkimuksissa havaittuja syitä keskeyttämiselle ovat esimerkiksi opiskeluteknisten taitojen heikkous, opiskelijan motivaatio-ongelmat ja epäonnistunut vuorovaikutus kurssilla. Keskeyttämistekijöitä yhdistää se, että ne korostuvat verkkoympäristössä. Verkossa pienikin tekninen tai sisällöllinen ongelma saattaa johtaa yksinäisen opiskelijan jättämään kurssin kesken, kun matalan kynnyksen tukea tarjoavaa vertaisyhteisöä ei ole tukena.
Keskeyttämisiä voidaan tutkimusten mukaan vähentää tietoisilla ratkaisuilla, jotka lisäävät oppijan kytkeytymistä kurssille. Olennaisia ovat erilaiset kontaktipisteet oppijan ja kurssitarjoajan välillä, sillä yksinäinen oppiminen on vaativaa kenelle tahansa. Selvityksen perusteella FITech suosittelee verkkokurssien keskeyttämisen minimointiin omassa verkostossaan neljää keinoa:

 • Kursseille tulee rakentaa mahdollisuuksia opiskelijoiden keskinäiseen sekä opiskelijan ja opettajan väliseen vuorovaikutukseen.
 • Sisällöllistä ja teknistä tukea on tarvittaessa oltava tarjolla. Varmista, että opiskelijoilla on tiedossaan yhteyshenkilön yhteystiedot.
 • Opettaja lähettää kurssin keskivaiheilla viestin, jossa kerrotaan miten toimia, jos on jäänyt kurssilla jälkeen.
 • Ennen kurssin alkua opiskelijoiden opiskelu- ja tietotekninen osaamistaso testataan ja tarjotaan tukea valmiuksiltaan heikoille.

Juttu Fitecin sivuilla

Lue koko selvitys

Arene ja Unifi esittävät yhteistä visiota korkeakoulutuksen digitalisaatiolle

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ja Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry ovat ovat syksyn aikana luoneet visiota korkeakoulutuksen digitalisaation edistämiseksi. Keskeisenä toimenpiteenä korkeakoulut esittävät, että oppimisen kansalliset tietovarannot avataan yksilön ja yhteiskunnan käyttöön. Pyrkimyksenä on luoda maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen oppimisen ekosysteemi, joka tuo kansainvälisen kilpailuedun Suomelle yhteiskuntana ja yksilöille oppijana.

Tietovarantojen avaamisella tuetaan tieteen ja tutkimuksen avoimuutta ja hyödynnetään uutta tietoa oppimisessa sekä kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Avoin tieto mahdollistaa uusien toimijoiden syntymisen ja tukee kehitystyötä kaikilla koulutusasteilla. Samalla kyetään kehittämään uusia osaamisen arvioinnin työkaluja työelämän tarpeisiin vastaten. Digivision toteuttamiseen tarvitaan 10 vuoden tiekartta, jonka toteuttamisesta vastaavat korkeakoulut opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön tuella.

Uutinen Unifin sivuilta

Uutinen Arenen sivuilla

 

Digikorkeakoulu 2030 –kiertueen antia

Mitä taitoja tulevaisuuden työelämässä tarvitaan? Väheneekö opetustarve, kun koulutusta digitalisoidaan? Entä miten huomioida saavutettavuus oppimateriaaleissa? Muun muassa näitä teemoja käsiteltiin Digikorkeakoulu 2030 –kiertueella, joka jalkautui yhteensä viiteen eri kaupunkiin ja tavoitti lähes 350 korkeakoulutoimijaa.

Lue juttu kiertueen annista ja tutustu materiaaleihin

 

Raportti: CampusOnline -portaalin vaikuttavuutta tutkittu

Analyysiraportin tarkastelee eAMK-hankkeen sekä ammattikorkeakoulujen kasvavan ristiinopiskelun ja laajentuvan avoimen ammattikorkeakoulun verkkotarjonnan vaikutuksia. Viivain Oy:n  syksyn 2019 aikana toteutettu analyysiraportti tarkastelee eAMK-hankkeen yhteydessä lanseeratusta CampusOnline.fi -portaalia talouden, vaikuttavuuden ja tulevaisuuden skenaarioiden näkökulmista.

Lue raportti ja katso webinaaritallenne

 

OEB2019  -esityksiä katsottavissa tallenteina

Online Educa Berlin (OEB) on globaali ja monialainen teknologiatuetun oppimisen ja koulutuksen konferenssi ja messutapahtuma, joka järjestetään vuosittain Berliinissä.

Tallenteet pääpuheenvuoroista on katsottavissa konferenssin sivuilla.

 

Tulevat tapahtumat

The Smart City Mindtrek 2020, 28-30.1.2020, Tampere

Konferenssissa esillä laajalti tulevaisuuden teknologiaratkaisuja mm. älykaupungit ja kestävä kehitys, avoimet teknologiat kuten avoin data ja lähdekoodi, kuntien digitalisaatio, media, tekoäly ja turvallisuusratkaisut sekä opetusteknologioihin keskittyvä erityinen Edtech-track.

Sivut

Bett, 22-25.1.2020, London

Bett is the learning technology event and global meeting place for the education technology community. Attending the event is the best way to see the latest technology and innovative solutions that inspire, in order to shape and improve the way people learn from the classroom to the boardroom.

Website

ITK 2020, 1.-3.4.2020, Hämeenlinna

Suomen suurin digitaalisen koulutuksen ja oppimisen tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa järjestetään Hämeenlinnassa Aulangolla 30-vuotisjuhlien merkeissä 1.–3.4.2020.

Sivut

EdMedia + Innovate learning, 1.-5.6.2020, Amsterdam

Annual world Conference on Educational Media & Technology offers a forum for the discussion and exchange of research, development, and applications on all topics related to Innovation and Education.

Website

EUNIS 2020, 10.-12.6.2020, Helsinki

EUNIS 2020 is a one of a kind platform that will bring together leaders, IT professionals and scientists responsible for the management, development and policies of IT for higher education across Europe. Through the main theme of “Opening Education for the Future”, EUNIS 2020 will encompass the topics of Artificial Intelligence and Machine Learning, Open Science and Open Data as well as Future Vision for higher education and research.

Website

 

Digiopetusuutiset-tiedotetta toimittaa Suvi Junes, suvi.junes(at)tuni.fi, Tampereen korkeakouluyhteisön digimentoritoiminnan koordinaattori