Digin viemää!

Digin viemää -koulutusiltapäivä 10.12. päättää Tampereen korkeakouluyhteisön digimentoriverkoston ensimmäisen toimintavuoden. Koulustusiltapäivässä henkilökunnalla on valittavanaan 9 eri työpajaa, joissa teemat vaihtelevat verkko-opetuksen suunnittelusta ja saavutettavuudesta digitaalisten työkalujen käyttöön ja hyödyntämiseen. Iltapäivän aikana henkilökuntaa pyydetään heittäytymään hetkeksi mielenkiintoisten digiteemojen vietäväksi.

Samalla teemalla voisi kuvata digimentoriverkoston tapaamisia, joissa 27 TAU:n tiedekuntien ja TAMK:n koulutusyksiköiden nimeämää digimentoria kokoontuvat yhteen. Erilaisten digiteemojen vietäväksi on heittäydytty tällä joukolla kerran kuussa ja vuorotellen jokaisella kampuksella. Heittäytyminen tapaamisissa on tarkoittanut ennakkoluulotonta ja uteliasta suhtautumista digiasioihin sekä oman tietotaitonsa ja näkemyksensä antamista verkoston hyödynnettäväksi.

Isossa roolissa ovat luonnollisesti vuoden aikana olleet uuden korkeakouluyhteisön rakentamiseen liittyvät asiat ja uudet digityövälineet ja -ympäristöt. Digimentoriverkosto haluttiin käynnistää mahdollisimman pian uuden organisaation käynnistyessä juuri siksi, että tukea ja tiedonjakoa näihin uusiin työkaluihin olisi heti saatavilla. Verkosto aloittikin toimintansa helmikuussa 2019 reilun kuukauden ikäisessä korkeakouluyhteisössä. Puhuttavaa, opittavaa ja jaettavaa on verkostolla riittänyt eikä 3 tuntia tapaamisissa meinaa riittää. Verkosto onkin koolla Teamsissa myös tapaamisten välillä. Yhdessä opittuja asioita on tiedotettu ja jaettu omissa yhteisöissä henkilökunnalle koulutusten, infojen ja tiedotteiden kautta, mutta myös käytävillä, kahvipöydissä  ja erilaisissa kohtaamisissa.

Oman porukan lisäksi tapaamisiin on osallistunut vierailevia asiantuntijoita aina käsiteltävän aiheen mukaan. Esimerkiksi marraskuun tapaamiseen mukaan pyydettiin Teamsin välityksellä Jussi Tirkkonen tietohallinnosta, jolta saimme vastauksia sähköpostilistoihin ja asiointiosoitteisiin liittyen. Näistä kun oli noussut viime tapaamisen jälkeen digimentoreille kysymyksiä. Asiantuntijat ovat jatkossakin tervetulleita tapaamiseen, niin vastaamaan digimentoreiden kysymyksiin, kuin myös kysymään näkemyksiä verkostolta. Myös tutustumisia eri kampusten kohteisiin jatketaan ensi vuonna.

Vuoden viimeisessä tapaamisessa suunniteltiin jo seuraavaa vuotta. Koska taustalla oli monivuotinen kokemus aiemmista digimentoriverkostoista päästiin liikkeelle hyväksi havaitulla mallilla ja vuoden aikana korjausliikkeitä toimintamuotoihin tarvittiin yllättävän vähän. Osaltaan vauhdikasta alkua edesauttoi se, että mukana oli osa vanhojen verkostojen digimentoreita sekä se, että me koordinaattorit olimme vetäneet aiempia digimentoriverkostoja ja toimimme muutenkin digikehityksen parissa. Ensi vuonna jatketaan samaan malliin, mutta toki toimintaa entisestään kehittäen. Korkeakouluyhteisön organisoitumisen edettyä voidaan huomiota kiinnittää ensi vuonna erityisesti mentoritoiminnan yhteistyöhön eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa, sekä yhteisöjen tarpeesta nousevaan toimintaan.

Näin joulun alla on aika kiitoksille. Suuri kiitos kaikille digimentoritoiminnan käynnistämistä edesauttaneille tahoille ja toimijoille, jotka tunnistivat toiminnan tärkeyden. Kiitos myös kaikille vuoden aikana toimintaansa panoksensa antaneille asiantuntijoille ja toimintaan osallistuneille henkilökunnan jäsenille sekä erityiskiitos tietenkin digimentoreille ja kanssakoordinaattoreilleni! Vuoden lähestyessä loppuaan on hyvä hetki myös esittää toiveita ensi vuodelle. Vauhdikkaalla kehittämislinjalla jatketaan korkeakouluyhteisössämme varmasti myös ensi vuonna, mutta uusi vuosi tuokoon tullessaan myös entistä enemmän mahdollisuuksia pohtia digityökalujen tarkoituksenmukaista käyttöä, aikaa rauhoittua ja syventyä kuulemaan ja jakamaan hyviä käytäntöjä yhteisöissä sekä miksei välillä myös tilaisuuksia heittäytyä mielenkiintoisten digiteemojen vietäväksi.

 

Suvi Junes

Kirjoittaja toimii Tampereen korkeakouluyhteisön digimentoritoiminnan koordinaattorina yhdessä Sanna Sintosen ja Jarmo Vihmalaakson kanssa.