Digiopetusuutisia 11/2019

Tämä Digiopetusuutisia -ajankohtaistiedote korvaa aiemmin ilmestyneen Tampereen eOppimisen klusterin uutiskirjeen. Tiedotteeseen kerätään opetusteknologiaan ja digiopetukseen liittyviä uutisia, tapahtumia, julkaisuja ja tutkimustietoa. Jos haluat uutiskirjeestä herätteen sähköpostiisi, käy antamassa sähköpostiosoitteesi lomakkeella

Sisältö:

 • Julkaisu: ECAR-raportti: Korkeakoulujen opiskelijoiden näkemyksiä informaatioteknologian käytöstä korkeakoulussaan
 • Julkaisu: SeOppi 2/2019 -lehti
 • Väitös: Hämäläinen, M. : Organizations‘ digital transformation—toward a systematic approach to organizations’ digital transformation
 • TAMK kehittää digitaalista hoitotyötä kansainvälisissä verkostoissa
 • Compleap-hanke: Digitaaliset välineet elinikäistä oppimista mahdollistamassa
 • Avointen oppimateriaalien palvelu pilotointivaiheeseen joulukuussa
 • Webinaareja ja tallenteita
 • Tulevia tapahtumia:
  • Bettshow, 22-25.1.2020, London
  • ITK 2020, 1.-3.4.2020, Hämeenlinna
  • EdMedia + Innovate learning, 1.-5.6.2020, Amsterdam
  • EUNIS 2020, 10.-12.6.2020, Helsinki

 

Julkaisu: ECAR-raportti: Korkeakoulujen opiskelijoiden näkemyksiä informaatioteknologian käytöstä korkeakoulussaan

Kevään 2019 aikana 26:ssa suomalaisessa korkeakoulussa toteutettiin kysely, jossa kartoitettiin opiskelijoiden käsityksiä ja suhtautumista informaatioteknologiaan opiskelussaan. Kyselyn tulokset on koottu raporttiin, jossa suomen korkeakoulujen tuloksia vertaillaan myös kansainvälisiin tuloksiin. Sama kysely on toteutettu 7 eri maassa, joista vastauksia on kerätty n. 54 000 kappaletta.

Ecar-kyselyn vastauksista käy ilmi, että suomalaiset korkeakoulut voivat olla tyytyväisiä siihen, miten opiskelijat kokevat tarjolla olevat IT-palvelut. Kolme neljästä vastaajasta arvioi kokemuksensa erinomaiseksi tai hyväksi. Kyselyssä tuli esille kuitenkin monia kehittämisehdotuksia ja toiveita opettajille ja organisaatioille digiympäristöihin ja -työkaluihin sekä laitteisiin ja niiden käyttöön liittyen. Nämä toiveet on raportissa koottu huoneentauluiksi.

Kansainvälisen ECAR-kyselyn taustalla on voittoa tavoittelematon yhdysvaltalainen yhdistys, EDUCAUSE , jonka tavoitteena on edistää korkeakoulutusta tietotekniikan avulla.

Lue raportti kyselystä

  

Julkaisu: SeOppi 2/2019 -lehti

SeOppi on ainoa e-oppimisen alalla ilmestyvä jäsenlehti. Lehteä julkaisee Suomen eOppimiskeskus ry. Lehti tarjoaa ajankohtaista ja syventävää tietoa e-oppimisen uusista ilmiöistä, tuotteista ja ratkaisuista sekä niiden hyödyntämisestä.

Marraskuun julkaisu sisältää artikkeleita mm. seuraavista aiheista:

 • Digiajan syväoppiminen vaatii dialogiosaamista
 • Tiedolla johtaminen: Perusopetuksen digitalisaatiossa tapahtunut kehitystä
 • Opintopiirit aikuisoppijan tueksi
 • Developing Online Degree Programmes in Higher Education

Lue SeOppi-lehti sähköisenä

 

Väitös: Hämäläinen, M. : Organizations‘ digital transformation—toward a systematic approach to organizations’ digital transformation

Mervi Hämäläisen tietojärjestelmätieteen väitöskirja ”Organizations‘ digital transformation—toward a systematic approach to organizations’ digital transformation” tarkastetaan 2.12.2019 Jyväskylän yliopistossa.

Nopeasti kehittyvät digitaaliset ratkaisut avaavat uusia mahdollisuuksia organisaatioiden toiminnan tehostamiseksi ja kehittämiseksi. Uudet digitaaliset palvelut ja alustat mahdollistavat esim. uusien liiketoimintamallien ja arvonluontimahdollisuuksien kehittämisen globaalilla tasolla. Kuitenkin monissa organisaatioissa uudet digitaaliset innovaatiot herättävät epäilyksiä. Nopean kehityssyklin johdosta uusiin digitaalisiin innovaatioihin kohdistuu paljon epävarmuustekijöitä ja organisaatiot kokevat uuden teknologian integroimisen organisaation toimintaan, sen rakenteisiin ja prosesseihin monimutkaiseksi. Väitöskirjassa esitetään toimintamalli organisaation kokonaisvaltaisen digitaalisen transformaation toteuttamiseksi. Toimintamallin tarkoituksena on tuoda esiin näkökulmia, jotka edistävät organisaation digitaalista muutosprosessia ja madaltavat uusien digitaalisten innovaatioiden käyttöönottoa. Toimintamallin avulla organisaatio voi uudistaa toimintaansa systemaattisesti epävarmuustekijät huomioiden ja riskejä minimoiden. Tutkimus lisää teoreettista ymmärrystä organisaation monimutkaisesta digitaalisesta transformaatiosta sekä antaa käytännönläheisen ja systemaattisen näkökulman organisaation uudistamiseen digitaalisten työkalujen avulla.

Lue väitöskirja sähköisenä

 

TAMK kehittää digitaalista hoitotyötä kansainvälisissä verkostoissa

Terveysala on kehittymässä valtavalla nopeudella. Kun terveydenhuolto digitalisoituu, se tuo reaaliaikaisen tiedonvälityksen, etähoidon ja -valmennuksen osaksi ihmisten arkea. Hyvinvointiteknologia yhdistyy terveysalaan yhä enemmän tulevaisuudessa, ja siksi hoitotyön ammattilaisia valmennetaan jo muuttuviin toimintaympäristöihin muun muassa opetussuunnitelmallisilla, pedagogisilla ja menetelmällisillä ratkaisuilla.

Eurooppalaisessa, TAMKin koordinoimassa DigiNurse-hankkeessa terveydenhuollon ammattilaiset kehittävät globaalia digitaalista yhteisöä, jossa keskitytään potilaiden terveydenhoitoon itsehoidon näkökulmasta.  DigiNurse-yhteisön ohjaajat ja asiantuntijat voivat jakaa kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjään terveydenhuolto-ohjelmien laadun digitalisointitekniikoiden avulla. Hankeyhteisö on avoinna kaikille koulutusasiantuntijoille, jotka siihen haluavat liittyä. Aasialaiseen kulttuuriin soveltuvaa itsehoidon opetuksen ja oppimisen toimintamallia edistää puolestaan DigiCare-hanke. DigiCare-malli eroaa pedagogisilta, eettisiltä ja juridisilta lähtökohdiltaan eurooppalaisesta DigiNurse-mallista, koska aasialainen terveysalan konteksti ja kulttuuri ovat hyvin erilaiset.

Kansainvälisenä yhteistyönä on tekeillä e-käsikirja, johon kootaan hankkeen tärkeimmät tulokset kuten DigiCare-malli. Lisäksi e-käsikirjaan liitetään esimerkit parannetuista terveydenhuolto-ohjelmista ja projektin pilotointivaiheissa opitut parhaat käytännöt. Käsikirja on tarkoitettu oppimisen tueksi, helpottamaan digitalisoinnin omaksumista olennaisena osana terveydenhuollon koulutusta. Aineisto on tulevaisuudessa vapaasti jaettavissa ja kaikkien osapuolten saatavilla hankeyhteisön verkkosivujen kautta.

Lue lisää hankkeista:

DigiNurse: Erasmus+ Strategic Partnerships in Higher Education

DigiCare: Erasmus+ Capacity Building in the field of Higher Education

Lue koko uutinen

 

Compleap-hanke: Digitaaliset välineet elinikäistä oppimista mahdollistamassa

CSC:n koordinoimassa Compleap (Learner-centered digital ecosystem of competence development) EU-hankkeessa on kuluneiden kahden vuoden aikana kehitetty uudenlaisia digitaalisia ratkaisuja kansalaisten elinikäisen oppimisen tukemiseksi. Hankkeen tuloksia esiteltiin Suomen EU-puheenjohtajuuskauden oheistapahtumiin lukeutuvan ammattitaitoviikon (European Vocational Skills Week) avajaispäivänä maanantaina 14.10.Helsingissä.

Lue hankkeen loppuseminaarista

Lue hankkeen tuloksista

 

Avointen oppimateriaalien palvelu pilotointivaiheeseen joulukuussa

Avointen oppimateriaalien käytön edistäminen on opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhteiskehittämiskohde, jossa luodaan yhteinen palvelu avointen oppimateriaalien jakamiseen ja käyttämiseen.Palvelu on suunnattu niin opetuksen kuin oman osaamisen kehittämisen käyttöön kaikilla koulutusasteilla ja jatkuvassa oppimisessa. CSC toimii hankkeen toteutuksen koordinoijana.

Avointen oppimateriaalien tallennus ja jakaminen palveluun mahdollistuu 2.12.2019 alkaen. Palvelun toteutustyö on edennyt vaiheeseen, jossa palvelun tekniset valmiudet ja käyttöliittymän ensimmäiset ominaisuudet ovat valmistuneet pilotointia varten. Omia avoimia oppimateriaaleja voi tallentaa palveluun kirjautumalla Haka tai MpassID -tunnistautumisella. Suomi.fi-tunnistautuminen tulee palveluun loppuvuoden aikana.

Pilotointivaiheessa palveluun tallennetut materiaalit ovat linkin kautta käytettävissä ja jaettavissa oppijoille, kollegoille ja muille kiinnostuneille. Samaan aikaan kehitetään palvelun tallennettujen oppimateriaalien hakua. Avointen oppimateriaalien palvelu on suunniteltu julkaistavan 9.3.2020. Tällöin palvelussa voi tallentaa avoimia oppimateriaaleja, hakea avoimia oppimateriaaleja ja järjestää hakutuloksia omaan kiinnostuksen kohteeseensa sopivaksi. Palvelun kehitys jatkuu tämänkin jälkeen ja esimerkiksi huhtikuussa esitellään kokoelma-ominaisuus ja syksyllä 2020 kehitetään automaattista kuvailua.

Avointen oppimateriaalien jakamisen tueksi järjestetään työpajoja yhdestä kahteen kertaan kuukaudessa syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana. Nämä kuvailutyöpajat ovat avoimia kaikille avoimia oppimateriaaleja tekeville tai koordinoiville tahoille. Kuvailutyöpajojen aikataulut ja vastauksia niissä esille nousseisiin kysymyksiin löytää palvelun wikistä

Avointen oppimateriaalien palvelu on OKM:n ja OPH:n yhteispalvelu, jonka kehitystä CSC koordinoi. Palvelu on valtakunnallinen kaikille koulutusasteille suunnattu maksuton palvelu. Palvelua ja sieltä löytyviä oppimateriaaleja voivat käyttää niin opettajat, oppijat kuin aivan kaikki kansalaiset. Lue lisää tulevasta palvelusta: AOE.fi

Lue koko uutinen

 

Syksyn webinaareja ja tallenteita

eAMK:n osaamismerkkiwebinaarisarja

eAMK järjestää syksyllä 2019 osaamismerkkiteemaisen webinaarisarjan, joka koostuu neljästä 30 minuuttia kestävästä webinaarista. Mukana on asiantuntijoita eri korkeakouluista ja niiden ulkopuoleltakin.

 • webinaari  4.12. klo 14-14:30: Kartoitus ammattikorkeakoulujen osaamismerkeistä

Lue lisää webinaareista täältä

Menneiden eAMK-webinaarien tallenteet löydät täältä

Akvaariorakkautta? EXAM-webinaarit

Kansallisen Exam-kosortion webinaarit sähköisestä tenttimisestä järjestetään osoitteessa: connect.funet.fi/akvaariorakkautta

Webinaareihin ei tarvitse erikseen ilmoittautua ja puheenvuorot ovat katsottavissa myös tallenteelta myöhemmin.

Webinaarit lukuvuonna 2019–2020:

 • Webinaari 2: 13.12.2019 klo 13.15–14.30: EXAMin kertomaa – analyysista apua opettajalle,
 • Webinaari 3: 14.2.2020 klo 13.15–14.30: EXAM opetuksen tukena,
 • Webinaari 4: 17.4.2020 klo 13.15–14.30: Omakonetentti

Webinaarien sisällöt ja tallenteet

Muista myös seuraavat webinaaritallenteet:

Webinaareja saavutettavuusaiheista

ITK-webinaarien tallenteet

DIKATA-koulutusten tallenteet

 

Tulevat tapahtumat

Bett, 22-25.1.2020, London

Bett is the learning technology event and global meeting place for the education technology community. Attending the event is the best way to see the latest technology and innovative solutions that inspire, in order to shape and improve the way people learn from the classroom to the boardroom.

Website

ITK 2020, 1.-3.4.2020, Hämeenlinna

Suomen suurin digitaalisen koulutuksen ja oppimisen tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa järjestetään Hämeenlinnassa Aulangolla 30-vuotisjuhlien merkeissä 1.–3.4.2020.

Sivut

EdMedia + Innovate learning, 1.-5.6.2020, Amsterdam

Annual world Conference on Educational Media & Technology offers a forum for the discussion and exchange of research, development, and applications on all topics related to Innovation and Education.

Website

EUNIS 2020, 10.-12.6.2020, Helsinki

EUNIS 2020 is a one of a kind platform that will bring together leaders, IT professionals and scientists responsible for the management, development and policies of IT for higher education across Europe. Through the main theme of “Opening Education for the Future”, EUNIS 2020 will encompass the topics of Artificial Intelligence and Machine Learning, Open Science and Open Data as well as Future Vision for higher education and research.

Website

 

Digiopetusuutiset-tiedotetta toimittaa Suvi Junes, suvi.junes(at)tuni.fi, Tampereen korkeakouluyhteisön digimentoritoiminnan koordinaattori