Digiopetusuutisia 9/2020

Digiopetusuutisia -ajankohtaistiedote kokoaa yhteen opetusteknologiaan ja digiopetukseen liittyviä uutisia, tapahtumia, julkaisuja ja tutkimustietoa. Jos haluat uutiskirjeestä herätteen sähköpostiisi, käy antamassa sähköpostiosoitteesi lomakkeella.

Sisältö:

 • Digital Toolkit – digivinkkejä englanniksi
 • Väitös: Laitinen, K. ”Vuorovaikutusteknologia työyhteisössä: Teknologiavälitteinen vuorovaikutus virtuaalitiimeissä ja työyhteisön sosiaalisessa mediassa
 • Väitös: Korhonen, A-M. Designing scaffolding for personal learning environments: Continuous learning perspective in vocational teacher education context
 • Julkaisu: Hakanurmi, S. & Kantola, M.: Kerro ja ohjaa digitaalisia tarinoita
 • Syksyn ITK-webinaarit
 • APOAn webinaarisarja
 • Tulevia tapahtumia:
  • OEB, 2.-4.12.2020, Berlin
  • Digioppimisen areena 2020 webinaari, 2.–3.12.2020
  • Bett, 20-22.1.2021, London
  • ITK 2021 – Arkea ja unelmia, 14.-16.4.2021, Hämeenlinna

 

Digital toolkit – digivinkkejä englanniksi

Vinkkipankki-sivusto (sites.tuni.fi/vinkkipankki) jakaa hyviä käytäntöjä ja vinkkejä digityökaluista ja niiden hyödyntämisestä opetuksessa ja opiskelussa sekä työyhteisön ja oman työskentelyn tukena. Vinkkipankki on osa Tampereen korkeakouluyhteisön digimentoritoimintaa.

Nyt myös englanninkielinen Vinkkipankki, Digital toolkit, on julkaistu osoitteessa https://sites.tuni.fi/digitaltoolkit ja tarjolla on jatkossa vinkkejä myös englanniksi.

Tutustu Vinkkipankkiin

Tutustu Digital Toolkit -sivustoon

 

Väitös: Laitinen, K. ”Vuorovaikutusteknologia työyhteisössä: Teknologiavälitteinen vuorovaikutus virtuaalitiimeissä ja työyhteisön sosiaalisessa mediassa

Kaisa Laitisen väitöskirja ”Vuorovaikutusteknologia työyhteisössä: Teknologiavälitteinen vuorovaikutus virtuaalitiimeissä ja työyhteisön sosiaalisessa mediassa” tarkastetaan 3.10.2020 Jyväskylän yliopistossa.

FM Kaisa Laitinen tutki väitöskirjassaan vuorovaikutusta teknologian avulla työskentelevissä tiimeissä ja työyhteisön sosiaalisessa mediassa. Vuorovaikutusteknologiasta on tullut erottamaton osa asiantuntijatyöyhteisöjen viestintäympäristöjä. Monenlaiset alustat mahdollistavat ja tekevät näkyväksi vuorovaikutusta niin koko organisaation laajuisesti kuin kohdennetummin, esimerkiksi tiimeissä. Teknologiavälitteistä vuorovaikutusta vaihtelevissa konteksteissa ja monipuolisin teoreettisin viitekehyksin tarkastellessa on mahdollista ymmärtää alustarajat ylittäviä vuorovaikutuksen ilmiöitä, mekanismeja ja erityispiirteitä.

Väitöskirjan tavoitteena on ymmärtää ja kuvata sekä vuorovaikutusteknologiaan liittettyjä merkityksiä että teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen ominaispiirteitä. Tutkimuksen keskeisenä kontekstina ovat virtuaalitiimien ryhmätyöalustat ja työyhteisön sosiaalinen media (TSM). Tutkimuksen tulokset osoittavat vuorovaikutusteknologian olevan merkityksellinen yhteinen tila, jossa asiantuntijatyötä tekevät voivat ilmaista tunteita, jakaa tietoa ja hallita suhdeverkostoja. Vuorovaikutusteknologiaan liitetään moninaisten mahdollisuuksien lisäksi erilaisia rajoittavia tekijöitä, jotka haastavat käsitystä ”sosiaalisten” alustojen yksiselitteisestä vaikutuksesta työyhteisöissä. Teknologia näyttäytyy tulosten valossa viestintäympäristönä, joka alustasta riippuen asettaa jonkinlaisia reunaehtoja vuorovaikutukselle. Vuorovaikutusteknologia ei kuitenkaan määritä tai rajaa vuorovaikutusta, vaan muovautuu, näyttäytyy ja värittyy sen kautta. Teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen ominaispiirteet kuvastavat työyhteisöä teknologian ominaisuuksia vahvemmin.

Väitöstilaisuutta voi seurata 3.10.2020 klo 12-15 osoitteessa: Online: https://r.jyu.fi/dissertation-laitinen-031020

Väitöstiedote

Väitöskirja luettavissa verkossa

 

Väitös: Korhonen, A-M. Designing scaffolding for personal learning environments: Continuous learning perspective in vocational teacher education context

KTM Anne-Maria Korhosen väitöskirja ” Designing scaffolding for personal learning environments: Continuous learning perspective in vocational teacher education context” tarkastettiin Turun yliopistossa 21.8.2020.

Väitöskirjassa tutkittiin, miten opiskelijoita ohjataan, kun he käyttävät henkilökohtaisia oppimisympäristöjään. Opiskelijat saavat itse valita nämä ympäristöt, joiden on tarkoitus tukea ammatillista kehittymistä myös opintojen jälkeen koko työuran aikana. Jotta ohjaamista voidaan suunnitella, tutkimuksessa tarkasteltiin myös,millaista osaamista ammatilliset opettajaopiskelijat tekevät näkyväksi ePortfoliossaan, joka on osa henkilökohtaista oppimisympäristöä.

Väitöstutkimuksessa luotiin arviointikehys, jolla voidaan arvioida ammatillisen opettajan pedagogista ja digitaalista osaamista opetustyössä. Tutkimustuloksista havaittiin, että pedagoginen DIANA-malli (Dialogical Authentic Netlearning Activity) sisältää useita ohjauksen menetelmiä ja siihen kytkettyjen henkilökohtaisten digitaalisten työvälineiden kautta ohjaus on tehokkaimmillaan. Kun koulutukseen lisättiin digitaalisuutta käsittelevä itseohjautuva verkkokurssi, opiskelijoiden digitaaliset taidot kasvoivat ja kiinnostus niiden hyödyntämiseen lisääntyi.

Väitöstutkimus sisältää useita käytännönläheisiä menetelmiä opiskelijan ohjaukseen, kun jatkuva oppiminen ja henkilökohtaiset oppimisympäristöt ovat osa oppimisprosessia. Tutkimus antaa yksityiskohtaisen ja käytännöllisen arviointikehyksen ammatillisen opettajan kompetenssin tarkasteluun. Tämä antaa edelleen ohjeita ePortfolion sisällön tuottamisen ohjaukseen. Tutkimuksessa havaittiin, että osaamismerkein ohjautuva oppimisprosessi sisältää menetelmän ja digitaaliset työvälineet opiskelijoiden ohjaukseen heidän henkilökohtaisten oppimisympäristöjensä kautta tapahtuen.

Vaikka väitöstutkimuksen keskiössä ovat henkilökohtaiset oppimisympäristöt ja oppimispolut, tutkimus osoitti, että eniten tukea ja ohjausta opettajaopiskelijat tarvitsivat toisiltaan. Vertaisoppimisen voimaa ei näinkään henkilökohtaisessa oppimisen tavassa voida aliarvioida. Väitöstutkimus on ammatillisen opettajankoulutuksen kontekstissa, mutta tuloksien implementointia voi suositella kaikille koulutussektoreille.

Väitöstiedote

Väitöskirja luettavissa verkossa

 

Julkaisu: Hakanurmi, S. & Kantola, M.: Kerro ja ohjaa digitaalisia tarinoita

Tarinat ovat erinomaisia oppimisaihioita esimerkiksi ammatillisen kasvun, organisaation kehittämisen tai henkilökohtaisen hyvinvoinnin tukena. Tarinankerronta tukee oppimista ja opettaa visuaalisen kerronnan taitoja, joita käytetään yhä enemmän työelämässä ja koulutuksissa. Videon suosio kasvaa jatkuvasti ja visuaalisten digitarinoiden opettelun voi aloittaa  omaelämäkerrallisia minielokuvia tekemällä.

Kirjasta on iloa omaa digitarinaa tekeville, työpajan ohjaajille sekä digitaalisten
tarinoiden tekemistä ja käyttöä suunnitteleville projekteissa, organisaatioissa ja
oppilaitoksissa.

Julkaisu ladattavissa veloituksetta

 

Syksyn ITK-webinaarit

Digitaalisen koulutuksen ja oppimisen tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa on päätetty siirtää huhtikuulle 2021. Syksyllä pidetään kuitenkin ITK-webinaarisarja. Lista lokakuun webinaareista osoitteessa https://itk-konferenssi.fi/fi/webinaarit

Aiempien webinaarien tallenteet

 

APOAn webinaarisarja

APOA-hanke toivottaa kaikki oppimisanalytiikasta kiinnostuneet mukaan syksyn Analytiikka-kahvitunnin webinaareihin keskiviikkoisin ja torstaisin klo 14-15 joka toinen viikko 23.9.2020 alkaen. Analytiikkakahveilla kuullaan APOAn asiantuntijoiden ja opettajien puheenvuoroja ohjauksesta, pedagogiikasta, arvioinnista ja teknologiasta oppimisanalytiikan ollessa keskeisessä roolissa. Sarja huipentuu joulukuiseen Oppimisanalytiikan aarrearkku -seminaariin 16.12.2020 klo 12.30 – 15.00. Tilaisuudet tallennetaan.

Lue lisää ohjelmasta

 

Tulevat tapahtumat

OEB, 2.-4.12.2020, Berlin

OEB conference is the global, cross-sector conference on technology supported learning and training.

Info

Digioppimisen areena 2020 webinaari, 2.–3.12.2020

Tapahtumassa saat tietoa digipedagogiikasta monipuolisesti, voit tutustua ajan ilmiöihin ja kattavaan näyttelyyn sekä verkostoitua. Voit osallistua tapahtumaan VAIN etäyhteyden välityksellä.

Info

Bett, 20-22.1.2021, London

Bett is the learning technology event and global meeting place for the education technology community. Attending the event is the best way to see the latest technology and innovative solutions that inspire, in order to shape and improve the way people learn from the classroom to the boardroom.

Info

ITK 2021 – Arkea ja unelmia, 14.-16.4.2021, Hämeenlinna

Huom! Siirretty ensi keväälle. Suomen suurin digitaalisen koulutuksen ja oppimisen tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa järjestetään Hämeenlinnassa Aulangolla 30-vuotisjuhlien merkeissä 14.-16.4.2021. Tervetuloa!

Info

 

Digiopetusuutiset-tiedotetta toimittaa Suvi Junes, suvi.junes(at)tuni.fi, Tampereen korkeakouluyhteisön digimentoritoiminnan koordinaattori