Elokuun tapaamisesta startti digimaratonille

Kesäloman koittaessa toivoimme näkevämme Digimentoriverkostolla toisiamme seuraavan kerran elokuun lähitapaamisessa. Tämä ei harmiksemme toteutunut, vaan jokainen sai huolehtia tälläkin kertaa omat kokoustarjoilunsa ruudun äärelle.

Kokous aloitettiin tuttuun tapaan fiilismittarilla, joka jäi positiivisen puolelle, vaikka  myös epävarmuutta oli ilmassa.

Syyskauden alettua meillä kaikilla on takana, vaikkakin varmasti myös raskas, niin myös opettavainen etäopetus ja -työskentelyjakso. Elokuun yhdeksi aiheeksi verkoston tapaamiseen nostimmekin vielä kevään opit. Koko suomi vastaili keväällä varmaan jo kyllästymiseenkin asti erilaisiin korona-kyselyihin, mutta se onneksi tuotti nyt paljon tulosta, jota hyödyntää syksyn suunnittelussa.

Tapaamisessa kävimme läpi Tampereen korkeakouluyhteisössä toteutettujen kyselyjen tuloksia (hyvinvointikysely, TAMKin kysely, TAU:n yhteisökehittäminen, tukipalvelukysely) ja kansallisia kyselyjä (AMK-kysely, OAJ:n kysely, Pedaforumin Digiopetusryhmän kokous) sekä digimentoreiden omia havaintoja.  Esiin nostimme muutamia verkostoa kiinnostavia huomioita, jotka eivät ehkä sinällään vastaa kyselyiden tärkeimpia tuloksia. Kannattaa siis tutustua eri kyselyjen koonteihin ja tuloksiin, joita julkaistaan pitkin syksyä. Lopusta löydät jo muutaman linkin, joihin tutustua.

Onnistuneita kokemuksia kyselyissä mainittiin paljon, esim. luentomuotoiset kurssit, reaaliaikainen etävuorovaikutus ja -kokoukset, huomio arviointitapojen monipuolistamiseen, sekä Teams saaminen tehokäyttöön. Kyselyissä raportoitiin myös, että suhtautuminen etätyöskentelyn oli muuttunut, kun kokemus osoitti, että moni asia hoituu vallan hyvin etänäkin. Kyselyissä positiiviseksi mainituista asioista on tärkeää mainita opiskelijoiden hyvä sopeutuminen etäopetukseen ja ymmärrys nopeasti eteen tulleessa tilanteessa.  Joustavuus ajasta ja paikasta ja eMateriaalien lisääminen on varmasti ollut opiskelijoiden mieleen vaikka erillisyys opiskelijaryhmästä ja yksinäisyys saattoivatkin vaivata.

Vaikeammiksi toteuttaa etänä mainittiin käytännönläheiset kurssit ja työelämäyhteistyö. Tämä nousi esille erityisesti AMK-kyselyssä. Myös aktiiviseen osallistumiseen kannustavan ilmapiirin luominen ja yhteys erityisesti uuden ryhmän kanssa koettiin haastavina. Etäkauden haasteina pidettiin myös eriarvoistumista, joka näkyy niin työolosuhteissa kuin digitaidoissakin, ja sitä kautta myös opintojaksojen toteutuksissa. Toinen esille tullut teema oli kuormittavuus, kuten ergonomian puutteet ja ajan käytön haasteet. Uudet työkalut ja -ympäristöt ja niiden pedagogisesti järkevä käyttö vaativat opettelua ja opettelu taas aikaa. Digitaidot eivät synnynnäisiä, vaan asiaan perehtymällä ne on kuitenkin mahdollista saada haltuun.

Vaikka pelkkään etätyöskentelyyn siirtyminen saattoi olla joillain aloilla ongelmallista, kerrottiin  monista korkeakouluista, että juuri mahdollinen tuleva hybridiopetus, etä- ja lähiopetuksen yhdistäminen, aiheuttaa epävarmuutta. Vaikka rajoitusten löysentäminen helpottaa varmaan osaa käytännönläheisestä opetuksesta, tuo se taas uudenlaisen opettelun paikan. Miten onnistuu vuorovaikutus ryhmän kanssa, jossa osa osallistujista on lähitilanteessa ja osa etänä. Tämän aiheen parissa jatkamme varmasti verkostolla syksyn tapaamisissa.

Kansallisessa digiopetusryhmässä eri korkeakoulujen edustajat nostivat esille iloisena yllätyksenä vertaistuen lisääntymisen. Kaikenlainen Kysy kaverilta -meininki havaittavissa kevään työskentelyssä. Samassa veneessä olo lisäsi kollegatukea ja yhteistyötä. Tämä havainto on helppo allekirjoittaa, kun muistelee niitä lukuisia yhteistyön hetkiä kevään varrelta. Ponnistelimme kaikki yhdessä uskomattomaan suoritukseen. Kevät nosti esille myös pedagogisten taitojen ja digipedagogisen tuen tärkeyden. Vapaamuotoisen kollegatuen lisäksi erilaisten digimentoriverkostojen ja keskitetyn tuen merkitys korostui. Tämän auttamisen ja jakamisen kulttuurin toivon kantavan syksyyn.

Osa kevään opeista on päätynyt myös Vinkkipankkiin. Tapaamisessa iloitsimme uudesta Vinkkipankista, joka harjoittelijamme, Taru Laakson, työpanoksella siirtyi uuteen osoitteeseen https://sites.tuni.fi/vinkkipankki, sai uuden rakenteen ja ulkoasun. Vanhat vinkit löytyvät edelleen pankista, mutta lisäksi kesän aikana luotiin paljon uusia vinkkejä. Myös englanninkielinen versio Digital Toolkit ilmestyy syyskuussa.

Tapaamisessa kuulimme myös esittelyt Sisusta (Emilia Suksi) ja Pepistä (Juho Tiili), sekä niiden Moodle-yhteydestä (Mikko Lammi ja Jarmo Vihmalaakso) . Teaching ja Learning centren pian avautuvia sivuja puolestaan esitteli verkostolle Tanja Helle. TLC kerää kaikki opettajille tärkeän tiedon ja palvelut saman sivuston alle.

Syksyn ensimmäisen tapaamisen hengästyttävä lista läpikäytävistä, ajankohtaisista asioista heijastelee kiireistä syksyä myös Digimentoriverkostolle. Muistettava on, että koronan mukanaan tuoman muuttuneen tilanteen lisäksi olemme edelleen samanaikaisesti luomassa uutta korkeakouluyhteisöä uusine työkaluineen ja käytäntöineen. Myös se on enemmänkin maratoni kuin pikamatka tai loikka. Jatketaan syksyn maratonille voimia sopivasti säädellen sekä myös kanssataivaltajia tukien ja arvostaen!

Suvi Junes

Kirjoittaja toimii Tampereen korkeakouluyhteisön Digimentoriverkoston koordinaattorina yhdessä Sanna Sintosen ja Jarmo Vihmalaakson kanssa.

 

Hyvinvointikysely 2020 (intra)

Lue AMK-kyselyn tuloksia Digipölytys-blogista

OAJ:n kysely poikkeusajan etäopetuksesta