Digin viemää! -päivä 1.6.2020: Kevään etätyöskentelyn satoa

Tampereen korkeakouluyhteisön Digimentoriverkosto järjestää Digin viemää! -päivän ma 1.6.2020. Päivän aikana pysähdytään pohtimaan poikkeuksellista kevättä etätyöskentelyn ja etäopetuksen näkökulmista.

Digin viemää! -päivässä esiteltävänä on kahdeksan erilaista tapausta, jotka ovat esimerkkejä niistä moninaisista tavoista, joilla etätöitä ja –opetusta poikkeusaikana toteutettiin. Päivässä kuullaan minkälaisia ratkaisuja tehtiin, kun nopealla aikataululla siirryttiin kokonaan digityökalujen varaan, minkälaisia haasteita tuli eteen, miten niitä ratkottiin sekä mitä onnistumisia koettiin ja mitä kevään opeista kannattaa viedä mukana syksyyn.

Digin viemää! -päivä koostuu webinaareista, jotka pidetään klo 9-11 ja klo 13-15. Puhuja ja esiteltävä tapaus vaihtuu webinaareissa puolen tunnin välein, joten molemmissa webinaareissa esillä on neljä eri aihetta. Voit tulla mukaan milloin vain, ja poimia esityksistä itseäsi kiinnostavat tapaukset.

Lue osallistumisohjeet ja -osoitteet intrasta

Digin viemää -päivää on avoinna Tampereen korkeakouluyhteisön jäsenille. (TUNI-kirjautuminen). Päivään ei tarvitse ilmoittautua.

Ohjelma ja esitysajat

Aamupäivän webinaari, klo 9-11

Klo 9.00: Elina Nurminen: Panoptolla videomateriaaleja ja -tehtäviä
Panopto-videotyökalu taipuu moneen. Tässä esityksessä kerron ja näytän esimerkkejä opetus- ja tiedotuskäyttöön tekemistäni materiaaleista: erilaiset opetusvideot, webinaari, äänitallenne Powerpointiin sekä opiskelijoiden videotehtävä. Kerron myös lyhyesti editoinnista ja tekstitysten lisäämisestä.

• Klo 9.30: Nina Smolander, Julia Melnikova, Sanna Puha: Opiskelijan näkemyksiä etäopiskelusta
Esityksessä katsellaan kevään etäopiskelua opiskelijan näkökulmasta ja tuodaan esille asioita, joita opettajien olisi hyvä huomioida etäopiskelussa.

Klo 10.00: Juha Nykänen: Vinkkejä ja kokemuksia Moodlen arviointikirjasta
Yliopiston arviointiohjeen mukaan vain hyväksytyt suoritukset julkaistaan opiskelijanumeroittain. Jos opintojaksolla on paljon arvioitavia kohteita, on mahdollista päätellä hylätyt suoritukset taulukkolaskentalistoista. Moodlen arviointikirjaan on mahdollista tallentaa opiskelijakohtaiset pisteet ilman, että muut pääsevät niitä näkemään. Opiskelijalla on myös mahdollisuus nähdä oma sijoituksensa suhteessa muihin opiskelijoihin reaaliajassa. Tässä esityksessä kerrotaan kokemuksia arviointikirjasta 60 opiskelija, kahden opettajan ja 120 arvioitavan osasuorituksen opintojaksolta.

Klo 10.30: Tommi Moilanen: Elokuvavalaisun hands on -workshop
Esityksessä kuvataan työpajatyöskentelyn muuntuminen etäopetukseen.

Iltapäivän webinaari, klo 13-15

Klo 13.00: Piia Jokiranta: Ryhmätyöskentelyn tukeminen ja työkalut etäopetuksessa Ryhmätyöskentely on mahdollista etäopetuksessakin! Esittelen testaamiani ryhmätyöskentelyä tukevia ratkaisuja ja työkaluja. Zoomin breakout-huoneet olivat keskiössä, mutta samalla pienryhmät hyödynsivät mm. SWAY-materiaalia, WheelDecidea, OneDrive-tiedostoa, Padletia ja Zoomin chattia. Kuvailen esityksessä miten ja miksi käytin tiettyjä työkaluja.

Klo 13.30: Pekka Liedes: Kurkistus konepellin alle – Tietohallinnon näkökulma kevääseen
Esityksessä kuvataan tietohallinnon näkökulmasta kuluneen kevään poikkeusaikaa. Esitys valottaa palveluyksiköissä tehtyä taustatyötä koko korkeakouluyhteisön siirtyessä äkillisesti etätyöskentelyyn ja kokonaan digityökalujen ja -ympäristöjen varaan.

Klo 14.00: Simo Ali-Löytty ja Valtteri Pinkkilä: Etätenttien järjestäminen massakursseilla
Insinöörimatematiikka 5 on tekniikan puolen ensimmäisen vuoden perusopintojakso, jonka eri toteutuksille keväällä neljännessä periodissa osallistui lähes tuhat opiskelijaa. Eri toteutuksilla (luento, flippaus ja verkko) tentti järjestettiin kahdessa osassa. Ensimmäinen osa oli kaikille toteutuksille yhteinen ja se toteutettiin automaattisesti arvioituna Moodle-tenttinä. Osien 2 toteutustavat olivat toteutuskertakohtaisia. Alustuksessa kerroimme kuinka osa 1 järjestettiin, kuinka se onnistui ja minkälaisia kokemuksia siitä saatiin.

• Klo 14.30: Päivi Svärd: Henkilöstön hyppy syvään päähän
Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa etätyön välineet ovat tulleet tutuiksi sekä virallisissa että epävirallisissa tapaamisissa, niin pienemmillä kuin isommillakin joukoilla. Tästä on syntynyt ajatusmyrskyjä moneen suuntaan. Odotettavissa on pedagoginen kehittämislinko, joka saa panoksia tiedekunnan Teams- ja Zoom-tapaamisista!

Merkitse Digin viemää! -päivä, 1.6.2020, kalenteriin ja tule kuulolle!