Moodlesta on moneksi

”Moodlesta on moneksi” oli erään järjestämämme koulutussarjan nimi 2000-luvun alkupuolella. Se tuli vastaan, kun etsin vuoden 2004 tiedostoista jälkiä Moodlen alkuajoista Tampereen yliopistolla. Tuolloin näytti rinnalla vielä koulutuksissa kulkevan WebCT, Moodlea edeltänyt verkko-oppimisympäristö. Muistan kerran esitelleeni erään tiedekunnan väelle WebCT:n näkymiä piirtoheitinkalvoilta, koska kaikissa kokoustiloissa ei vielä tuolloin ollut tietokonetta ja tykkiä.

webCT

Vaikka harppauksin ollaankin digitalisaatioasioissa menty noista vuosista eteenpäin, ovat sen aikaiset koulutussarjat edelleen yllättävän ajankohtaisia. Moodle on vuosien varrella osoittautunut toimivaksi ja varmaksi opintojaksojen digitaaliseksi kotipesäksi. Kuitenkin sen työkaluja voitaisiin varmasti hyödyntää vieläkin monipuolisemmin. Moodlesta on moneksi, eli se taipuu monenlaiseen käyttöön ja näkymään, kun vain ideoita ja ajatusta suunnitteluun riittää.

Huhtikuun aiheeksi otimme digimentoritapaamiseen Moodlen. Jos mentoriverkoston keskeinen tehtävä on hyvien käytäntöjen jakaminen, niin Moodleen liittyen tätä työsarkaa riittää. Yhteisössämme on valtavasti aktiivisia, pitkän linjan Moodle-käyttäjiä, jotka vuosien varrella ovat kehittäneet Moodle-kurssejaan ja keksineet monipuolisia käyttötapoja Moodlen yli 20:lle työkalulle. Miten näitä oivalluksia voitaisiin yhteisössä jakaa? Moodlesta voi saada yksipuolisen käsityksen ellei pääse koskaan näkemään erilaisia kurssialueita tai käyttötapoja. Aika harvoin kuitenkin opettajat päääsevät katsomaan toistensa Moodle-alueita ja näkemään erilaisia toteutuksia. Entä miten vuosien varrella hankittua ymmärrystä laadukkaan verkkokurssin osa-alueista voitaisiin levittää opettajille?

Vieraaksemme näitä kysymyksiä pohtimaan pyysimme opintoneuvoja Jenna Rantasen Koulutus ja oppiminen -yksiköstä. Jenna rakentaa kevään aikana Moodlen kurssipohjia, joita opettajat voivat kopioida pohjaksi omalle tyhjälle Moodle-alueelleen. Opiskelijoilta saadun palautteen perusteella kurssialueessa arvostetaan erityisesti selkeää ja havainnollista rakennetta ja ohjeistusta. Valmis pohja, jossa nämä asiat olisi huomioitu, helpottaisi kurssialueen rakentamista.    Pohjat rakennetaan kansalliseen DigiCampus-Moodleen, mutta ne voidaan palauttaa pohjaksi myös TUNI Moodleen. Jenna esitteli MOOC-tyyppistä, omassa tahdissa suoritettavan kurssin pohjaa ja kertoi, että sen lisäksi tulossa on muutama muukin pohja tarjolle. Vastaavia valmiita kurssialuepohjia on tarjolla myös joissakin tiedekunnissa ja osaamisyksiköissä.

Digimentoriverkostolla pohdimme, että minkälaiseen tarpeeseen valmiita pohjia kaivattaisiin ja mitä asioita tällaisen pohjan tulisi sisältää. Keskustelussa tuli esille, että selkeän rakenteen ja ohjeiden lisäksi pohjan olisi hyvä sisältää työkaluja oman etenemisen ja edistymisen hahmottamiseen ja ohjauksen näkyväksi tekemiseen. Ohjetekstejä ja malleja on kyllä helppo muokata ja poistaa tarpeen mukaan.

Kävimme myös keskustelua siitä, mikä merkitys olisi demotyyppisillä esimerkkialueilla, joita ei ole tarkoitus kopioida pohjaksi, vaan niistä voisi poimia ideoita omaan opetukseen. Todettiin, että tällaisten inspiraatiopohjien kautta pääsisi kurkkamaan miltä näyttää kurssialue esim. ruudukkotyylillä tai taustakuvilla, entä miten eri tavoin opiskelijoiden ohjeistus alueelle voidaan sijoittaa ja miten toimii alue, jossa on edistymisen seuranta käytössä. Digimentoritoiminnan yhtenä resurssina on kaikille avoin MoodleOpet-alue, jossa on jokainen Moodlen työkalu esiteltynä. Demot täydentäisivät alueen sisältöjä hyvin ja voisivat kannustaa juuri Moodlen monipuolisempaan käyttöön.

Moodle-opet alue

Tukea Moodlen käyttöön on saatavilla monin tavoin. TUNI Moodlen etusivulta löydät ohjeet Moodlen käyttöön.  Moodlen pohjakursseista ja mahdolliset demoista vinkataan kyllä varmasti aikanaan myös Vinkkipankissa. Sieltä löydät jo nyt useita hyviä käytäntöjä Moodleen liittyen. TAMKin Koulutuksen kehittämispalvelut järjestää vuosittain Moodlen mestariopinnot -nimellä kulkevaa koulutussarjaa Moodlen keskeisiin toimintoihin. TLC:n kautta voi pyytää apua ja koulutusta pedagogiseen suunnitteluun. IT-helpdesk@tuni.fi kautta taas tavoitat Moodle-tuen, ja Moodleen liittyviä kysymyksiä voit tulla kyselemään myös keskiviikkoaamuisin klo 9-10 pidettävälle Digipedatunnille.

Jos Moodle-koulutukset ovat vuosienkin käyttökokemusten jälkeen edelleen ajankohtaisia, niin on myös ohjeistus laadukkaan verkko-opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Muistettava on, että työkalujen valinta ja niiden tarkoituksenmukainen hyödyntäminen opetuksessa lähtee liikkeelle laadukkaasta pedagogisesta suunnittelusta. Teaching ja Learning Centren sivuilta löydät juuri uudistetun Digipedagogiikka-osuuden, jossa ohjeistus on jaettu opintojakson suunnittelun vaiheiden mukaan.

TLC digipedagogiikka

Digimentoritapaamisessa kävimme läpi myös Moodlen seuraavan version ominaisuuksia ja uudistuksia. Maailmanlaajuinen kehittäjäverkosto ideoi ja parantaa ominaisuuksia käyttäjäpalautteen perusteella. Seuraavassa päivityksessä saamme uudistuksia ainakin keskustelualueen toimintaan ja sisällön hakuun ja filtteröintiin osallistujat-listassa, kurssilistauksessa ja Lisää aktiviteetti tai aineisto -valikossa.

Hyviä käytäntöjä, myös Moodleen liittyen, on taas jaossa pe 21.5. klo 12-14 pidettävässä Digin viemää -päivässä. Tarkempi ohjelma julkaistaan intrassa, mutta merkitse aika jo kalenteriin ja anna digin viedä ainakin yhden webinaarin ajan.

 

Suvi Junes

Kirjoittaja toimii yhtenä Tampereen korkeakouluyhteisön Digimentoriverkoston koordinaattorina.