Virtuaalimaailmoja, teknologiatrendejä ja tiedonvaihtoa

Helmikuun digimentoritapaaminen pidettiin Hervannan kampuksella. Tapaaminen aloitettiin tuttuun tapaan vierailulla johonkin korkeakouluyhteisön kohteeseen. Laajasta yhteisöstämme ei näytä digiaiheiset vierailukohteet loppuvan, ja useinkaan edes kyseisen kampuksen väki ei välttämättä ole päässyt kohteeseen aiemmin tutustumaan. Koska helmikuun tapaamisen yhtenä teemana oli pinnalla olevat ja tulevaisuuden teknologiatrendit, sopi vierailukohteeksi mainiosti CIVIT eli Centre for Immersive Visual Technologies (Immersiivisten visuaalisten teknologioiden tutkimusinfrastruktuuri). Sähkötalolla meitä odotti Pasi Pertilä ja Sarianne Niemelä, jotka esittelivät keskuksen toimintaa ja laitteita. CIVITin erityisosaamista ovat esim. 3D-sisällöt, -videoiden ja -äänen kaappaus sekä immersiiviset näytöt ja käyttäjäkokemus.

Immersiiviiset sisällöissä korostuvat, perinteisiin videoihin, kuviin ja ääneen verrattuna, läsnäolo ja realismi. Apuna käytetään suuria resoluutioita, syvyysvaikutelmaa sekä vuorovaikutteisuutta. Immersiivisyys näkyy  ympäristöissä esimerkiksi siten, että käyttäjä voi olla myös jollain tavalla vuorovaikutuksessa tilan kanssa, esim. liikkua siinä, katsella kohteita eri perspektiiveistä ja vaikka siirtelllä niitä. Tämä kaikki lisää läsnäolon tunnetta ja uppoutumista virtuaaliseen maailmaan. Pääsimme testaamaan Omnideck-laitetta, jossa VR-laseihin yhdistyi pyöreä ”juoksumatto”, joka kuljetti virtuaalimaailmassa liikkuvan henkilön aina kohti keskustaa, lähtöpisteeseensä. Näin virtuaalisessa tilassa pystyi kävelemään poistumatta reaalimaailman tilasta tai laitteen alueelta. Laitteen hyödyntämismahdollisuuksia on runsaasti, mutta esimerkiksi tällainen ympäristö mahdollistaa realistisemman tutustumisen vasta suunnitteilla olevaan tilaan tai rakennukseen ennen sen rakentamista. Virtuaaliympäristön avulla pystyy myös simuloimaan tilanteita, joiden harjoittelu reaalimaailmassa ei olisi mahdollista.

Toinen mielenkiintoinen esimerkki oli videoneuvottelu, jossa 3D-ominaisuudet mahdollistivat katseen kohdistamisen etäpisteessä olevaan osallistujaan, samalla tapaa kuin lähitilanteessa, jossa otat katsekontaktin yhteen ihmiseen kerrallaan. Vaikutelma oli realistisuudessaan ihmeellinen.

Paljon muitakin demoja näimme ja niitä löytyy myös CIVITin sivuilta ja YouTube-kanavalta. Civit järjestää myös avointen ovien päiviä, jonne kannattaa mennä tutustumaan ja kuulemaan koko korkeakouluyhteisölle tarjolla olevista palveluista.

Virtuaalimaailmojen jälkeen tapaamista jatkettiin BETT -messukuulumisilla.  BETTShow on maailman suurimpia oppimisen teknologian tapahtumia, jossa on esillä laitteita, sovelluksia, kuin myös puheenvuoroja ja esityksiä teknologian opetuskäyttöön liittyen. Osallistujia messuille osallistuu vuosittain yli 30 000 eri puolilta maailmaa. Messuilla vierailivat myös digimentoritoiminnan koordinaattorit Sanna Sintonen ja Jarmo Vihmalaakso, jotka toivat digimentoriverkostolla tuliaisina vinkkejä mielenkiintoisista ohjelmista ja laitteista. STEM-alat (science, technology, engineering, mathematic ja STEAM kun Arts otetaan mukaan ) olivat vahvasti messuilla tänä vuonna edustettuina ja puheenaineena. Robottien rakentelupisteillä korostettiin luovuutta ja innovatiivisia tapoja käyttää työkaluja ja teknologiaa hyödyksi.  Tekoälyn ja robotiikan kohdalla puheenvuoroissa pohdittiin myös niiden käytön eettisiä puolia. Tuotteiden ja yritysten lisäksi messuosastoilla esitellään myös käyttökokemuksia ja parhaita käytäntöjä.  Tarkemmin messujen annista voit lukea suomalaisten osallistujien lukuisista matkaraporteista, joita alan kouluttaja, Matleena Laakso, kokoaa joka vuosi yhteen blogiinsa.

Virtuaalimaailmoista ja tulevaisuuden visioista palattiin vielä lopuksi tiedekuntien ja osaamisyksiköiden tämän hetkisiin kuulumisiin. Tiedonvaihto, vinkkien jako ja ideointi oli runsasta, kun paikalla olleet 25 digimentoria pääsivät ääneen. Tietoa vaihdettiin digiasioihin liittyvistä esiin nousseita kysymyksistä ja aiheista. Toisille kerrottiin myös toiminnasta, jota tiedekunnissa ja osaamisyksiköissä on tehty tai suunnitteilla sekä käynnissä olevista digihankkeista ja projekteista. Paljon kehittämistyötä tehdään tänä keväänäkin eri puolilla korkeakouluyhteisöä, ja yhteistyön ja tiedonvaihdon avulla työn tuloksista hyödymme kaikki.

 

Suvi Junes

Kirjoittaja toimii Tampereen korkeakouluyhteisön digimentoritoiminnan koordinaattorina yhdessä Sanna Sintosen ja Jarmo Vihmalaakson kanssa.