Kansan­perinteen arkisto

Kansanperinteen arkisto on 1965 Yhteiskunnallisen korkeakoulun yhteyteen perustettu arkisto-, tutkimus- ja palvelulaitos. Nykyisin Kansanperinteen arkisto toimii Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan osana omana kokonaisuutenaan. Siihen kuuluvat äänite- ja valokuva-arkisto sekä käsikirjoitus- ja asiakirjakokoelmat.

Arkistomme tehtävänä on säilyttää arkiston kokoelmiin kertynyt materiaali ja kerätä kansanperinteen ja historian alaan liittyvää aineistoa.

Arkistomme palvelee paitsi tutkijoita myös muita tiedon hakijoita. Jos itselläsi on aineistoa, jolla arvelet olevan perinnetieteellistä arvoa, voit luovuttaa sen arkistomme säilytettäväksi.