Kansanperinteen arkiston käyttösäännöt

  1. Kansanperinteen arkiston kokoelmat ovat tutkimus- ja opetuskäyttöä varten avoimia kaikille lukuun ottamatta rajoitusten alaisia kokoelmia. Arkisto voi myöntää luvan kokoelmien käyttöön myös muuhun tarkoitukseen.
  2. Kansanperinteen arkiston käyttäjän on nimikirjoituksellaan vakuutettava, että hän noudattaa aineiston käytössä tietosuoja- ja tekijänoikeuslainsäädäntöä sekä arkiston käyttösääntöjä ja erikseen annettavia ohjeita aineiston käytöstä.
  3. Alkuperäisaineistoa ei luovuteta Kansanperinteen arkiston ulkopuolelle. Aineistosta on mahdollista saada maksullisia jäljenteitä arkiston harkinnan mukaan, mikäli kopioiden tekeminen ja niiden luovutus ei riko niille asetettuja erityisiä käyttörajoituksia tai tietosuoja- ja tekijänoikeuslainsäädäntöä. Kopiot varustetaan Kansanperinteen arkiston leimalla. Kopioiden käyttötarkoitus on määriteltävä niitä tilattaessa, eikä kopioita saa käyttää muihin tarkoituksiin tai luvatta luovuttaa tai kopioida muille tahoille. Kopiot on palautettava tai tuhottava käytön jälkeen.
  4. Mikäli tarkoituksena on saattaa arkiston aineistoa yleisön saataville, tämä voi tapahtua vasta asiakkaan hankittua tarvittavat luvat tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien haltijoilta sellaisissa tapauksissa joissa näiden oikeuksien haltija ei ole arkisto. Aineiston kaupallisesta käytöstä veloitetaan käyttömaksu. Kansanperinteen arkiston aineistoa saa julkaista vain arkiston luvalla sekä noudattaen julkaisemista koskevia arkiston ohjeita. Käyttäjä on velvollinen luovuttamaan arkistolle yhden kappaleen julkaisua, jossa on käytetty arkiston aineistoja.
  5. Aineistoa julkaistaessa, julkisesti esitettäessä tai siteerattaessa on Kansanperinteen arkisto mainittava aineiston säilytyspaikkana.
  6. Aineistoa julkaistaessa, julkisesti esitettäessä tai siteerattaessa on noudatettava hyviä tapoja sekä huolehdittava henkilötietosuojasta asianmukaisella tavalla. Oletusarvoisesti, ja poikkeuksetta mikäli arkistoaineisto sisältää arkaluonteista tai intiimiä tietoa, ei henkilöiden nimiä, henkilötietoja tai muita henkilöllisyyteen liittyviä tietoja saa paljastaa tai julkaista ilman henkilöiltä saatua dokumentoitua lupaa juuri kyseiseen käyttöön.
  7. Luovutettaessa aineistoa arkistoon luovuttaja allekirjoittaa sopimuksen, jossa määritellään aineiston tulevan käytön ehdot ja rajoitukset. Myös arkisto voi rajata aineiston käyttöä harkintansa mukaan. Arkisto varaa itselleen oikeuden päättää arkistoitavan materiaalin vastaanottamisesta.