Tekijänoikeudet

Tekijänoikeuteen liittyvät käytännöt esitettäessä julkisesti tai julkaistaessa Kansanperinteen arkiston materiaalia

 • Niiltä osin kuin arkisto itse ei ole materiaalin oikeuksien haltija, materiaalin käyttämisen vaatimat luvat hankkii asiakas arkiston avustuksella.
 • On tilanteita, joissa folkloreaineiston tekijän tai esittäjän nimi on syytä salata, mutta toisia, joissa salaus kaventaisi aiheettomasti tämän tekijänoikeutta. Henkilötietojen suojelun ei saa antaa tarpeettomasti rajoittaa tekijän tai esiintyjän oikeutta tulla mainituksi tuotoksensa isinä.

Äänitaltiointien esittäminen radiossa, tv:ssä tai muutoin julkisesti

 • Kansanperinneaines (kuten kansantarinat, kansanrunous, kansanlaulut jne.) ei lähtökohtaisesti täytä teoksen tunnusmerkkejä, ts. se on tekijänoikeudellisesti vapaasti käytettävissä.
 • Mikäli äänitaltiointi on kuitenkin omaperäinen ja itsenäinen teos eikä kansanperinnettä, tekijältä on hankittava lupa teoksen julkiseen esittämiseen. Teosto ry voi myöntää esitysluvan edustamiensa tekijöiden musiikkiteoksille, mutta lupa muiden tekijöiden teosten esittämiseen on pyydettävä suoraan tekijöiltä.
 • Äänitallenteella esiintyvällä henkilöllä on oikeus saada tallenteen esittämisestä korvaus, oli kyseessä sitten teoksen tai kansanperinteen esitys. Korvaus maksetaan esittäviä taiteilijoita edustavan Gramex ry:n kautta voimassa olevien tariffien mukaisesti. Korvausten tilittämisen mahdollistamiseksi esiintyjien tiedot on toimitettava Gramex ry:lle.
 • Arkiston materiaalia voidaan tekijänoikeuksista vapaasti käyttää opetuksessa, jota ei ole järjestetty liiketoimintatarkoituksissa. Liiketoimintana järjestettyyn opetukseen pätevät samat rajoitukset kuin muuhun julkiseen esittämiseen.

Äänitaltiointien julkaiseminen

 • Kansanperinneaines (kuten kansantarinat, kansanrunous, kansanlaulut jne.) ei lähtökohtaisesti täytä teoksen tunnusmerkkejä, ts. se on tekijänoikeudellisesti vapaasti käytettävissä.
 • Mikäli äänitaltiointi on kuitenkin omaperäinen ja itsenäinen teos eikä kansanperinnettä, tekijältä on hankittava lupa teoksen julkaisemiseen. Teosto ry voi myöntää julkaisuluvan edustamiensa tekijöiden musiikkiteoksille, mutta lupa muiden tekijöiden teosten julkaisemiseen on pyydettävä suoraan tekijöiltä.
 • Äänitallenteilla esiintyviltä henkilöiltä on hankittava lupa tallenteen julkaisemiseen, oli kyseessä sitten teoksen tai kansanperinteen esitys. Esiintyjän oikeudet tallennettuun esitykseensä ovat voimassa 70 vuotta esitysvuodesta.

Valokuvan kappaleiden valmistukselle ja levittämiselle myöntää luvan pääsääntöisesti arkisto

Teosrajan alittavan valokuvan julkinen näyttäminen ja kappaleen valmistaminen myyntiin

 • Valokuvan julkinen näyttäminen vaatii valokuvaajan luvan, kunnes 50 vuotta kuvan ottamisesta on kulunut. Virkatyönä tehdyistä ja arkistoon talletetuista kuvista voidaan valokuvaajan oikeuksien kuitenkin katsoa siirtyneen arkistolle. Jos tekijän jäljittäminen on mahdotonta tai kohtuuttoman vaikeaa, voidaan valokuvaa näyttää julkisesti ja valmistautua suorittamaan käypä korvaus valokuvaajalle.
 • Valokuvan kappaleiden valmistaminen myyntiin vaatii valokuvaajan luvan, kunnes 50 vuotta kuvan ottamisesta on kulunut. Virkatyönä tehdyistä ja arkistoon talletetuista kuvista voidaan valokuvaajan oikeuksien kuitenkin oletusarvona katsoa siirtyneen arkistolle. Jos tekijän jäljittäminen on mahdotonta tai kohtuuttoman vaikeaa, voidaan kappaleita valmistaa myyntiin ja valmistautua suorittamaan käypä korvaus tekijälle.

Teosrajan ylittävän valokuvan julkinen näyttäminen ja kappaleiden valmistaminen myyntiin

 • Teosrajan ylittävän valokuvan julkinen näyttäminen vaatii tekijän tai tämän oikeuksien perijän luvan, kunnes 70 vuotta tekijän kuolemasta on kulunut. Virkatyönä tehdyistä ja arkistoon talletetuista valokuvista voidaan tekijän oikeuksien kuitenkin katsoa siirtyneen arkistolle. Jos tekijän jäljittäminen on mahdotonta tai kohtuuttoman vaikeaa, voidaan valokuvaa näyttää julkisesti ja valmistautua suorittamaan käypä korvaus tekijälle.
 • Teosrajan ylittävän valokuvan kappaleiden valmistaminen myyntiin vaatii tekijän tai tämän oikeuksien perijän luvan, kunnes 70 vuotta tekijän kuolemasta on kulunut. Virkatyönä tehdyistä ja arkistoon talletetuista kuvista voidaan tekijän oikeuksien kuitenkin katsoa siirtyneen arkistolle. Jos tekijän jäljittäminen on mahdotonta tai kohtuuttoman vaikeaa, voidaan kappaleita valmistaa myyntiin ja valmistautua suorittamaan käypä korvaus tekijälle.