Lomakkeet

Seuraavat lomakkeet on voidaan tulostaa ja lähettää Kansanperinteen arkistoon käyttötarkoituksen mukaan.

Käyttöehtositoumus on allekirjoitettava ennen kuin aineistoa voidaan luovuttaa arkiston ulkopuolelle. Myös pääsy tietokantaan edellyttää käyttöehtositoumusta. Lomakkeen voi täyttää myös sähköisesti sivuilla Tietokanta ja Tilaukset.

Luovutussopimus täytetään arkistolle luovutetun aineiston yhteydessä. Luovutussopimuksessa määritetään aineiston luovutuksen ehdot ja mahdolliset käyttörajoitukset.

Haastattelusopimus täytetään jokaisen haastattelun yhteydessä. Siinä määritetään annetun haastattelun arkistoinnin ehdot.

Aineistosta tulee olla mahdollisimman tarkat sisältötiedot. Niiden ohjeet löytyvät myös lomakkeista.

Käyttöehtositoumus

Ohjeet aineiston kuvailemiseksi

Haastattelusopimus

Äänitetilaus

Valokuvatilaus

Aineiston lahjoituslomake