Tilaukset

Alkuperäisaineistoa ei luovuteta Kansanperinteen arkiston ulkopuolelle. Aineistosta on kuitenkin mahdollista saada maksullisia jäljenteitä. Äänite- ja valokuvakopioita voi tilata alla olevilla lomakkeilla, puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Tilaukset edellyttävät myös käyttöehtositoumuksen allekirjoittamista ja lähettämistä arkistoon. Näin varmistamme että arkiston sääntöjä ja tekijänoikeuksia noudatetaan.

 

Äänitetilauslomake (pdf)

Valokuvatilaus (pdf)

Käyttöehtositoumus

Tilaushinnasto

Arkiston säännöt

Viittausohjeet

Tekijänoikeudet