Tilaukset

Alkuperäisaineistoa ei luovuteta Kansanperinteen arkiston ulkopuolelle. Aineistosta on kuitenkin mahdollista saada maksullisia jäljenteitä. Tämä edellyttää käyttöehtositoumuksen allekirjoittamista ja lähettämistä arkistoon. Näin varmistamme että arkiston sääntöjä ja tekijänoikeuksia noudatetaan.

Äänite- ja valokuvakopioita voi tilata seuraavilla lomakkeilla, puhelimitse tai sähköpostin välityksellä.

Äänitetilauslomake (pdf)

Valokuvatilaus (pdf)

Käyttöehtositoumus

Tilaushinnasto

Arkiston säännöt

Viittausohjeet

Tekijänoikeudet