Ammattikorkeakoulut ovat suomalaisen musiikkikasvatuksen tukipilari

Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksena julkaistiin 4.5.2021 seuraavaa:

Ammattikorkeakoulujen musiikin tutkinto-ohjelmissa opiskelija saa musiikkipedagogikoulutuksen ohella muusikon koulutuksen. Tämä turvaa monipuoliset ja laajat työmahdollisuudet musiikin eri tehtäväkentillä.

HUOLI kotimaisten huippumuusikoiden olemassaolosta ja suomalaisen musiikkikasvatuksen hapertumisesta tuli ilmi Katri Kallionpään kolumnissa (HS 26.4.), jossa pohdittiin Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kevään opiskelijavalintojen kansainvälistä painotusta puhallinsoittajien kohdalla.

Kansainvälisyys musiikkikoulutuksessa on arkipäivää, mutta huolikaan ei ole täysin turha. Löytyykö Suomessa alueellisesti laajalle harrastajajoukolle opettajia, kaventuuko instrumenttien varianssi musiikin peruskoulutuksessa? Suomen ammattikorkeakoulut tarjoavat tähän ratkaisun.

Ammattikorkeakoulut ovat tarjonneet korkealaatuista ja laajaa musiikin korkeakoulutusta jo 25 vuoden ajan. Ammattikorkeakoulujen musiikin tutkinto-ohjelmissa opiskelija saa musiikkipedagogikoulutuksen ohella muusikon koulutuksen. Tämä turvaa monipuoliset ja laajat työmahdollisuudet musiikin eri tehtäväkentillä.

AMMATTIKORKEAKOULUISSA kansainvälisyys näkyy opetuksessa, mutta ei yhtä paljon opiskelijavalinnoissa kuin Sibelius-Akatemiassa. Voidaan sanoa, että positiivisuuden kehää musiikkikasvatuksessa Suomessa ylläpidetään meillä ammattikorkeakouluissa, joista valmistuu ammattimuusikoita mutta myös juuri niitä pedagogeja harrastajien ja tulevien ammattilaisten kouluttamiseen.

Ylikapellimestari Sami Ruusuvuoren huolen puhallinsoittajien vähyydestä korkeakouluasteella voimme jakaa: tämä näkyy myös ammattikorkeakouluissa ja haasteena orkesteritoiminnassa. Ammattikorkeakoulut voivat kuitenkin joustavasti luoda uusia ja houkuttelevia koulutusmalleja yhteistyössä työelämäkumppaneiden kanssa. Ne avaavat monipuolisia väyliä opiskelijoiden työllistymiseen tehden näin ammattimuusikon urasta mahdollisen vaihtoehdon nuoren pohtiessa koulutusvalintojaan.

Tästä hyvänä esimerkkinä ovat useiden ammattikorkeakoulujen yhteistyöt paikallisten ammattiorkestereiden kanssa. Tällaisen toiminnan kautta voidaan nuorille tarjota esimerkkiä muusikon ammatissa työskentelystä ja valmiuksia oman muusikkoidentiteetin rakentamiseen. Erityisesti puhaltimien tilanteeseen vaikuttaa Tampereen ammattikorkeakoulun uusi puhallinsoittajien ja kapellimestareiden koulutusyhteistyö Puolustusvoimien sotilassoittokuntien kanssa.

MUSIIKIN koulutusta tarjoavia ammattikorkeakouluja on Suomessa kahdeksan. Alueellinen yhteistyö eri koulutusasteiden kouluttajien ja työelämätoimijoiden kesken vaikuttaa myös siihen, että ammattilaiset toimivat valtakunnallisesti. Jo ammatissa oleville tarjotaan täydennyskoulutusta.

Ammattikorkeakoulujen tarjoama musiikin koulutus ja valmistuvat alan monipuoliset ammattilaiset tulevat jatkossakin vastaamaan osaltaan kotimaisesta huippuosaamisesta ja tarjoavat kansainvälisen tason pedagogista osaamista Suomessa.

Timo Salo
osaamispäällikkö, media, musiikki ja taide
Tampereen ammattikorkeakoulu

Paula Turkkila
osaamisaluepäällikkö, kulttuuripalvelut ja musiikki
Metropolia-ammattikorkeakoulu

Riitta Tötterström
kulttuurialan yksikön johtaja
Oulun ammattikorkeakoulu