TAMKin Musiikkiteatterikoulutus on hakijoiden suuressa suosiossa

Musiikkiteatterin opiskelijasta kasvaa TAMK Musiikissa musikaaliartisti: kolmen osa-alueen vahva osaaja. Nämä kolme kärkeä ovat laulu ja äänenkäyttö, näyttelijäntyö sekä tanssi ja liike.

Oppimistavoitteena on, että jokainen opiskelija saavuttaa hyvät perustaidot kaikista kolmesta, mutta käytännössä monilla joku osa-alueista, tai parikin niistä, korostuu ykköskärjeksi.

  • Onnistunut kehittäminen vaatii ympärilleen hyvän tiimin. Meillä on ollut hyvä yhteistyö ja -henki, joten asioita on saatu edistettyä mukavasti. On ollut hienoa nähdä, miten tunnettavuus ja opintojen arvostus kasvavat ja opiskelijat profiloituvat monipuolisiksi musiikkiteatteriosaajiksi, kuvailee Hanna Hurskainen, muusikon koulutusohjelmavastaavana ja musiikkiteatterin suuntautumispolun vastaava lehtori.

Hän aloitti vuonna 2015 opetustyön TAMK Musiikin musiikkiteatterin opintosuunnan parissa. Työnkuva laajeni nopeasti laulunopetuksesta tuutorointiin, taiteelliseen tuottamiseen ja opintojen kehittäjäksi. Hän on myös valmistelemassa musiikkiteatterin maisteriohjelmaa Suomeen Taideyliopistossa. Toteutuessaan siitä tulisi Pohjoismaiden ensimmäinen alan maisteriohjelma.

Musiikkiteatterin koulutus on yksi Suomen suosituimpia

Opintojen lähtötilanne on usein se, että opiskelemaan hakeudutaan yhdellä kärjellä, josta on jo paljon osaamista.

  • Meille tulee todella kovatasoisia hakijoita ja taso on noussut koko ajan. Monen opiskelijan taustalta löytyy vuosien harrastaneisuutta joko musiikkiopistoista tai vuoden ja kahden mittaisista kansanopistojen musiikkiteatterikoulutuksista. Alan kasvaneet harrastajamäärät näkyvät myös hakijoiden monipuolisina taustoina, Hurskainen kuvailee.

Hakijoiden vahva harrastuneisuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö mukaan koulutukseen mahtuisi myös luonnonlahjakkuuksia. Tietenkin lähtötilanne on hieman haastavampi, jos miltään kolmesta osa-alueesta ei ole aiempaa kokemusta.

Hurskainen kuitenkin korostaa, että intohimo ja motivaatio ovat kantava voima. Opiskelijan vahva tahto voi tuoda piilossa olevan potentiaalin esiin. Sama innostus ja kunnianhimo näkyvät myös opettajakunnassa.

  • Hyvää tulosta saavutetaan vain tähtäämällä parhaaseen. Kaikilla opettajillamme on myös musiikkiteatterikokemusta ja oma taiteellinen työskentely kulkee muodossa tai toisessa opetustyön rinnalla. Opetuksen taso onkin saanut opiskelijoilta pääosin positiivista palautetta vuodesta toiseen, Hanna Hurskainen kertoo.

Vakituisen opettajakunnan lisäksi opintojen aikana pidetään myös vierailevien alansa huippujen luotsaamia mestarikursseja.

 

Miten valmistautua pääsykokeisiin?

Pääsykokeet musiikkiteatteriopintoihin ovat monivaiheiset. Pääsykoeprosessi on tietoisesti haluttu avata tarkkaan Opintopolku.fi:ssä. Yleensä pääsykoe alkaa laululla ja helpohkolla esimerkiksi parin minuutin vapaavalintaisella näytöllä omasta osaamisesta, jossa tarkastellaan heittäytymistä ja hakijan monipuolisuutta. Tärkeää on taiteellinen kokonaisuus, se miten opiskelija onnistuu tuomaan esille oman persoonallisuutensa ja omat vahvuutensa.

Toisessa vaiheessa ohjeistus on tarkempi ja siinä tarkkaillaan laulun, liikkeen ja näyttelemisen yhteistyötä sekä luovuutta. Myös musiikinteorian testi tulee suorittaa hyväksytysti.

Tärkeä osa pääsykokeita on palautepäivä, jolloin opiskelija voi soittaa ja kysyä omia kehittymiskohteitaan.

  • Hakijan kannattaa muistaa, että arviointilautakunta ja kouluttajat ovat aina jokaisen hakijan puolella. Vaikka tilanne voi olla hyvin jännittävä, toivomme jokaisen hakijan onnistuvan tuomaan esille parhaan osaamisensa. Panostamme paljon siihen, että ilmapiiri pääsykokeissa olisi rento ja hyväksyvä, Hanna Hurskainen kuvailee.

 

Jokaista opiskelupaikkaa tavoittelee yli 20 hakijaa

TAMK Musiikin musiikkiteatterikoulutus on kanditasoisten koulutusohjelmien yhdeksänneksi suosituin koko maassa. Jokaista opiskelupaikkaa tavoittelee yli 20 hakijaa. Voidaan siis puhua varsin vaikeasta hakukohteesta, jonne monet hakevat useita kertoja, jopa kolmesta neljään kertaa. Juuri tästä syystä palaute on tärkeää. Näin hakijalla on mahdollisuus harjoitella tarvittavia osa-alueita seuraavan vuoden hakukierrokselle.

Hakijamäärää ei sinällään voi pitää yllättävänä, sillä onhan kyseessä ainoa korkeakoulutasoinen musiikkiteatteriopetus koko maassa.

Vaikka opintonsa aloittaa osaavia hakijoita, pääsevät opettajat silti usein todistamaan huikeita kehityskaaria. Kun motivoitunut opiskelija treenaa laadukkaassa ohjauksessa, saattaa osaaminen kehittyä paremmaksi kuin kukaan osasi ennakoidakaan.

  • Tämän kehityskaaren näkeminen vierestä on ehdottomasti kaikkein parasta työssäni, Hurskainen muistuttaa.

Vahvan osaamisen mahdollistaa osaltaan myös tiivis työelämäyhteistyö. Harjoittelua tehdään yhteistyössä useiden kaupunkien teatterien kanssa. Opiskelijoita suuntaa säännöllisesti harjoitteluun Tampereen työväenteatterin ja Tampereen teatterin lisäksi myös Lahteen, Vaasaan, Seinäjoelle, Kuopioon ja Helsinkiin. Musiikkiteatterin opiskelijat (Triple Threat Performer) löytävät yleensä helposti monipuolisia harjoittelupaikkoja.

Harjoittelupaikan voi valita oman kiinnostuksensa mukaan ja painottaa haluamiaan työtehtäviä myös laajemmin tuotannollisissa tehtävissä, kuten vaikkapa tuottajana tai ohjaajan assistenttina.

Myös opiskelu on hyvin käytännönläheistä. Itsenäisiä produktioita tehdään opiskeluaikana paljon, välillä opiskelijavoimin, toisinaan ammattiteatterin kanssa yhdessä. Opiskelijoita pyydetään myös mukaan ammattiteattereiden produktioihin jo opiskeluaikana. Tällä hetkellä yhteistyöstä keskustellaan myös muiden pohjoismaiden kanssa.

Kumppanuudet myös vaihtelevat vuosittain. Esimerkiksi tänä lukukautena ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat ovat treenanneet Tampere-talon kanssa Rikkinäinen puhelin -esitystä. Toisen, kolmannen ja neljännen vuosikurssin ohjelmistosta löytyy loppuunmyytyjä Suomalaisen musiikkiteatterin klubi-teemailtoja ja osa heistä valmistelee keväällä Petrus Kähkösen ohjaamaa Laulu uudelle maailmalle, Songs For A New World -musikaaliesitystä.

Moni opiskelijoista valmistuu freelancereiksi, mutta osa saa myös kiinnityksiä ammattiteattereihin. Työt vievät alumneja ympäri Suomen – ja ulkomaillekin.

Hanna Hurskainen.
Muusikon koulutusohjelman ja musiikkiteatterin suuntautumispolun vastaava lehtori Hanna Hurskainen.

Teksti: Heli Antila

Kuvat: TAMK Musiikki