TAMKin vaikuttavuuden kädenjälki.

TAMKin vuosikatsaus 2022

Tervetuloa Tampereen ammattikorkeakoulun vuosikatsaukseen. Näillä sivuilla voit lukea vuoden 2022 tuloksestamme, saavutuksistamme ja arjen tekemisemme kohokohdista.

Vaikuttavuutemme kädenjälki

TAMK vaikuttaa alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.


TAMKin toiminta on laaja-alaista ja vaikuttavaa. TAMK tuottaa uutta osaamista Pirkanmaan alueelle, sillä peräti 67 prosenttia viisi vuotta sitten valmistuneista asuu edelleen maakunnassa. Lisäksi viisi vuotta sitten valmistuneista 82 prosenttia pitää TAMKia vaikuttavana alueellisena toimijana.


TAMKin kotimaan täydennyskoulutuksiin vuonna 2022 osallistuneet ovat tyytyväisiä saamaansa koulutukseen – asteikolla 0–10 suositteluhalukkuus oli 9,2.


Vuonna 2022 TAMKissa oli käynnissä noin 154 projektia, joihin saatiin ulkoisen TKI-toiminnan ja maksullisen liiketoiminnan rahoitusta 12,6 miljoonaa euroa.


TAMKin kansainvälisestä vaikuttavuudesta kertoo vuonna 2022 kansainvälisille asiakkaille myydyn koulutuksen rahallinen arvo, joka oli 2,1 miljoonaa euroa.