Tampereen yliopiston logo

Rehtorin katsaus 2020: Yliopistomme sai strategian ja selvisi erinomaisesti pandemiavuoden haasteista

Vuosi 2020 oli uuden monialaisen Tampereen yliopiston toinen toimintavuosi. Yliopistomme seitsemän arvoa – avoimuus, kriittisyys, moninaisuus, oppijalähtöisyys, rohkeus, sivistys ja vastuullisuus – oli määritelty yhteisössämme syksyllä 2019. Heti vuoden 2020 alussa vahvistettiin yliopistomme vuoteen 2030 ulottuva strategia.

Yliopistomme kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Strategiamme mukaan yliopistomme tarkoitus on rakentaa yhdessä kestävää maailmaa. Luomme ratkaisuja ilmastonmuutokseen, luontoympäristön turvaamiseen sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja kestävyyden rakentamiseen tekemällä kumppaniemme kanssa yhteistyötä, joka perustuu vahvuusalueillemme sekä uudenlaisille tieteenalojen yhdistelmille ja niiden soveltamisosaamiselle.

Tutustu strategiaamme ja arvoihimme

Olemme koonneet tähän vuosikatsaukseen tietopaketin Tampereen yliopiston tutkimuksesta, koulutuksesta, yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta, kestävän kehityksen työstä sekä seitsemän tiedekunnan ja kahden koordinoimamme yliopistokeskuksen toiminnasta ja tilastoista vuonna 2020.

Vuotta 2020 leimasi Covid-19-pandemia. Pandemiarajoitukset vaikuttivat maaliskuusta alkaen kaikkiin yliopiston toimintoihin. Erityisen paljon rajoitukset hankaloittivat kokeellista tutkimusta, rekrytointeja, liikkuvuutta sekä konferenssi- ja tapahtumatoimintaa. Pitkittynyt etätyöskentely ja -opiskelu haastoivat myös sekä henkilöstön että opiskelijoiden jaksamista, ja yhteisön hyvinvointia tuettiin laajoin toimin.

Poikkeuksellisista haasteista huolimatta vuonna 2020 kansainvälisen kilpailun kautta hankitun tutkimusrahoituksen määrä kasvoi, tieteellisten julkaisujen laatutaso nousi, valmistuneiden määrä kasvoi lähes kaikilla koulutusaloilla ja tutkintokoulutukseen hakeneiden määrä nousi selvästi edellisvuodesta. Toimme yhteiskunnan eri sektorien päätöksenteon valmisteluun tutkittuun tietoon perustuvaa asiantuntemusta ja vahvistimme tärkeitä kumppanuuksiamme.

Kuvassa yliopiston rehtori Mari Walls Haluan kiittää henkilöstöä, opiskelijoita, kumppaneitamme ja kaikkia Tampereen yliopiston ystäviä erinomaisesta toiminnasta ja poikkeuksellisesta venymisestä vuonna 2020. Kansainvälisen yliopistomme edellytykset kehittyä tieteellisessä tutkimuksessa, koulutuksessa ja niihin perustuvassa yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa ja vaikuttavuudessa ovat hyvät.

Mari Walls
rehtori