TAMKin julkaisusarjat

TAMKin julkaisusarjassa julkaistaan ajankohtaisista aiheista työelämäläheisiä sekä ammatillista osaamista ja kehittymistä tukevia teoksia. Kirjoittajat ovat TAMKin asiantuntijoita, yhteistyökumppaneita ja opiskelijoita.

Julkaisut löytyvät Theseuksesta

A. Tutkimuksia ISSN 1456-0011

Sarjassa julkaistaan vertaisarvioimattomia tieteellisiä tutkimuksia sekä muokattuja opinnäytetöitä. Kriteereinä pidetään sisällön ajankohtaisuutta, korkeaa käyttöarvoa ja työn laatua.

B. Raportteja ISSN 1456-002X

Sarjassa julkaistaan kehittämis- ja hankeraportteja sekä uutta soveltavaa tietoa työelämän ja eri alojen käyttöön. Kriteereinä pidetään sisällön ajankohtaisuutta ja tuoreutta, julkaisun käyttöarvoa sekä työn laatua.

C. Oppimateriaaleja ISSN 1456-0038

Sarjassa julkaistaan oppikirjoja ja muita vastaavia materiaaleja. Nimensä mukaisesti sarjan painopiste on julkaisun tarve opetuksessa ja koulutuksessa. Julkaisun sisältö on selkeästi opetukseen suunnattu.

Sarjojen lisäksi kirja voidaan julkaista erillisenä monografiana, jolloin se saa ISBN-tunnuksen. Julkaisusarjoista vastaa TAMKin julkaisutoimikunta.

 

Lisätietoja: julkaisusarja.tamk@tuni.fi