Podcastit – ohjeet tekijälle

Posdcast-laitteisto.

Podcasteissa tamkilaisilla on mahdollisuus tuoda esiin oman alansa asiantuntijuutta sekä yhteisömme ajankohtaisia asioita ja hankkeita. Podcasteja toimittaa Viestintä ja vaikuttavuus -yksikkö, ja päätoimittajana toimii Anna-Maria Balk. Podcastit julkaistaan TAMKin KohinaKampus-kanavalla.

Podcastista on ensin laadittava käsikirjoitus, josta selviää podcastin sisältö pääpiirteittäin. Käsikirjoituksen perusteella toimitus myöntää podcastille julkaisuluvan. Käsikirjoitus ja toimituksen julkaisulupa ovat edellytys julkaisupisteiden saamiseksi.

Käsikirjoitus

 • Määrittele podcast-sarjan teema sekä rajaa sen näkökulma ja kohderyhmä
  • Miksi aihe on tärkeä ja ajankohtainen, kenelle se on erityisesti suunnattu?
 • Teemoittele kukin podcast-jakso ja tee niille käsikirjoitus.
  • Käsikirjoitus on konkreettinen kuvaus jakson sisällöstä ja rakenteesta. Kuvaat siinä käsiteltävät asiat, taustoituksen, mahdolliset haastattelukysymykset ja aikataulutuksen.
  • Huomaa, että jos pelkästään haastattelet asiantuntijavierasta, niin OKM:n määrittelyn mukaan osuuttasi ei lasketa julkaisuksi, jossa sinä tuotat uutta tietoa. Voit käsikirjoittaa podcastiin esimerkiksi johdanto- ja yhteenveto-osuuden, jossa tuot esiin omaa/tiimisi/hankkeesi tekemiä löytöjä tai havaintoja. Tällaisen osuuden voi myös kirjoittaa podcastin keskelle, kun keskusteluteema tai keskustelija vaihtuu.
 • Jos teet podcast-sarjan, numeroi jaksot ja nimeä ne keskenään toisistaan selvästi erottuviksi, esimerkiksi käsiteltävän teeman tai vieraan mukaan.
 • Mikäli pyydät ulkopuolisia asiantuntijoita vieraaksesi, muista kutsua heidät hyvissä ajoin ja aikatauluttaa nämä äänitykset.
 • Jos teet podcastia kahden tai useamman henkilön voimin, yhden teistä kannattaa toimia ”vetäjän” roolissa. Hän mm. seuraa aikataulua ja käsikirjoitusta.
 • Mieti podcastin kesto. Se voi olla esimerkiksi 5–30 minuuttia. Kohderyhmä ja aihe voi olla peruste pidemmällekin jaksolle.

Kun podcast-käsikirjoituksesi on valmis, voit lähettää sen toimituskunnalle: anna-maria.balk@tuni.fi Mikäli julkaiset podcastin jonkun muun toimijan kanavalla, luetuta silti käsikirjoitus toimituskunnalla julkaisupisteiden varmistamiseksi.

Podcastin äänitys

Podcastin voi äänittää ja editoida TAMKin podcast-studiossa. Täältä lisäohjeita sekä tekniseen toteutukseen että podcastin suunnitteluun: https://intra.tuni.fi/fi/kampukset-ja-tilat/tilojen-esitystekniikka-av/erikoistilat/podcast-studio

Podcastien saavutettavuus

Saavutettavuuslainsäädännön perusteella valmis podcast on myös litteroitava, eli sen äänisisällöstä on tehtävä mahdollisimman tarkka tekstivastine. Jos sinulla on parhaillaan podcast työn alla, muistathan laatia myös tekstivastineen. Litteroinnin avuksi on olemassa ohjelmistoja, joilla tekstivastineen saa luotua automaattisesti. Litterointipalvelua voi myös ostaa: https://intra.tuni.fi/fi/laatu-ja-toiminnanohjaus/tilaaminen-ja-sopimustoimittajat/litterointipalvelut-0

Podcastin jakelu

TAMKin podcastit julkaistaan Kohinakampus-alustalla:

KohinaKampus Spotifyssa 

KohinaKampus SoundCloudissa

Podcastien merkitseminen JUSTUS-palveluun

Julkaistujen podcastien julkaisuviitetiedot syötetään Justus-tallennuspalveluun, jolloin niistä kertyy julkaisupisteitä kuten muistakin julkaisuista. Podcastit ovat audiovisuaalisia julkaisuja (julkaisutyyppi I1). Podcastin tekijä voi olla esimerkiksi toimittaja, käsikirjoittaja tai aineiston tuottanut henkilö. Haastateltavaa (ulkopuolista) asiantuntijaa ei yleensä merkitä podcastin tekijäksi.