Ohjeet

Julkaisutoiminnan yleiset periaatteet

TAMKin julkaisujen tavoitteena on tehdä tamkilaisten asiantuntemusta sekä TKI-toiminnan, opetuksen ja opinnäytetöiden tuloksia tutuksi laajemmalle yleisölle. Julkaisujen kirjoittajina toimivat TAMKin henkilöstö, opiskelijat ja yhteistyökumppanit. Julkaisun tekijöistä vähintään yhden tulee olla TAMKin henkilöstön edustaja.

Julkaisu

  • on yhteydessä tekijän tai tekijöiden asiantuntijatyöhön tai asiantuntijuuden alaan TAMKissa
  • on TAMKin julkaisutoimikunnan tai kyseisen julkaisualustan toimituskunnan hyväksymä
  • tuo uutta tietoa, näkökulmia ja havaintoja kaikkien käyttöön.

TAMKin julkaisutoimintaa ohjaavat Tampereen korkeakouluyhteisön avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteet.

TAMKin eri julkaisualustojen kirjoittajaohjeet löytyvät Ohjeet-alasvetovalikosta.