Mikä TAMKjournal?

TAMKjournal on verkkolehti, joka nostaa esiin Tampereen ammattikorkeakoulun toimintaa ja osaamista. Keskeisimmät teemat ovat TAMKin osaamisalueisiin liittyvä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta, opetus sekä muu TAMKin kehittäminen.

TAMKjournal on kaksi open access -verkkolehteä yhdessä paketissa: suomen- ja englanninkielinen lehti. Molemmilla on oma sisältönsä.

Journalin kohderyhmänä ovat työelämän edustajat ja asiantuntijat, muiden korkeakoulujen henkilökunta sekä TAMKin opiskelijat.

TAMKjournalin sisältö päivittyy jatkuvasti eikä sitä julkaista erillisinä numeroina.

TAMKjournalin kirjoittajia ovat TAMKin henkilökunta, TKI-hankkeita tai opinnäytetöitä tehneet opiskelijat ohjaajineen sekä erilaisten kehittämishankkeiden sekä -projektien yhteistyökumppanit ja sidosryhmien edustajat.

Artikkelikategorioita ovat:

  • Asiantuntija-artikkelit. Ajankohtaisia ilmiöitä omalla alalla tai korkeakoulusektorilla kommentoivat ja kirjallisuuteen pohjautuvat artikkelit. Ei empiiristä osuutta.
  • Kehittäminen ja soveltava tutkimus. Napakka ja yleistajuinen käytännön kehittämistyön ja sen tulosten kuvaus tai TAMKilaisten tekemään tutkimus- ja kehitystyöhön perustuva artikkeli, jossa on sekä teoreettinen että empiirinen osuus.

Kaikki TAMKin julkaisut ennakkoarvioidaan, TAMKjournalin artikkelien arvioinnin hoitaa monialainen toimituskunta.

 

Artikkelitiedot

TAMKjournalin artikkelit lisensoidaan lähtökohtaisesti Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA. Kuka tahansa voi jakaa, kopioida ja muokata yksittäistä julkaisua, kunhan mainitsee tekijän nimen, merkitsee linkin alkuperäiseen tuotokseen sekä jakaa aineiston edelleen samalla lisenssillä.

Ammattikorkeakoulujen Open Access -lausumaa noudattaen TAMKjournalin artikkelit rinnakkaistallennetaan Justus-kirjauksen jälkeen ARENE ry:n ylläpitämään avoimeen verkkokirjasto Theseukseen. Tallennus tehdään Tampereen yliopiston kirjaston toimesta.

TAMKjournalin artikkeleihin voi viitata esim. seuraavasti: Kukkonen, H. 2015. Merkitysneuvotteluja osallistavasta pedagogiikasta. TAMKjournal 1.4.2015. Viitattu 30.11.2020. https://tamkjournal.tamk.fi/merkitysneuvotteluja-osallistavasta-pedagogiikasta/

TAMKissa työskentelevä tallentaa TAMKjournalissa julkaistun artikkelinsa OKM:n julkaisutiedonkeruuseen, JUSTUS – julkaisutietojen tallennuspalvelun kautta. Valitse julkaisutyypiksi D1 – Artikkeli ammattilehdessä. Palveluun tallennetut tiedot siirtyvät automaattisesti opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) vuosittaiseen julkaisutiedonkeruuseen ja ne huomioidaan myös korkeakoulujen rahoitusmallissa.


TAMKjournalin julkaisija on Tampereen ammattikorkeakoulu.
ISSN 2342-9879 (verkkojulkaisu)

Creative Commons -lisenssi
TAMKjournal on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.