TAMKin julkaisusarjat – ohjeet kirjoittajille

Julkaisuehdotukset käsitellään TAMKin julkaisutoimikunnassa.  Julkaisuehdotuksen mukaan liitetään käsikirjoitus. Julkaisuehdotus ja käsikirjoitus lähetetään julkaisukoordinaattorille sähköpostitse.

Julkaisuluvan saaneen teoksen julkaisuprosessin koordinoi julkaisukoordinaattori. Julkaisuprosessi, eli matka käsikirjoituksesta valmiiksi teokseksi, vie useita kuukausia. Käsikirjoitusvaiheessa tekijöiden pitää huomioida erityisesti kuvien ja muiden graafisten elementtien laatu, saavutettavuus ja tekijänoikeudet. Otsikkotasoja saa olla enintään kolme. Kaikkiin julkaistaviin käsikirjoituksiin teetetään taitto. Tekijät hankkivat rahoituksen taitto- ja painatuskuluihin.

Yhteystiedot:
Tiina Kenttälä-Koivumäki
julkaisukoordinaattori
etunimi.sukunimi@tuni.fi