Hybridiopetus: Hybridiopetuksen tarkistuslista

Hybridiopetuksella tarkoitetaan opetustilannetta, johon osa osallistuu lähitapaamisessa ja osa etäyhteydellä. Opetuksessa ollaan siis reaaliaikaisesti läsnä joko lähi- tai etäosallistumalla. Tässä vinkissä on kerrottu hybridiopetuksessa huomioitavista asiaoista pähkinänkuoressa ja tekstistä löydät linkkejä vinkkeihin, joista voit lukea asiasta tarkemmin.

Olen arvioinut hybridiopetuksen soveltuvuutta toteutukselleni

Hybridiopetuksen suunnittelun aluksi on hyvä arvioida, soveltuuko hybridiopetus kyseiselle kurssille. Kun päätös hybridiopetuksen toteuttamisesta on tehty, on arvioitava, milloin koko ryhmän läsnäolo on oleellista. Tällaisia tilanteita on esimerkiksi opetustilanteet, joissa on tarkoitus olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa.

Olen huolehtinut, että käytössäni on tila, josta löytyy tarvittavat laitteet

Hybridiopetus asettaa tilalle ja teknologialle vaatimuksia, sillä sekä etä- että lähiosallistujien tulisi nähdä ja kuulla opetuksen lisäksi toisensa. Lähiopetustilasta tulisi löytyä ainakin toimiva verkkoyhteys, näyttö sisällön ja etäosallistujien esittämiseen, kaiutin äänentoistoon, mikrofoni äänen jakamiseen sekä webkamera videokuvan jakamiseen.

Olen ohjeistanut opiskelijoita osallistumisen teknisistä vaatimuksista

Hybridiopetuksen etäosallistujilta tulisi yleensä löytyä kaiutin, mikrofoni sekä webkamera, jotka useimmiten löytyvät kannettavasta tietokoneesta sisäänrakennettuina. Opetuksen sisällöstä riippuen lähiosallistujatkin saattavat tarvita oman tietokoneen mukaan opetukseen, jotta esimerkiksi osallistuminen sähköiselle yhteistyöalustalle onnistuu. Opiskelijoita kannattaakin tiedottaa etukäteen, mitä teknisiä vaatimuksia opetukseen osallistumiselle on. Opiskelijoita tulee tiedottaa ennalta myös videokuvan käytöstä opetuksessa.

Olen ohjeistanut opiskelijoita teknisten ongelmien kanssa menettelyssä

Teknisiin ongelmiin kannattaa varautua etukäteen ja pohtia tapoja, joilla mahdollisesti eteen tulevat ongelmat ja niiden ratkaiseminen eivät keskeytä koko ryhmän opetustilannetta. Opetusmateriaalit voi jakaa osallistujille hyvissä ajoin ennen opetusta, jolloin ne ovat opiskelijoiden käytettävissä, vaikka ongelmia ilmenisi. Kurssille voi myös laatia kaikkien saataville ohjeistusta erilaisten ongelmien varalle, jolloin opiskelijat tietävät, miten toimia, jos esimerkiksi opetustilaisuuteen liittyminen ei onnistu.

Olen ohjeistanut opiskelijoita vuorovaikutus- ja työskentelytavoista

Vuorovaikutuksen suunnittelu ja ohjeistus on tärkeä osa hybridiopetusta. Vuorovaikutuksen muotoina voi puheenvuorojen lisäksi olla esimerkiksi chat-toiminto, johon tulleet viestit huomioidaan ja niihin vastataan. Vuorovaikutuksen tukena voi käyttää erilaisia yhteistyöskentelyalustoja, kuten Flingaa tai Whiteboardia. Ennen opetuksen alkua on hyvä käydä opiskelijoiden kanssa läpi, miten vuorovaikutusta toteutetaan opetustilanteessa. Opiskelijoita kannattaakin rohkaista ottamaan puheenvuoroja ja kertoa, miten se käytännössä tapahtuu. Koska hybridiopetus on vielä monille uutta, on suositeltavaa kerrata myös opiskelijoille, mitä hybridiopetus on ja laatia tarpeellista ohjeistusta opetuksesta ja siihen osallistumisesta.

Olen ohjeistanut opiskelijoita opetustilanteen aikataulusta ja rakenteesta

Hybridiopetustilaisuus on hyvä aikatauluttaa ja tauot suunnitella etukäteen etenkin, jos opetustilanteen kesto on pitkä. Hybridiopetuksessa tilanteet voivat edetä tavanomaista hitaammin, joten aikataulun kannattaa olla joustava.

Olen tarvittaessa sopinut apuvoimista tai jakanut opiskelijoille avustavia rooleja

Hybridiopetuksen suunnittelussa on hyvä huomioida mahdollinen avun tarve. Apua opetustilanteeseen voisi saada esimerkiksi opiskelijoilta, joita voisi roolittaa vastuuhenkilöiksi. Vastuuhenkilön tehtäviä voi olla esimerkiksi chatin seuraaminen ja sinne tulleiden viestien ääneen lukeminen sekä pienryhmätyöskentelystä raportointi ja mahdollisten ongelmien havainnointi ja niihin reagointi.

Olen valinnut opetukseen sopivat digityökalut

Taulutyöskentely kannattaa tehdä sähköisellä alustalla hybridiopetustilanteessa. Taulutyöskentelyyn soveltuvia sovelluksia, joissa onnistuu myös yhteistyöskentely, on esimerkiksi Microsoft Whiteboard, Flinga, Mural tai dokumenttisovellukset kuten Word, joissa yhteiskirjoittaminen on mahdollista.

Olen huomioinut, että kummallakin tavalla osallistuvat opiskelijat tulevat kuulluksi ja huomatuksi

Hybridiopetuksen lähtökohtana on tarjota tasavertainen opetustilanne opiskelijoiden osallistumistavasta riippumatta.

Olen tiedottanut mahdollisesta tallennuksesta

Hybridiopetustilaisuuden voi tallentaa tallentamisen tukiessa opetuksen tavoitteita. Opetustilannetta tallentaessa tulee muistaa, että tallentamisesta ja tallennuksen jakotavasta on kerrottava osallistujille etukäteen. On myös pohdittava, mitä tallenteeseen otetaan mukaan ja kannattaisiko keskusteluosuudet jättää tallenteelta pois, jotta osallistuminen olisi aktiivisempaa.

Lue lisää: