Ohjeita käyttäjälle

Psykologisella pääomalla on väliä.

Psykologinen pääoma on yksilön tuloksellista toimintaa ja hyvinvointia tukeva voimavara, jota voidaan kehittää ja valmentaa.

 

Voimavarat käyttöön -Verkkovalmennuksen keskeisin tavoite on psykologisen pääoman vahvistaminen.

Lähtökohdat psykologisen pääoman oppimisessa ja kehittämisessä perustuvat ymmärrykseen oppimisesta, psykologiseen tutkimustietoon ja tehtyjen psykologisen pääoman interventioiden vaikuttavuuteen.

Positiivisessa psykologiassa* tutkitaan erityisesti ihmisen vahvuuksia ja hyviä puolia; siis sitä mikä tekee meistä onnellisia ja sitä, mitä voisimme parhaimmillamme olla. Kohtaamme elämässämme erilaisia vaikeuksia emmekä tunne aina välitöntä mielihyvää, mutta nekin hetket voivat palvella hyvinvointimme rakentamista. Voimavarojen kuten sitkeyden, luottamuksen ja tuen vastaanottamisen taitojen kasvaminen on usein vaikeaa, mutta palkitsevaa. Psykologiset tutkimukset ovat osoittaneet, että muutos parempaan on mahdollista esimerkiksi erilaisia positiivisia tekoja tekemällä ja myönteistä toimintaa vahvistavilla harjoituksilla.

*Positiivisen psykologian uranuurtajana toimi Martin Seligman.

Lähteitä:

Manka, M.-L., Larjovuori, R.-L., Heikkilä-Tammi, K. (2014) Voimavarat käyttöön -miten kehittää psykologista pääomaa? Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos.

Martin Seligman puhuu psykologiasta — tutkimusalana ja sen toiminnasta yksilötasolla potilailla ja terapeuteilla. Kun sen painopiste siirtyy sairauksista eteenpäin, miten moderni psykologia voi auttaa meitä muuttumaan? Katso suomeksi tekstitetty video tästä. 

 

 

Psykologinen pääoma voidaan jakaa erilaisiin kehitystehtäviin, joita ovat:

1) Itseluottamuksen ja -kyvykkyyden tärkein kehittymistavoite ovat omiin vahvuuksiisi ja voimavaroihisi tutustuminen.
2) Optimismissa käsitellään sitä, miten herättelet myönteisiä odotuksia tulevaisuutesi suhteen sekä uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiisi.
3) Resilienssin eli sinnikkyyden kehitystehtävänä on pohtia, millä tavalla kohtaat haasteita, palaudut niistä ja jatkat eteenpäin.
4) Toiveikkuustehtävien avulla muodostat myönteisiä kuvia omasta tulevaisuudestasi ja löydät keinoja ja reittejä sinne pääsemiseksi.

Lähteet: Luthans, F., Avey, J.B, Avolio, B.J., Norman, S.M., Combs, G.M. Psychological capital development: toward a micro-intervention. Journal of Organizational Behavior. 27, 387-393 (2006).

Sivustollemme on koottu kaikkiin kehitystehtäviin liittyviä erilaisia haasteita ja tehtäviä. Tehtävät löydät kunkin teeman kohdalta: itseluottamus, optimistisuus, sinnikkyys ja toiveikkuus.

 

aloita tästä: KEHITÄ ASENNETTA JA PSYKOLOGISTA PÄÄOMAA

Tee oman asenteesi lähtötilannetarkistus. Kysy itseltäsi: mitä nykyisellään ajattelen itsestäni, voimavaroistani, toimintamahdollisuuksistani ja ympäröivästä maailmasta? Onko asenteeni mahdollisuuksia etsivä vai rajoittava?
Miten voisin vahvistaa itseluottamustani? Mitä vahvuuksia näen itsessäni?
Luo itsellesi mahdollisuus onnistua. Kysy itseltäsi missä tänään onnistuin? Mistä voin olla kiitollinen tänään?
Panosta opppimiseen! Tunteet tarttuvat, myös optimismi ja tulevaisuususko. Haasta itsesi. Opi muilta ja muiden kanssa.

 

Tämän verkkovalmennuksen voit toteuttaa monella tapaa

Voit kirjoittaa päiväkirjaa ja siten seurata omaa tekemistäsi ja ajattelun kehitystä. Voit keskittyä ensin mielikuvaharjoitteluun, eli harjoitella asioita ensin mielikuvien kautta ja sitten siirtyä toiminnallisiin harjoitteisiin. Voit myös pyytää läheistäsi mentoriksesi, tehdä tehtäviä yhdessä ja keskustella valmennuksen herättämistä ajatuksista. Mentori voi myös tarvittaessa tsempata sinua eteenpäin.

 

harjoitus tekee mestarin

Toisto on oppimisen, pysyvän muutoksen kannalta hyvin tärkeää. Tehty harjoitus on onnistunut harjoitus, riipumatta siitä, tuntuiko se helpolta vai vaikealta. Valitse itsellesi tärkeä tavoite ja aloita itsesi kehittäminen!