Valmennuksen filosofia

Psykologinen pääoma on asennetta, jossa näkyy oma-aloitteisuus, yritteliäisyys, toimeliaisuus ja vastuunottaminen.

Psykologinen pääoma on tosissaan olemista, se on kykyä olla oman elämänsä ohjaimissa, “ottaa kaikki irti annetuista lähtökohdista”.

Psykologinen pääoma koostuu neljästä ulottuvuudesta: itseluottamus, optimismi, sinnikkyys (resilienssi) ja toiveikkuus. Kunkin ulottuvuuden treenaaminen boostaa toista, ja yhteensä psykologien pääoma on enemmän kuin osiensa summa.

Psykologinen pääoma on yhteydessä hyvinvointiin ja tyytyväisyyteen, niin työssä kuin muillakin elämän alueilla. Se on uskallusta ja kykyä tarttua mahdollisuuksiin. Se on rohkeutta tehdä valintoja ja elää omien arvojen mukaista elämää.

Tämän verkkosivuston tavoite on auttaa sinua elämässä vahvempana eteenpäin!

 

Valmennus perustuu positiiviseen psykologiaan, ratkaisukeskeisyyteen ja psykologisen pääoman teoriaan. Psykologisen pääoman on todettu tutkimuksissa olevan vahvasti yhteydessä työelämässä menestymiseen, hyvinvointiin ja elämäntyytyväisyyteen, ja sen kehittämiseen suunnatut lyhyetkin interventiot on todettu tehokkaiksi.

Mielestämme hyvä verkkovalmennussivusto perustuu vapaaehtoiseen itsensä valmentamiseen, se tukee valmennettavan, sinun, omaa osaamista: sinä osaat ja sinä onnistut kunhan aloitat!

Ihmisen kehittymismahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Pystymme omalla ajattelullamme vaikuttamaan omaan itseemme ja omaan toimintaamme. Pystymme tarvittaessa oppimaan pois vanhoista ajattelumalleista ja korvaamaan ne uusilla.

tempo

 

Miten ajattelua muutetaan? Ajattelun muuttuminen vaatii henkilökohtaisen, merkityksellisen tavoitteen ja sisäistä motivaatiota. Motivaatio muutokseen ja epämukavuuden sietämiseen on löydettävissä kunkin omista lähtökohdista ja arvoista. Omien arvojen selkiyttäminen auttaa meitä tunnistamaan, mistä todella välitämme. Arvotyöskentely eli tietoisuus omista arvoista, ohjaa käyttäytymistämme ja valintojamme. Voimme lisätä omaa hyvinvointiamme silloin kun voimme toteuttaaa omien arvojemme mukaista elämää.*

Arvotehtäviä löytyy täältä.

 

*Viimeaikaisten tutkimusten mukaan psykologisella joustavuudella (kyky sopeutua tilanteeseen ja toimia joustavasti sen mukaan), hyvinvoinnilla ja elämänlaadulla on selkeä yhteys. Lue lisää tästä.

 

Tärkeää valmennuksessa on, että annat itsellesi aikaa. Tee harjoituksia rauhassa ja ajatuksella.

Kokeile myös niitä tehtäviä, jotka eivät ole sinulle luontaisia. Aseta pieniä, helposti saavutettavissa olevia tavoitteita, niin voit onnistua useasti. Kiitä itseäsi vaivannäöstä ja onnistumisista.

 

 

tempo

Lähteitä:
Lotta Uusitalo-Malmivaara (toim.) 2014 Positiivisen psykologian voima.
Katariina Salmela-Aro ja Jari-Erik Nurmi (toim.) 2017 Mikä meitä liikuttaa – motivaatiopsykologian perusteet.
Arto Pietikäinen (2017) Joustava mieli tukena elämänkriiseissä.
Ilona Rauhala, Makke Leppänen & Annamari Heikkilä (2013) Pääasia. Organisaation psykologinen pääoma.