Optimismi

”Luotan siihen, että voin onnistua ja että omilla ponnisteluillani on siihen keskeinen vaikutus.”

Realistinen optimismi on myönteistä ajattelua. Se on positiivista asennoitumista tulevaisuuteen, mutta kuvaa suhtautumista myös tähän hetkeen ja menneisyyteenkin.

Kirjailija J. K. Rowling sai 12:lta kustantajalta kielteisen päätöksen ensimmäisestä Harry Potterin käsikirjoituksesta. Thomas Edison yritti 1000 kertaa ennen kuin keksi hehkulampun. He ovat olleet optimisteja.

Optimismi ei ole haihattelua tai realismin puutetta, päinvastoin; optimisti näkee ympärillään realistisia mahdollisuuksia, uskoo omiin kykyihinsä ja selviytymiseensä niistä.

Optimismissa on siis kyse omien vaikutusmahdollisuuksien tunnistamisesta ja kyvystä ylläpitää myönteisiä odotuksia tulevaisuuden suhteen. Silloinkin kun asiat eivät mene suunnitelmien mukaan, optimisteilla on laaja valikoima selviytymiskeinoja. Tämä selittyy sillä, että myönteisyys laajentaa mielemme ja auttaa siten näkemään enemmän mahdollisuuksia. Optimisti ei pelkää mennä kohti ongelmaa, sillä hän uskoo selviävänsä ja sen ansiosta suoriutuu tilanteesta paremmin.

 

tempo
Optimisti ajattelee asioiden sujuvan hyvin nyt ja tulevaisuudessa, ei ajattele, että koettu takaisku pilaa kaiken.

 

Optimisti selittää onnistumisia pysyvillä ja kontrollinsa piirissä olevilla syillä. Epäonnistumisia optimisti selittää epäonnistumisia ohimenevillä ja kontrollinsa ulkopuolisilla tekijöillä. Optimisti ei kieriskele itsesyytöksissä vastoinkäymisiä kohdatessaan. Optimisti havaitsee mahdollisuuksia ja  keksii vaihtoehtoisia toimintatapoja toimimattomien tilalle.

 

Optimismi on asioiden hyviin puoliin keskittymistä. Se on myönteisten asioiden arvostamista, tulevaisuuden mahdollisuuksien näkemistä ja positiivisten kokemuksien etsimistä.

 

Miten sinä voisit lisätä optimismia omassa elämässäsi ja luoda itsellesi parhaat mahdolliset näköalat omaan elämääsi? Alla on vinkiksi muutama harjoitus, joilla pääset hyvin alkuun.

 

Tehtäviä:

 

Tehtävissä on käytetty seuraavia symboleita:

voimavarat käyttöön tehtävää tehdään useamman päivän aikana

voimavarat käyttöön kirjoitustehtävä

voimavarat käyttöön pohdintatehtävä

voimavarat käyttöön tehtävä soveltuu myös ryhmätehtäväksi

tempo hanke

 

1)  voimavarat käyttöönvoimavarat käyttöön Optimismia vahvistaaksesi kokeile seuraavia toimintatapoja

1. Myönteisen palautteen huomaaminen. Viritä huomiokykysi taajuudelle, joka rekisteröi sinuun kohdistuvan myönteisen palautteen. Tulkitse esim. vastaan tulevan ihmisen hymy hyväksymisen merkiksi, huomioi sinulle osoitettu kiitos. Positiivinen palaute voi olla niin sanallista kuin sanatontakin.

2. Myönteisen palautteen antaminen. Kun olet saanut osaksi hyvää palautetta, pane se kiertoon! Ilahduta muita vaikka pienelläkin huomiolla tai eleellä. Huomaa hyvän kertautuminen; ilahdut itsekin.

3. Kokemusten hyviin puoliin ja seurauksiin keskittyminen. Pane merkille ne asiat, jotka ovat menneet hyvin ja joissa onnistuit. Tunnista oman toiminnan merkitys onnistumisten aikaansaamisessa. Muistele niitä asioita, jotka tuottivat mielihyvää.

4. Viikon tähtihetki – harjoitus: minkä kohdan 3. tapahtumista rankkaisit tämän viikon ykköseksi? Käy kierros läpi esim. kavereiden tai perheen kanssa, tai pohdi itseksesi.

5. Kiitollisuusharjoitus/-päiväkirja: kirjoita itsellesi muistiin tai vaikka post-it -lapuille jääkaapin oveen mistä olet ollut tänään kiitollinen. Tee sama myös huomenna. Huomaat, että on paljon asioita, jotka ovat hyvin.

-Tee kohdista 1-5 itsellesi rutiini toistamalla ne joka päivä!

 

2)   voimavarat käyttöön Paras mahdollinen tulevaisuus

Mieti, miltä haluat tulevaisuutesi näyttävän 1 – 5 vuoden päästä. Nyt saa unelmoida vapaasti! Kirjoita tai kuvaile:

  • Minkälaista elämää eläisit? Millaisessa työssä olisit, mitä työnkuvaan kuuluisi?

Kun tulevaisuuskuvauksesi on valmis, pohdi vielä:

  • Onko tämä juuri sellaista elämää kuin itse haluat elää vai jonkun muun toiveita toteuttavaa?
  • Miksi juuri tämä on unelmaelämäsi?
  • Mitä tunteita sinulla herää itseäsi ja työtäsi kohtaan, jos sinulla olisi tällainen työ?
  • Mitä sinun pitää tehdä, jotta unelmasi toteutuu?

 

3)   Epäonnistumisten armollinen tulkinta

Palauta mieleesi jokin tilanne elämäsi varrelta, jossa koit epäonnistuneesi.

  • Yritä tarkastella tapahtumaa mahdollisimman armollisessa valossa: mistä muusta epäonnistuminen saattoi johtua, kuin omasta toiminnastasi (esim. saitko tukea, olivatko valmiudet riittävät, olivatko odotukset kohtuullisia)?
  • Miten tulkitsisit tilannetta, jos ”päähenkilön” paikalla olisikin esim. hyvä kaverisi tai sukulaisesi? Muuttuuko tulkintasi?
  • Voit myös pohtia, mikä on sinulle tyypillinen tapa suhtautua tilanteisiin, joissa et saavuta tavoitteitasi. Voitko löytää rakentavampia suhtautumistapoja?

 

Optimismi_tehtävät pfd-muodossa.

ITSELUOTTAMUS-tehtävät SINNIKKYYS-tehtävät TOIVEIKKUUS-tehtävät