Ohjeita ammattilaiselle

Hyvä työkyvyn kehittämisen, hyvinvoinnin, ohjauksen tai valmennuksen ammattilainen!

Voimavarat käyttöön –sivusto on kehitetty osana TEMPO-hanketta. Harjoituksia on testattu ja uudelleenkehitetty työkykyyn ja työelämään sijouttumisen haasteita omaavilla nuorilla. Harjoitukset soveltuvat kuitenkin kaikille työikäisille, joille työelämään hakeutuminen tai palaaminen on ajankohtaista.

Harjoitusten avulla voi pohtia työelämään, muuhun elämään ja hyvinvointiin liittyviä tavoitteita ja kehitetään voimavaroja ja keinoja niiden saavuttamiseksi.

Harjoitusten tavoitteena on tunnistaa ja kehittää henkisiä voimavaroja, eli esim.:

 vahvistaa luottamusta omiin mahdollisuuksiin ja kykyihin

 havaita ja suunnitella keinoja omien tavoitteiden saavuttamiseksi

 löytää polkuja omien taitojen ja tavoitteiden mukaiseen työpaikkaan

 lisätä omaa hyvinvointia

 

Miten käytän?

Voimavarat käyttöön –sivuston harjoitukset ovat vapaasti käytettävissäsi ja niitä voi vapaasti soveltaa ja muokata erilaisiin tarpeisiin.

Harjoitukset soveltuvat yhdistettäväksi erilaisiin ryhmä- ja yksilövalmennuksiin. Harjoituksia on vaivatonta antaa kotona tehtäväksi, koska ne ovat verkossa tai puhelimessa helposti saatavilla. Harjoitusten avulla voidaan aktivoida pohdintaa myös tapaamisten välillä.

Ryhmämuotoisessa toiminnassa harjoituksista voidaan lisäksi keskustella ryhmässä. Osa harjoituksista on merkitty voimavarat käyttöön-symbolilla ja nämä tehtävät soveltuvat myös ryhmätilanteessa tehtäviksi. Myös yksilöohjauksessa kannattaa pohtia ohjattavan kanssa esim., kokiko tämä harjoitukset hyödyllisiksi sekä millaisia tuntemuksia ja ajatuksia niiden tekeminen herätti.

Jotkut harjoitukset voivat tuntua ohjattavista haastavilta. Tästäkin kannattaa puhua, ja kannustaa jatkamaan, vaikka harjoitukset eivät aina tuntuisi pelkästään mukavilta ja helpoilta.

On suositeltavaa, että ohjaaja tutustuu ensin itse harjoituksiin ja varmistaa, että sisältö tukee ohjauksen tavoitteita ja soveltuu kohderyhmälle tai -henkilölle.

 

Tutkimukseen perustavaa

Valmennus perustuu positiiviseen psykologiaan, ratkaisukeskeisyyteen ja psykologisen pääoman teoriaan. Psykologisen pääoman on todettu tutkimuksissa olevan vahvasti yhteydessä työelämässä menestymiseen, hyvinvointiin ja elämäntyytyväisyyteen, ja sen kehittämiseen suunnatut lyhyetkin interventiot on todettu tehokkaiksi. (Lähteitä täältä)