Julkaisuja ja linkkejä

Nuoren pomona – miten tuen nuorta monimuotoisen työelämän kynnyksellä.voimavaratkäyttöön

Työn on todettu olevan nykynuorille tärkeää. Itseä kiinnostavan työn lisäksi he toivovat elämäänsä perheestä, ystävistä ja vapaa-ajasta muodostuvaa tasapainoa ja monipuolisuutta. Tämän oppaan tarkoituksena on koota käytännöllistä tietoa nuoren työntekijän esimiehen hyödynnettäväksi.

 

Kirjallisuutta psykologisesta pääomasta:

Manka, M-L, Larjovuori, R-L ja Heikkilä-Tammi, K (2013). Voimavarat käyttöön – miten kehittää psykologista pääomaa? Tampereen yliopisto & Kuntoutussäätiö.

Rauhala I., Heikkilä A-M., Leppänen M. ja Luthans F. (2013). Pääasia – organisaation psykologinen pääoma. Talentum.

Leppänen M. & Rauhala I. (2012). Johda ihmistä. Psykologiaa johtajille. Psykologiaa johtajille. Talentum, Helsinki.

Leppänen N. & Leppänen M. (2017). Itseluottamus. Viisas elämä.

Luthans, F., Avey, J.B, Avolio, B.J., Norman, S.M., Combs, G.M. Psychological capital development: toward a micro-intervention. Journal of Organizational Behavior. 27, 387-393 (2006).

Luthans, F., Youssef-Morgan, C. M., & Avolio, B. J. (2015). Psychological capital and beyond. Oxford University Press, USA.

Luthans, F., Youssef, C. M., & Avolio, B. J. (2007). Psychological capital. Developing the Human Competitive Edge. Oxford University Press, USA.

Luthans, F., Avolio, B. J., Avey, J. B., & Norman, S. M. (2007). Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. Personnel psychology, 60(3), 541-572.

Rauhala, I., Leppänen M. & Heikkilä, A. (2013) Pääasia. Organisaation psykologinen pääoma. Talentum, Helsinki.

 

Muuta kirjallisuutta:

Seligman, M., E.,P. (2011) Flourish. A Visionary New Understanding of Happiness and Well-being. Atria paperback, New York.

Fredrickson, B. (2009) Positivity. Groundbreaking Research to Release Your Inner Optimist and Thrive. Oneworld, Oxford.

 

Tukea ja tietoa verkossa:

Suomen Mielenterveysseuran sivuilla on paljon hyödyllistä tietoa ja harjoituksia aihealueen tiimoilta, vaikkapa itseluottamukseen liittyen.

Oivamieli-sivustolla voit harjoitella kehon ja mielen hyvinvointia tutkitusti vahvistavia hyväksyvän tietoisen läsnäolon taitoja.

Psykologinen pääoma.fi -sivusto