Konseptointia kolmen maakunnan alueella (tuloksia työpajoista)

Kuvituskuva

Kirjoittajat: Kampus sote -hanketiimi

Innovaatioekosysteemin rakentamisen ytimessä on yhteiskehittäminen. Toimijoiden on oltava tietoisia toistensa toiminnasta ja aktiivisesti haluttava toimia yhdessä. Tämä on myös Kampus sote –hankkeen ydintä ja keskeinen tavoite. Yhteiskehittämiseen pyritään hankkeen jokaisessa vaiheessa; nykytilanteen kartoituksessa, työpajaosuuksissa, konseptoinnissa ja kokeiluissa. Hankkeen tarkoituksena on toteuttaa samat vaiheet kaikissa kolmessa maakunnassa (Pirkanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa). Yhteiskehittämisen muodot ovat kuitenkin jokaisessa maakunnassa hieman erilaiset tarpeiden ja toimijoiden mukaan.

Avoimuus on yksi yhteiskehittämisen elinehdoista. Hankkeen kaikki tilaisuudet ovatkin julkisia ja avoimia kaikille. Näin on myös työpajojen osalta. Työpajoihin kutsuttiin toimijoita niin julkiselta puolelta kuin yksityiseltäkin, kolmatta sektoria unohtamatta. Tiedottamisessa pyrittiin huomioimaan verkostot laajasti. Näin mahdollistettiin se, että työpajoihin osallistui monipuolisesti ihmisiä erilaisista taustaorganisaatioista.

Työpajojen tarkoituksena on tunnistaa haasteita ja kehittää uudenlaisia ratkaisuja jo tunnistettuihin haasteisiin. Se, että paikalle saadaan monipuolisesti asiantuntijoita pohtimaan haasteita ja ratkaisuja eri näkökulmista, on tästä syystä erityisen tärkeää eheän kokonaiskuvan saamiseksi. Työpajojen onnistumisen yksi merkittävä edellytys on kuitenkin myös tehokas fasilitointi, joka mahdollistaa tavoitteellisen työskentelyn ja ideoiden työstämisen niin pitkälle, että konsepteja on mahdollista testata työpajoissa tapahtuneen ideoinnin pohjalta.

Työpajojen tuloksena syntyneisiin konsepteihin voit tutustua täällä.