Innovaatioekosysteemin toimintamalli

Innovaatioekosysteemin rakentamisen kokeilua toteutettiin korkeakouluvetoisesti fasilitoiduilla yhteiskehittämis- ja innovaatioprosesseilla, jotka tukivat eri taustaisten toimijoiden kohtaamisia sekä auttoivat tunnistamaan yhteisen arvonluonnin mekanismeja. Innovaatioekosysteemin kokeilu (EAKR) toteutettiin kolmen maakunnan – Pirkanmaan, Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan – alueella vuosina 2018-2020, jonka aikana yhteiskehittämiseen, erilaisiin työpajoihin ja tapahtumiin osallistui yli 800 osallistujaa eri sektoreilta.

Ekosysteemikehittäjän on ensimmäiseksi syytä ymmärtää peruskäsitteitä ja teoriaa innovaatioekosysteemistä. Katso alla olevasta linkistä, mitä ajattelemme ekosysteemiperustaisen kehittämisen olevan sekä mitä elementtejä ja toimijoita systeemiin kuuluu. Tutustu lisäksi julkaisuihimme.
Innovaatioekosysteemin määrittely

 

Kampus sote -hankkeessa tehtiin innovaatioekosysteemin rakentamisen kokeilu, jossa hyödynnettiin kokeilun toteuttamisen tueksi kehitettyä palveluinnovaatioprosessin mallia. Mallin tarkoituksena oli saattaa eri taustaisia toimijoita yhteen lisäämällä yhteistyötä ja siitä saatavia hyötyjä. Lähtökohdat olivat tarvelähtöisyys, tutkimusperustaisuus ja liiketoiminnan kehittäminen. Katso prosessimalli täältä:
Hankkeessa kehitetty palveluinnovaatioprosessi

 

Palveluinnovaatioprosessin mallia kehitettiin ja sovellettiin vuosien 2018-2020 aikana. Palveluinnovaatioprosessi oli toiminnan selkärankana, kun hankkeessa toteutettiin uusien palvelukonseptien kehittämistä. 3 maakunnan alueella järjestettin ideointipajoja joiden tuotoksena oli yli 40 tuote/palvelu ideaa. Näistä 11 päätyi jalostettavaksi konseptointityöpajoihin eri maakunnissa. Lopulta yhteisarvonluonnin tuotoksena syntyi 7 palvelukonseptia testattavaksi elävän elämän ympäristöissä. Näistä 3 eteni vielä skaalaamisen mahdollisuuksien käytännön testaamiseen. Ideat ja konseptit ovat vapaasti hyödynnettävissä ja jatkokehitettävissä. Tutustu mallin käyttöön täällä:
Palveluinnovaatioprosessin avulla luodut ideat ja konseptit

 

Jotta hankkeessa tehty työ ei valuisi hukkaan, olemme julkaisseet kaksi teosta. Myös muuta materiaalia/työkaluja on kehitetty matkan varrella, joihin pääset tästä:Hankkeen julkaisut ja työkalut