Konseptityöpajojen tuloksia

Ideatyöpajojen jälkeen siirryttiin jatkotyöstämään pajassa nousseita ideoita kohti toteutettavia konsepteja. Tämä eteni maakunnasta riippuen eri tavoin ja myös konseptiaihioiden muotoilut ovat tästä syystä hieman erilaisia. Konseptointi-vaiheessa tavoitteena oli eri taustaisten toimijoiden yhteistyön syventäminen.

Konseptipajoista voit lukea lisää:

Kevään 2019 polku kohti Pirkanmaan konseptityöpajoja

Konseptointia kolmen maakunnan alueella (tuloksia työpajoista)

Pirkanmaan konseptit

Etelä-Pohjanmaan konseptit

17.9.2019 Gaming Meets X -haaste! (Satakunta)

21.5.2019 Konseptointityöpaja: Tulevaisuuden sote-palvelut (Etelä-Pohjanmaa)

15.5. ja 28.5.2019 Tulevaisuuden sote-palvelut: aikuisten mielenterveyttä tukevat palvelukonseptit ja palvelupolut (Pirkanmaa)

Alla koottuna konseptiaihioiksi jalostetut ideat maakunnittain:

Pirkanmaa

Moniammatillinen vertaissparraus 3D virtuaaliympäristössä

Henkilöstön/ammattilaisten oppimis-/sparrausprosessi virtuaalisessa 3D-ympäristössä. Mahdollistaa myös uudenlaisten ideoiden syntymisen anonyymissä keskustelussa.

Kokonaisvaltainen terveystarkastus

Terveystarkastus, jossa huomioidaan ihminen kokonaisuutena. Fokus mielenterveydessä muun lisäksi kysymyspatteriston avulla. Tarkoituksena tunnistaa ongelmia ja osata tämän perustella ohjata ihminen oikean palvelun piiriin oikea-aikaisesti.

Ämpäri-app

Kommunikaation mahdollistaminen kuntoutusjärjestelmän osien välillä ja pirstaloituneen tiedon kokoaminen yhteen.

Etelä-Pohjanmaa

Omaishoitajan tukihenkilö

Tukihenkilö toimii ystävänä ja tukena omaishoitajalle. Hän ei korvaa omaishoitajaa eikä osallistu potilaan hoitoon.

Lapsiperheiden tukeminen, lääkehoito

 Lyhyt ohjausvideo vanhemmille lasten silmätippojen- ja silmävoiteen käytöstä. Ohjausvideo näytetään lääkkeenhaun yhteydessä vanhemmille.

Ennaltaehkäisevä käynti elämän siirtymävaiheissa

Eläköitymisen yhteydessä ennaltaehkäisevä käynti. Ennaltaehkäistään esim. yksinäisyyden ja alkoholinkäytön lisääntymisriskiä käymällä läpi suurta muutosta jo etukäteen, jotta siihen voisi varautua paremmin.

Satakunta

MuLiike!

Yksilön idea tai tarve, ryhmän löytäminen, palveluntarjoajien löytäminen = ratkaisu

Ekasteppi

App, joka innostaa liikkumiseen ja oman hyvinvoinnin kehittämiseen

Kerhotalo

Kerhorekisteri, joka ei korvaa palveluita, vaan tuo ne yhteen

Chatbot: HaastanSut

Chatti, joka aktivoi asiakkaan muuttamaan elintapojaan

Tukena 24/7

Palvelu päihdehuollon avuksi. Kolme käyttäjäprofiilia: asiakkaat, tukihenkilöt, yhteiskunta ja 3. sektori.

 

Takaisin sivulle ’Palveluinnovaatioprosessin eteneminen’