Palveluinnovaatioprosessin eteneminen

Osana innovaatioekosysteemin rakentamisen kokeilua järjestettiin lukuisia työpajoja ja yhteiskehittämistapahtumia, joissa ideoitiin uusia palveluja kehittämistarpeisiin. Kehittämisen selkärankana toimi palveluinnovaatioprosessin malli. Potentiaalisimpien konspetien kanssa edettiin aina skaalaamisen mahdollisuuksien käytännön testaamiseen saakka. Alla olevia kuvakkeita painamalla löydät hankkeessa tuotetut ideat, aihiot ja konseptit sekä lisätietoja kyseisien vaiheiden sisällöistä kampus sote -hankkeessa.

 

 

 

 

Ideoiden jakaminen oli tärkeä osa hankkeen toimintaa, sillä jokaista ideaa ei voida saattaa kokeiluun asti hankkeen puitteissa. Näin ollen joku muu voi tarttua huolella tunnistettuihin haasteisiin, ideoihin ja konseptiaihioihin!